Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2841(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0371/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.2
CRE 13/09/2018 - 10.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0345

Prijaté texty
PDF 141kWORD 49k
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg
Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo
P8_TA(2018)0345RC-B8-0371/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o Mjanmarsku, najmä o prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mjanmarsku a o situácii Rohingov, najmä uznesení, ktoré boli prijaté 14. júna 2018(1), 14. decembra 2017(2), 14. septembra 2017(3), 7. júla 2016(4) a 15. decembra 2016(5),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) z 3. septembra 2018 o odsúdení novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo v Mjanmarsku a vyhlásenie z 9. júla 2018 o stíhaní dvoch novinárov agentúry Reuters v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na závery Rady zo 16. októbra 2017 a z 26. februára 2018 o Mjanmarsku,

–  so zreteľom na rozhodnutia Rady (SZBP) 2018/655 z 26. apríla 2018(6) a SZBP 2018/900 z 25. júna 2018(7) o zavedení ďalších reštriktívnych opatrení voči Mjanmarsku, posilnení zbrojného embarga EÚ so zameraním sa na vysokých predstaviteľov mjanmarskej armády a pohraničnej stráže,

–  so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie Rady OSN pre ľudské práva o Mjanmarsku z 24. augusta 2018, ktorá bude predložená na 39. zasadnutí Výboru OSN pre ľudské práva v dňoch 10. – 28. septembra 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej z 3. septembra 2018,

–  so zreteľom na záverečnú správu a odporúčania poradnej komisie o Jakchainskom štáte pod vedením Kofiho Annana,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na medzinárodné humanitárne právo, ženevské dohovory a ich protokoly a Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ďalej len „ICC“),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Chartu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ďalej len „ASEAN“),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka Bezpečnostnej rady OSN o sexuálnom násilí súvisiacom s konfliktmi uverejnenú 23. marca 2018,

–  so zreteľom na rozhodnutie 1. prejudiciálnej komory ICC zo 6. septembra 2018,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dvaja novinári Wa Lone and Kyaw Soe Oo boli 12. decembra 2017 svojvoľne zatknutí a uväznení na základe obvinení, že informovali o závažných porušeniach ľudských práv, ktorých sa v Jakchainskom štáte dopustili mjanmarské ozbrojené sily Tatmadaw;

B.  keďže novinári Wa Lone and Kyaw Soe Oo boli následne obžalovaní v zmysle zákona o ochrane štátneho tajomstva z roku 1923; keďže 3. septembra 2018 ich mjanmarský súd odsúdil na sedem rokov odňatia slobody; keďže tento známy prípad ďalej podkopáva slobodu prejavu, demokraciu a právny štát v Mjanmarsku;

C.  keďže medzi početnými medzinárodnými pozorovateľmi prítomnými na každom pojednávaní súdu od zatknutia novinárov 12. decembra 2017 boli prítomní diplomati Európskej únie a členských štátov EÚ, ktorí sa s touto vecou neprestali obracať na mjanmarskú vládu;

D.  keďže aktéri občianskej spoločnosti vrátane novinárov, právnikov a obhajcov ľudských práv, ktorí sa kriticky vyjadrujú o mjanmarských orgánoch, konkrétne o Tatmadaw a ďalších mjanmarských bezpečnostných silách a skutkoch, ktoré spáchali v Jakchainskom štáte, sú údajne svojvoľne zatýkaní, väznení alebo prenasledovaní; keďže mediálne pokrytie násilia v Jakchainskom štáte je pod prísnou kontrolou armády a vlády;

E.  keďže aktivistka za ľudské práva Rohingov Wai Nu, ktorú väznili od jej 18 do jej 25 rokov, ostáva jedným z početných príkladov aktivistov, na ktorých sa mjanmarské orgány upriamili;

F.  keďže bývalý detský vojak Aung Ko Htwe si odpykáva trest odňatia slobody v trvaní dva a pol roka v súvislosti s interview o svojich skúsenostiach v mjanmarskej armáde, ktoré poskytol médiám; keďže bol obvinený na základe článku 505 ods. b mjanmarského trestného zákona, ktorý má veľmi vágne znenie a často sa využíva na obmedzovanie slobody prejavu;

G.  keďže od roku 2016 boli údajne zatknuté a väznené desiatky novinárov; keďže mjanmarské orgány využívajú niekoľko represívnych zákonov vrátane zákona o ochrane štátneho tajomstva, aby zatýkali, väznili, umlčiavali alebo prenasledovali aktérov občianskej spoločnosti, novinárov, právnikov a obhajcov ľudských práv, ktorí vyjadrujú svoje kritické názory na vládu Mjanmarska alebo jej bezpečnostné sily; keďže v roku 2017 bolo Mjanmarsko podľa organizácie Freedom House na 159. mieste spomedzi 198 krajín, pokiaľ ide o slobodu tlače;

H.  keďže správa nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie o Mjanmarsku pod mandátom Organizácie Spojených národov IIFFMM z 24. augusta 2018 dospela k záveru, že najzávažnejších porušení ľudských práv a najťažších zločinov podľa medzinárodného práva vrátane genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov v Kačjinskom, Jakchainskom a Šanskom štáte sa dopustili mjanmarské ozbrojené sily Tatmadaw, mjanmarské policajné sily, bývalý štáb pre kontrolu prisťahovalectva v pohraničnej oblasti NaSaKa, mjanmarská hraničná polícia a neštátne ozbrojené skupiny; keďže v správe sa tiež uvádza, že Armáda spásy arakanských Rohingov začala koordinované útoky proti vojenskej základni a viacerým predsunutým stanovištiam bezpečnostných síl v severnej časti Jakchainského štátu, aby vystupňovala tlak voči rohinským komunitám; keďže v správe sa tiež vyzýva, aby boli vysokí vojenskí velitelia v Mjanmarsku a tí, ktorí sú zodpovední za trestné činy krutého zaobchádzania spáchané na Rohingoch, podrobení medzinárodnému vyšetrovaniu a stíhaniu; keďže Mjanmarsko tieto zistenia odmietlo;

I.  keďže v správe IIFFMM sa uvádza, že mjanmarská štátna radkyňa Aun Schan Su Ťij, nositeľka Nobelovej ceny a Sacharovovej ceny, nevyužila svoje postavenie faktickej hlavy vlády ani svoju morálnu autoritu na to, aby zastavila vývoj udalostí v Jakchainskom štáte alebo mu predišla; keďže civilné orgány svojím konaním i nekonaním tiež umožňovali páchanie trestných činov krutého zaobchádzania, konkrétne šírením falošných svedectiev, popieraním protiprávneho konania Tatmadaw, marením nezávislého vyšetrovania a dohliadaním nad ničením dôkazov;

J.  keďže 8. septembra 2018 Medzinárodný trestný súd potvrdil, že môže uplatniť svoju súdnu právomoc v prípade údajných deportácií Rohingov z Mjanmarska do Bangladéša;

K.  keďže platformy sociálnych médií sa v Mjanmarsku využívajú na ohováračské kampane a šírenie konšpiračných teórií zameraných na Rohingov a moslimov v tejto krajine;

L.  keďže Rohingovia predstavujú najväčšiu časť moslimov v Mjanmarsku, pričom najviac ich žije v Jakchainskom štáte; keďže podľa konzervatívnych odhadov je počet obetí približne 10 000; keďže od augusta 2017 zutekalo do Bangladéša z dôvodov bezpečnosti viac ako 700 000 Rohingov, z nich viac ako 500 000 detí, pričom mnohé z nich cestovali samotné po tom, ako boli ich rodičia zabití alebo ako ich oddelili od vlastnej rodiny;

1.  dôrazne odsudzuje svojvoľné zatknutie a odsúdenie novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo za informovanie o situácii v Jakchainskom štáte; vyzýva mjanmarské orgány na ich okamžité bezpodmienečné prepustenie a stiahnutie všetkých ich obvinení, ako aj všetkých svojvoľne zatknutých osôb vrátane politických väzňov, obhajcov ľudských práv, novinárov a pracovníkov médií, ktorí jednoducho uplatňovali svoje práva a slobody;

2.  odsudzuje všetky akty zastrašovania, prenasledovania a obmedzovania slobody prejavu, najmä zo strany mjanmarských armádnych a bezpečnostných síl; zdôrazňuje, že sloboda médií a kritická žurnalistika sú základnými piliermi demokracie tým, že pomáhajú presadzovať dobrú správu vecí verejných, transparentnosť a zodpovednosť a vyzývajú mjanmarské orgány, aby novinárom a mediálnym pracovníkom zabezpečili zodpovedajúce podmienky pre výkon ich práce bez obáv zo zastrašovania či prenasledovania, nespravodlivého väznenia či stíhania;

3.  opakovane vyzýva vládu Mjanmarska, aby zrušila svoje rozhodnutie prerušiť spoluprácu s osobitným spravodajcom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku a umožnila domácim a medzinárodným mediálnym organizáciám, obhajcom ľudských práv, nezávislým pozorovateľom a humanitárnym organizáciám, najmä osobitnému spravodajcovi OSN, plný neobmedzený prístup do Jakchainského štátu a zaistila bezpečnosť pracovníkov médií;

4.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so zneužívaním represívnych právnych predpisov obmedzujúcich slobodu slova; vyzýva mjanmarské orgány, aby zrušili, prehodnotili alebo novelizovali všetky zákony vrátane zákona o ochrane štátneho tajomstva z roku 1923, ktoré nie sú v súlade s medzinárodnými normami a sú porušením práva na slobodu prejavu, pokojného zhromažďovania sa a združovania; vyzýva vládu Mjanmarska, aby zabezpečila súlad všetkých právnych predpisov s medzinárodnými normami a záväzkami;

5.  rozhodne odsudzuje rozsiahle systémové útoky proti Rohingom, ktoré v Jakchainskom štáte páchajú mjanmarské ozbrojené sily Tatmadaw a ďalšie mjanmarské bezpečnostné sily, ktoré sa podľa IIFFMM vyrovnajú genocíde, zločinom proti ľudskosti a vojnovým zločinom – najzávažnejším porušeniam ľudských práv zo strany jednotlivcov a verejných orgánov; je hlboko znepokojený narastajúcou závažnosťou a rozsahom porušovania ľudských práv, ktorého sa zúčastňuje vláda Mjanmarska;

6.  opakovane vyjadruje svoju neustálu podporu Rohingov; opätovne vyzýva vládu Mjanmarska a jeho bezpečnostné sily, aby okamžite zastavili pokračujúce porušovanie zákonov, vraždenie, ničenie majetku a sexuálne násilie proti Rohingom a etnickým menšinám na severe Mjanmarska a aby zaistili bezpečnosť a dodržiavanie zásad právneho štátu v Mjanmarsku, najmä v Kačjinskom, Jakchainskom a Šanskom štáte; pripomína mjanmarským orgánom ich medzinárodnú povinnosť vyšetriť a stíhať osoby zodpovedné za uvedené činy; naliehavo žiada mjanmarskú vládu, a najmä štátnu radkyňu Aun Schan Su Ťij, aby jednoznačne odsúdili akékoľvek podnecovanie k nenávisti a potierali spoločenskú diskrimináciu a prejavy nepriateľstva namierené proti Rohingom a ďalším menšinám;

7.  berie na vedomie zistenia IIFFMM a podporuje jej odporúčania; víta nedávne rozhodnutie, že ICC môže uplatniť svoju súdnu právomoc v prípade údajných deportácií Rohingov z Mjanmarska do Bangladéša; pripúšťa však, že je naďalej potrebné, aby Bezpečnostná rada OSN požiadala ICC o vyšetrenie porušovania ľudských práv v plnom rozsahu; vyzýva hlavného prokurátora ICC, aby v tejto súvislosti začal predbežné vyšetrovanie; vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby Medzinárodnému trestnému súdu ICC bezodkladne postúpila riešenie situácie v Mjanmarsku; podporuje výzvy IIFFMM a Organizácie poslancov krajín ASEAN za ľudské práva, aby boli zodpovední generáli armád podrobení vyšetrovaniu a stíhaniu;

8.  vyzýva ESVČ a členské štáty, aby na mnohostranných fórach požadovali zodpovednosť páchateľov zločinov v Mjanmarsku; požaduje, aby EÚ a jej členské štáty v súvislosti so žiadosťou, aby sa riešenie situácie ujal ICC, prevzali vedúcu úlohu v Bezpečnostnej rade OSN, ako aj vo Valnom zhromaždení OSN na blížiacom sa 39. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva a zvýšili svoje úsilie na urýchlené zavedenie nestranného a nezávislého medzinárodného systému na podporu vyšetrovania údajných trestných činov krutého zaobchádzania a stíhania tých, ktorí sú za ne zodpovední;

9.  opakovane vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby na Mjanmarsko uvalila celosvetové komplexné zbrojné embargo, pozastavila všetky priame i nepriame dodávky, predaj alebo transfer zbraní, munície a ďalšieho vojenského a bezpečnostného vybavenia vrátane ich prevozu a prekládky, ako aj poskytovanie výcviku alebo inej vojenskej či bezpečnostnej pomoci; naliehavo vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby prijala cielené individuálne sankcie vrátane zákazu cestovania a zmrazenia majetku, a to proti tým, ktorí sú podľa medzinárodného práva pravdepodobne zodpovední za závažné trestné činy;

10.  vyzýva Komisiu, aby s cieľom prehodnotiť obchodné preferencie v prospech Mjanmarska zvážila vyšetrovanie v rámci dohody s názvom Všetko okrem zbraní (Everything But Arms);

11.  víta, že Rada 26. apríla 2018 prijala právny rámec pre cielené reštriktívne opatrenia proti činiteľom zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv a na posilnenie zbrojného embarga EÚ, ako aj prvý identifikačný zoznam vypracovaný 25. júna 2018; naliehavo žiada Radu, aby pre činiteľov Mjanmarska uvedených v IIFFMM ako zodpovedných za trestné činy krutého zaobchádzania zaviedla zákaz cestovania, cielené finančné sankcie a zmrazenie majetku;

12.  pripomína, že tisícky Rohingov, medzi nimi množstvo detí, sú vnútorne vysídlené a naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc a ochranu; požaduje okamžitý slobodný a neobmedzený prístup v rámci celej krajiny na poskytovanie humanitárnej pomoci; trvá na tom, aby vláda Mjanmarska garantovala bezpečný, dobrovoľný a dôstojný návrat osobám, ktoré sa chcú vrátiť do svojej krajiny, a to pod riadnym dohľadom OSN;

13.  požaduje, aby EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo riešili potrebu zvýšenej dlhodobej humanitárnej pomoci pre Rohingov v Bangladéši a v prijímajúcich spoločenstvách;

14.  pripomína, že znásilňovanie a sexuálne násilie sa neustále opakujú a ich terčom je civilné obyvateľstvo v Kačjinskom, Jakchainskom a Šanskom štáte; požaduje, aby EÚ, najmä útvar Komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci (ECHO) a členské štáty EÚ zaistili zvýšenú ochranu rohinských dievčat a žien pred násilím mužov;

15.  pripomína potrebu lekárskej a psychologickej pomoci v utečeneckých táboroch, najmä pre zraniteľné skupiny vrátane žien a detí; požaduje viac podporných služieb pre obete znásilnenia a sexuálnych útokov;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Mjanmarska, štátnej radkyni Aun San Su Ťij, vláde a parlamentu Bangladéša, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN, medzivládnej komisii združenia ASEAN pre ľudské práva, osobitnej spravodajkyni OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2018)0261.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0500.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0351.
(4) Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 134.
(5) Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 112.
(6) Ú. v. EÚ L 108, 27.4.2018, s. 29.
(7) Ú. v. EÚ L 160 I, 25.6.2018, s. 9.

Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia