Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2752(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0308/2018

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0341

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 136kWORD 54k
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Αυτόνομα οπλικά συστήματα
P8_TA(2018)0341RC-B8-0308/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Τίτλο V και τα άρθρα 21 και 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη «ρήτρα Martens» που περιελήφθη στο πρωτόκολλο αριθ. 1 του 1977 συμπληρωματικά των συμβάσεων της Γενεύης,

–  έχοντας υπόψη το Μέρος IV της Ατζέντας 2018 του ΟΗΕ για τον αφοπλισμό, με τίτλο «Η διασφάλιση του κοινού μας μέλλοντος»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του, της 3ης Μαΐου 2013, σχετικά με τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα από τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων ρομπότ σε πολεμικές επιχειρήσεις,

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες θέσεις, συστάσεις και ψηφίσματά του που ζητούν τη διεθνή απαγόρευση των φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων, όπως η σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 5ης Ιουλίου 2018, σχετικά με την 73η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(1), η εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων, που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια στις 13 Μαρτίου 2018, εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν(2), τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 7ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(3) και το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών(4),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση που δημοσιοποίησε στις 9 Απριλίου 2013 (A/HRC/23/47) ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές και αυθαίρετες εκτελέσεις, Christof Heyns,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ΕΕ σχετικά με τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα προς την ομάδα κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων των μερών της Σύμβασης για ορισμένα συμβατικά όπλα, στη Γενεύη, κατά τις συνεδριάσεις της στις 13-17 Νοεμβρίου 2017, 9-13 Απριλίου 2018 και 27-31 Αυγούστου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις συνεισφορές διαφόρων κρατών, μεταξύ άλλων και κρατών μελών της ΕΕ, πριν από τις συνεδριάσεις της ομάδας κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων το 2017 και 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, η οποία ζητεί μια προσέγγιση ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης από τον άνθρωπο (human-in-command) και την απαγόρευση των φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων,

–  έχοντας υπόψη την έκκληση της Αγίας Έδρας για την απαγόρευση των φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων,

–  έχοντας υπόψη την ανοικτή επιστολή, του Ιουλίου του 2015, που υπογράφεται από 3 000 και πλέον ερευνητές στους κλάδους της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, και αυτήν της 21ης Αυγούστου 2017, που υπογράφεται από 116 ιδρυτές κορυφαίων εταιρειών ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, στις οποίες διατυπώνονται προειδοποιήσεις για τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα, καθώς και την επιστολή 240 οργανισμών του κλάδου της τεχνολογίας και 3 089 προσώπων, που δεσμεύονται πως ποτέ δεν θα αναπτύξουν, δεν θα παραγάγουν ούτε θα χρησιμοποιήσουν φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, και πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, όπως η Εκστρατεία «Stop Killer Robots», στην οποία συμμετέχουν 70 οργανώσεις από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων η Human Rights Watch, η Article 36, η ΡΑΧ και η Διεθνής Αμνηστία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές και οι ενέργειες της ΕΕ καθοδηγούνται από τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αυτές πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη, να αποφευχθούν συγκρούσεις και να ενισχυθεί η διεθνής ασφάλεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα» αναφέρεται σε οπλικά συστήματα χωρίς ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο όσον αφορά τις κρίσιμες λειτουργίες της επιλογής και της επίθεσης εναντίον μεμονωμένων στόχων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, ένας άγνωστος αριθμός χωρών, βιομηχανιών που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση και ιδιωτικών βιομηχανιών ερευνούν και αναπτύσσουν φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα, από πυραύλους με δυνατότητες επιλεκτικής στόχευσης έως αυτοπροσαρμοζόμενες μηχανές με γνωσιακές ικανότητες που είναι σε θέση να αποφασίζουν τον στόχο, τον χρόνο και τον τόπο της επίθεσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μη αυτόνομα συστήματα, όπως τα αυτόματα συστήματα με εξ αποστάσεως χειρισμό και τα συστήματα με τηλεχειρισμό, δεν θα πρέπει να θεωρούνται φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θεμελιωδώς τις πολεμικές επιχειρήσεις, πυροδοτώντας μια πρωτοφανή και ανεξέλεγκτη κούρσα εξοπλισμών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων εγείρει θεμελιώδη δεοντολογικά και νομικά ερωτήματα που αφορούν τον ανθρώπινο έλεγχο, ιδιαίτερα σε σχέση με κρίσιμες αποφάσεις όπως η επιλογή και η επίθεση εναντίον στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανές και τα ρομπότ δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις όπως αυτές του ανθρώπου, που εμπεριέχουν τις νομικές αρχές της διάκρισης, της αναλογικότητας και της προφύλαξης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρώπινη παρέμβαση και εποπτεία βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που επιφέρουν τον θάνατο, δεδομένου ότι υπόλογος για αποφάσεις που αφορούν τη ζωή και το θάνατο παραμένει ο άνθρωπος·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφαρμόζεται πλήρως σε όλα τα οπλικά συστήματα και τους χειριστές τους και ότι η συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο αποτελεί βασική απαίτηση που πρέπει να πληρούν τα κράτη, ιδίως όταν πρόκειται για την τήρηση αρχών όπως η προστασία του άμαχου πληθυσμού ή οι προφυλάξεις κατά την επίθεση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων εγείρει βασικά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ευρωπαϊκών κανόνων και αξιών όσον αφορά μελλοντικές στρατιωτικές ενέργειες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2017, 116 ιδρυτές κορυφαίων διεθνών εταιρειών ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης έστειλαν ανοικτή επιστολή στον ΟΗΕ καλώντας τις κυβερνήσεις να «αποτρέψουν μια κούρσα εξοπλισμών με τέτοια όπλα» και «να αποφύγουν τις αποσταθεροποιητικές συνέπειες αυτών των τεχνολογιών»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε συγκεκριμένο φονικό αυτόνομο οπλικό σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει λάθος εξαιτίας ενός κακογραμμένου κώδικα ή μιας κυβερνοεπίθεσης που διαπράττει κάποιο εχθρικό κράτος ή κάποιος εχθρικός μη κρατικός φορέας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει την επείγουσα ανάπτυξη και υιοθέτηση μιας κοινής θέσης για τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα, τη διεθνή απαγόρευση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της χρήσης φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων που επιτρέπουν την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο, και την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την απαγόρευσή τους·

1.  υπενθυμίζει τη φιλοδοξία της ΕΕ να αποτελέσει παγκόσμιο παράγοντα ειρήνης και ζητεί να διευρυνθεί ο ρόλος της στις προσπάθειες για τον παγκόσμιο αφοπλισμό και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, και οι ενέργειες και οι πολιτικές της να επιδιώκουν τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία των πολιτών και των μη στρατιωτικών υποδομών·

2.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εκπονήσουν και να εγκρίνουν κατεπειγόντως και πριν από τη συνεδρίαση των υψηλών συμβαλλομένων μερών στη Σύμβαση σχετικά με ορισμένα συμβατικά όπλα, που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 2018, κοινή θέση σχετικά με τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα που θα διασφαλίζει τον ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο επί των κρίσιμων λειτουργιών των οπλικών συστημάτων, μεταξύ άλλων και κατά την ανάπτυξή τους, και να μιλούν με μία φωνή στα διεθνή φόρα και να ενεργούν αναλόγως· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να προβούν σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συνεισφορών από εμπειρογνώμονες, από επιστήμονες και από την κοινωνία των πολιτών·

3.  ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να εργασθούν για την έναρξη διεθνών διαπραγματεύσεων σε σχέση με ένα νομικά δεσμευτικό μέσο για την απαγόρευση των φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων·

4.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι έχει θεμελιώδη σημασία να αποτραπούν η ανάπτυξη και η παραγωγή κάθε φονικού αυτόνομου οπλικού συστήματος που δεν υπόκειται σε ανθρώπινο έλεγχο ως προς τις κρίσιμες λειτουργίες του, όπως είναι η επιλογή και η επίθεση εναντίον στόχου·

5.  υπενθυμίζει τη θέση του, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τον κανονισμό για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 4 (επιλέξιμες δράσεις), και υπογραμμίζει την προθυμία του να εγκρίνει παρόμοια θέση στο πλαίσιο του προσεχούς προγράμματος έρευνας στον τομέα της άμυνας, του προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και άλλων σχετικών πτυχών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας μετά το 2020·

6.  υπογραμμίζει ότι κανένα από τα όπλα και τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα από τις δυνάμεις της ΕΕ δεν ανήκει στην κατηγορία των φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων· υπενθυμίζει ότι τα όπλα και τα οπλικά συστήματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την προάσπιση των πλατφορμών, των δυνάμεων και του πληθυσμού από εξαιρετικά δυναμικές απειλές, όπως εχθρικοί πύραυλοι, πυρομαχικά και αεροσκάφη, δεν θεωρούνται φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα· τονίζει ότι η απόφαση για τη χρήση όπλων κατά επανδρωμένου αεροσκάφους πρέπει να λαμβάνεται από ανθρώπους χειριστές·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0312.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0494.
(3) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 166.
(4) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 110.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου