Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0414(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0405/2017

Ingediende teksten :

A8-0405/2017

Debatten :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Stemmingen :

PV 12/09/2018 - 6.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0339

Aangenomen teksten
PDF 125kWORD 44k
Woensdag 12 september 2018 - Straatsburg
Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld ***I
P8_TA(2018)0339A8-0405/2017
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2018 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0826),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0534/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de bijdragen die de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden, de Tsjechische Senaat en het Spaanse parlement hebben ingediend over het ontwerp van wetgevingshandeling,

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 7 juni 2018 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie juridische zaken (A8‑0405/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 september 2018 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld
P8_TC1-COD(2016)0414

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2018/1673.)

Laatst bijgewerkt op: 17 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid