Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0414(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0405/2017

Texte depuse :

A8-0405/2017

Dezbateri :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Voturi :

PV 12/09/2018 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0339

Texte adoptate
PDF 122kWORD 50k
Miercuri, 12 septembrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor ***I
P8_TA(2018)0339A8-0405/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0826),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0534/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere contribuțiile prezentate de Camera Deputaților din Cehia, Senatul Cehiei și Parlamentul Spaniei cu privire la proiectul de act legislativ,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 7 iunie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și, de asemenea, avizele Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0405/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  invită Comisia să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 septembrie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor
P8_TC1-COD(2016)0414

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2018/1673.)

Ultima actualizare: 17 septembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate