Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0414(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0405/2017

Predkladané texty :

A8-0405/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Hlasovanie :

PV 12/09/2018 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0339

Prijaté texty
PDF 131kWORD 44k
Streda, 12. septembra 2018 - Štrasburg
Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva ***I
P8_TA(2018)0339A8-0405/2017
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2018 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0826),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0534/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na príspevky k návrhu legislatívneho aktu, ktoré predložili česká Poslanecká snemovňa, český Senát a španielsky Parlament,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. júna 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre právne veci (A8-0405/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. septembra 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva
P8_TC1-COD(2016)0414

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2018/1673.)

Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia