Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2842(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0366/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0346

Приети текстове
PDF 139kWORD 55k
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха
P8_TA(2018)0346RC-B8-0366/2018

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха (2018/2842(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Камбоджа, и по-специално тези от 14 септември 2017 г.(1) и 14 декември 2017 г.(2),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 февруари 2018 г. относно Камбоджа,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 30 юли 2018 г. относно общите избори в Камбоджа,

—  като взе предвид мисията за оценка, проведена в Камбоджа, от Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), от 5 до 11 юли 2018 г.,

—  като взе предвид Насоките на ЕС от 2008 г. относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 16 ноември 2017 г. относно разпускането на Камбоджанската партия за национално спасение (КПНС),

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Кралство Камбоджа от 1997 г.,

—  като взе предвид изявлението на ЕС на място от 22 февруари 2017 г. относно политическото положение в Камбоджа и изявленията на говорителя на делегацията на ЕС от 25 август 2017 г. и от 3 септември 2017 г. относно ограниченията на политическото пространство в Камбоджа,

—  като взе предвид резолюция 36/32 на Съвета за ООН по правата на човека от 29 септември 2017 г. и доклада на генералния секретар от 2 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на човека на парламентаристите и решенията на управителния съвет на Междупарламентарния съюз от март 2018 г.,

—  като взе предвид резолюция (A/RES/53/144) на Общото събрание на ООН на 8 март 1999 г., относно правото и отговорността на лица, групи и обществени органи да насърчават и защитават всеобщо признатите права на човека и основните свободи,

—  като взе предвид Парижкото споразумение за мир от 1991 г., в член 15 от което е залегнал ангажимент за отстояване на правата на човека и основните свободи в Камбоджа, включително от страна на международните страни, подписали споразумението,

—  като взе предвид Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране,

—  като взе предвид Конституцията на Камбоджа, и по-специално член 41 от нея, в който са заложени правото и свободата на словото и на събранията, член 35 относно правото на участие в политическия живот и член 80 относно парламентарния имунитет,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 3 септември 2017 г. Кем Соха, председател на Камбоджанската партия за национално спасение (КПНС), беше арестуван и като има предвид, че на 16 ноември 2017 г. Върховният съд обяви разпускането на КПНС, в края на еднодневно изслушване; като има предвид, че Върховният съд също така забрани на 118 политици от КПНС упражняването на политическа активност за период от пет години;

Б.  като има предвид, че управляващата Камбоджанска народна партия (КНП) получи 100% от гласовете за подложените на избор места в изборите за Народно събрание, проведени на 29 юли 2018 г., и в изборите за Сенат, проведени на 25 февруари 2018 г.;

В.  като има предвид, че правото на участие в политическия живот е залегнало в член 35 от Конституцията на Камбоджа; като има предвид, че измененият закон за политическите партии от 2017 г. съдържа множество ограничения на участието на опозиционните партии, включително разпускането на партии, ако техните лидери имат криминално досие;

Г.  като има предвид де факто липсата на конкуренция на изборите в Камбоджа от 2018 г., които не отговарят на минималните международни стандарти за демократични избори; като има предвид, че Европейският съюз и Съединените американски щати временно прекратиха финансовата си помощ за камбоджанската национална избирателна комисия и отказаха да наблюдават изборите;

Д.  като има предвид, че решението за разпускане на КПНС е важна стъпка към създаването на авторитарна държава; като има предвид, че политическата структура на Камбоджа вече не може да се счита за демокрация;

Е.  като има предвид, че камбоджанското правителство предприе широкообхватни мерки, за да гарантира, че управляващата Камбоджанска народна партия на практика няма опозиция на изборите, както за Сената, така и за Народното събрание;

Ж.  като има предвид, че след арестуването му на 3 септември 2017 г. Кем Соха беше обвинен в държавна измяна по силата на член 443 от Наказателния кодекс на Камбоджа, въпреки неговия парламентарен имунитет; като има предвид, че изявленията на правителството на Камбоджа поставят под заплаха неговото право на справедлив процес и презумпцията за невинност; като има предвид, че може да му бъде наложена присъда от до 30 години лишаване от свобода, ако бъде признат за виновен; като има предвид, че председателят на Съда, Дит Мунти, е член на постоянната комисия на управляващата партия;

З.  като има предвид, че на 28 август 2018 г. органите на Камбоджа освободиха 14 членове на КПНС, след като те получиха кралско помилване; като има предвид, че помилването е свързано с освобождаването, предоставено на половин дузина активисти и журналисти;

И.  като има предвид, че Кем Соха е задържан без съдебен процес в продължение на повече от година; като има предвид, че работната група на ООН относно произволното задържане заяви, че предварителното задържане на г-н Соха е „произволно“ и „политически мотивирано“; като има предвид, че той беше освободен под гаранция на 10 септември 2018 г.; като има предвид, че той няма право да напуска околността на своя дом, нито да общува с други членове на опозицията или медиите;

Й.  като има предвид, че арестът и задържането на Кем Соха се случиха на фона на широкообхватни и систематични репресии срещу политическите и избирателни права в Камбоджа; като има предвид, че е налице постоянно нарастване на броя на случаите на арест и задържане на членовете на политическата опозиция и на политическите коментатори; като има предвид, че предишният председател на КПНС, Сам Рейни беше осъден за клевета и понастоящем живее в изгнание;

К.  като има предвид, че органите на Камбоджа също така засилиха репресивните действия срещу журналистите и репортерите, отразяващи нападенията срещу опозиционните партии; като има предвид, че 69‑годишният, отличен с награди, режисьор, Джеймс Рикетсън, е сред от жертвите на тези нападения срещу медиите; като има предвид, че през юни 2017 г. г -н Рикетсън беше арестуван за пускането на дрон на митинг на опозиционната партия; като има предвид, че г-н Рикетсън беше осъден на шест години затвор в столицата, Пном Пен, по обвинения на шпионаж;

Л.  като има предвид, че наличието на сериозни репресии срещу независимите медии; като има предвид, че социалните мрежи също са обект на атаки; като има предвид, че през май 2018 г. правителството публикува регламент, с който се ограничава правото на свобода на изразяване, печат и публикуване и се оправомощава правителството да бъде „полиция“ на социалните мрежи с цел разкриването и заглушаването на дисидентството онлайн в Камбоджа;

М.  като има предвид, че синдикалните организации, активистите в областта на правата на човека и организациите на гражданското общество работят в пространство с все по-ограничен обхват в Камбоджа и са изправени пред тормоз, заплахи и произволното задържане; като има предвид, че измененият Закон относно асоциациите и неправителствените организации (LANGO) от 2015 г. силно ограничава свободата на сдружаване и изразяване, включително чрез установяване на държавен контрол и цензура върху дейността на НПО; като има предвид, че законът за профсъюзите ограничава свободата на сдружаване и създава ненужни пречки и тежести във връзка с регистрационните процедури и действията на синдикалните организации;

Н.  като има предвид, че петима защитници на правата на човека, свързани с камбоджанската асоциация по правата на човека и развитието (ADHOC) — Ней Ванда, Ни Соха, Лим Мони и Ни Чакрия — са обвинени в подкупване на свидетел и съизвършители на подкупване на свидетел; като има предвид, че петимата защитници на правата на човека прекараха 14 месеца предварителния арест преди освобождаването им под гаранция;

О.  като има предвид, че Камбоджа се ползва от най-благоприятния режим, който съществува по общата схема от преференции на ЕС (ОСП), а именно схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО); като има предвид, че за финансовия период 2014—2020 г. ЕС е отпуснал на Камбоджа до 410 милиона евро за сътрудничество за развитие, от които 10 милиона евро са за подпомагане на процеса на избирателна реформа в Камбоджа и понастоящем са преустановени;

П.  като има предвид, че в своя отчет от юли генералният секретар на ООН припомни, че приобщаващият и плуралистичен политически процес продължава да е от съществено значение за гарантиране на напредъка, постигнат от Камбоджа в укрепването на мира;

Р.  като има предвид, че конфликтите, свързани със захарните плантации, все още не са разрешени; като има предвид, че продължават да съществуват опасения по отношение на изселването от земя, продължаващата безнаказаност на тези действия и тежкото положение на засегнатите общности; като има предвид, че правителството на Камбоджа не е подписало общите правила на ЕС за одитния процес в областта на производството на захар;

1.  отбелязва, че Кем Соха е освободено от затвора под гаранция при строги условия; осъжда факта, че Кем Соха е поставен под домашен арест; призовава всички обвинения срещу Кем Соха да бъдат оттеглени, а той да бъде незабавно и напълно освободен; освен това призовава за прекратяване на други политически мотивирани обвинения и съдебни решения срещу политици от опозицията, включително Сам Рейнси;

2.  изразява загриженост относно здравословното състояние на Кем Соха и призовава камбоджански власти да му позволят подходящо медицинско лечение; изисква от правителството да позволи на Кем Соха да се срещне с чуждестранните дипломати, с длъжностните лица на ООН и с наблюдатели в областта на правата на човека;

3.  изразява убеждението си, че изборите в Камбоджа не могат да се считат за свободни и честни; изразява сериозна загриженост по отношение на провеждането и резултатите от изборите през 2018 г. в Камбоджа, които не успяха да постигнат надежден процес и бяха широко осъдени от международната общност;

4.  призовава правителството на Камбоджа да работи за укрепване на демокрацията и на принципите на правовата държава и да зачита правата на човека и основните свободи, което включва пълно спазване на конституционните разпоредби относно плурализма и свободата на сдружаване и на изразяване на мнение; призовава също така камбоджанското правителство да отмени всички неотдавнашни изменения на Конституцията, Наказателния кодекс, Закона за политическите партии, правото в областта на профсъюзната дейност, Закона за НПО и всички други законодателни актове, ограничаващи свободата на словото и политическите свободи, които не са в пълно съответствие със задълженията на Камбоджа и международните стандарти;

5.  подчертава, че за постигането на надежден демократичен процес е необходима среда, в която политическите партии, гражданското общество и медиите са в състояние да изпълняват своите легитимни роли без страх, заплахи или произволни ограничения; призовава правителството да предприеме необходимите мерки, за да гарантира бързата отмяна на разпускането на КПНС;

6.  отново призовава правителството на Камбоджа да сложи край на всички форми на тормоз, малтретиране и политически мотивирани наказателни обвинения срещу членове на политическата опозиция, защитници на правата на човека, профсъюзни дейци и защитници на трудовите права, правата на земя и други активисти на гражданското общество, както и на журналисти, наред с другото; призовава правителството на Камбоджа незабавно да освободи всички граждани, които са били задържани за упражняването на техните права на човека, включително Джеймс Рикетсън, и да ги освободи от всякакви обвинения;

7.  подкрепя решението за суспендиране на изборната подкрепа на ЕС за Камбоджа; припомня националните и международните задължения във връзка с демократичните принципи и основните права на човека, за които Камбоджа е поела ангажимент; настоятелно призовава правителството на Камбоджа да предприеме реформи с цел постигане на напредък по отношение на демокрацията и прилагането на международно признати минимални стандарти за бъдещите избирателни процеси, включително организирането на многопартийни, свободни и честни избори, създаването на действително независима национална избирателна комисия и участието на неправителствени организации и на независимите медии в мониторинга и отразяването на изборите;

8.  припомня на камбоджанското правителство, че трябва да изпълни своите задължения и ангажименти по отношение на демократичните принципи и основните права на човека, които са основен елемент от Споразумението за сътрудничество между ЕС и Камбоджа и условията в рамките на ВОО;

9.  приветства неотдавнашната мисия на ВОО на ЕС за установяване на фактите в Камбоджа и приканва Комисията да докладва заключенията си на Парламента възможно най-скоро; призовава Комисията да разгледа възможните последици в контекста на търговските преференции, с които се ползва Камбоджа, включително започването на разследване съгласно механизмите, предвидени в рамките на ВОО;

10.  призовава ЕСВД и Комисията да изготвят списък на лицата, отговорни за разпускането на опозицията и за други тежки нарушения на правата на човека в Камбоджа с оглед на налагането на евентуални визови ограничения за тях и замразяване на активите им;

11.  призовава заместник‑председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да следи отблизо положението в Камбоджа; призовава ЕСВД и държавите членки да предприемат действия и да играят водеща роля на предстоящото 39-о заседание на Съвета на ООН по правата на човека с цел приемането на категорична резолюция за намиране на решение на положението с правата на човека в Камбоджа;

12.  призовава правителството на Камбоджа да поднови Меморандума за разбирателство (МР) със Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека (OHCHR) в Камбоджа след изтичането на неговия срок на действие на 31 декември 2018 г.;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на генералния секретар на АСЕАН, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и Националното събрание на Камбоджа.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0348.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0497.

Последно осъвременяване: 17 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност