Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2842(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0366/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0346

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 147kWORD 57k
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha
P8_TA(2018)0346RC-B8-0366/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την Καμπότζη, και συγκεκριμένα με την υπόθεση Kem Sokha (2018/2842(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αίγυπτο, ιδίως εκείνα της 14ης Σεπτεμβρίου 2017(1) και της 14ης Δεκεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Καμπότζη, με ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), με ημερομηνία 30 Ιουλίου 2018, σχετικά με τις γενικές εκλογές στην Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη την αποστολή αξιολόγησης της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στην Καμπότζη στις 5-11 Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την από 16ης Νοεμβρίου 2017 δήλωση της εκπροσώπου της ΕΥΕΔ σχετικά με τη διάλυση του Καμποτζιανού Κόμματος Εθνικής Σωτηρίας,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας του 1997 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Καμπότζης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της τοπικής αντιπροσωπείας της ΕΕ, στις 22 Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη, και τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Αντιπροσωπείας της ΕΕ, στις 25 Αυγούστου 2017 και 3 Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τους περιορισμούς του πολιτικού χώρου στην Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 36/32 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 29ης Σεπτεμβρίου 2017, και την έκθεση του Γενικού Γραμματέα, της 2ας Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα των βουλευτών και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, του Μαρτίου του 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/53/144 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 8 Μαρτίου 1999 σχετικά με το δικαίωμα και την ευθύνη των ατόμων και κοινωνικών ομάδων και φορέων για την προώθηση και την προάσπιση των διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Παρισιού του 1991, στο άρθρο 15 των οποίων κατοχυρώνεται η δέσμευση για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Καμπότζη, μεταξύ άλλων και εκ μέρους των διεθνών συμβαλλομένων μερών τους,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ), περί ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και προστασίας του δικαιώματος οργάνωσης,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Καμπότζης, ιδιαίτερα το άρθρο 41, στο οποίο κατοχυρώνονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, το άρθρο 35 για το δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής και το άρθρο 80 για την κοινοβουλευτική ασυλία,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Σεπτεμβρίου 2017, ο Kem Sokha, πρόεδρος του Καμποτζιανού Κόμματος Εθνικής Σωτηρίας (ΚΚΕΣ), συνελήφθη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Νοεμβρίου 2017, το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε τη διάλυση του ΚΚΕΣ μετά από ακρόαση μίας ημέρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει επίσης απαγορεύσει σε 118 πολιτικούς του CNRP να είναι πολιτικά ενεργοί για πέντε έτη·

B.  ότι το κυβερνών Καμποτζιανό Λαϊκό Κόμμα (ΚΛΕ) έλαβε το 100 % των εδρών κατά τις εκλογές για την Εθνοσυνέλευση που διεξάχθηκαν στις 29 Ιουλίου 2018 και τις εκλογές για τη Γερουσία που διεξάχθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή είναι κατοχυρωμένο στο άρθρο 35 του καμποτζιανού Συντάγματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τροποποιημένος νόμος 2017 για τα πολιτικά κόμματα εμπεριέχει πολλούς περιορισμούς ως προς τη συμμετοχή κομμάτων της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης κομμάτων αν οι ηγέτες τους έχουν ποινικό μητρώο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 2018 στην Καμπότζη ήταν εκ των πραγμάτων μη ανταγωνιστικές και δεν πληρούσαν τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα δημοκρατικών εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανέστειλαν τη χρηματοδοτική τους βοήθεια στην εθνική εκλογική επιτροπή της Καμπότζης και αρνήθηκαν να στείλουν παρατηρητές στις εκλογές·

E.  Ότι η απόφαση για τη διάλυση του ΚΚΕΣ αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία αυταρχικού κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διάρθρωση της Καμπότζης δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δημοκρατία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καμποτζιανή κυβέρνηση έλαβε μέτρα εκτενούς εμβέλειας για να διασφαλίσει ότι το κυβερνών κόμμα ΚΛΕ θα συμμετάσχει χωρίς αντιπολίτευση στις εκλογές τόσο για τη Γερουσία όσο και για την Εθνοσυνέλευση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kem Sokha, μετά τη σύλληψή του στις 3 Σεπτεμβρίου 2017, κατηγορήθηκε για προδοσία σύμφωνα με το άρθρο 443 του καμποτζιανού ποινικού κώδικα, παρά τη βουλευτική του ασυλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένες δηλώσεις της καμποτζιανής κυβέρνησης έθεσαν σε κίνδυνο το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη και το τεκμήριο αθωότητάς του· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζει ποινή μέχρι και 30ετούς φυλάκισης εάν κριθεί ένοχος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, Dith Munty, είναι μέλος της μόνιμης επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Αυγούστου 2018 οι καμποτζιανές αρχές άφησαν ελεύθερα 14 μέλη του ΚΚΕΣ, αφού έλαβαν χάρη από τον βασιλιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω χάρη συνδέεται με την ελευθέρωση δώδεκα ακτιβιστών και δημοσιογράφων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kem Sokha τελούσε υπό κράτηση χωρίς δίκη για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για την αυθαίρετη κράτηση χαρακτήρισε την προσωρινή κράτηση «αυθαίρετη» και «υποκινούμενη πολιτικά»· λαμβάνοντας υπόψη ότι αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το σπίτι του και δεν του επιτρέπεται να επικοινωνεί με άλλα μέλη της αντιπολίτευσης ή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη και η κράτηση του Kem Sokha έγιναν σε ένα πλαίσιο εκτεταμένης και συστηματικής καταστολής των πολιτικών και εκλογικών δικαιωμάτων στην Καμπότζη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε σταθερή αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων συλλήψεως και κρατήσεως των μελών της αντιπολίτευσης και των πολιτικών σχολιαστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προηγούμενος πρόεδρος του ΚΚΕΣ, Sam Rainsy, καταδικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμιση και σήμερα ζει εξόριστος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Καμπότζης προέβησαν επίσης σε διώξεις δημοσιογράφων οι οποίοι κάλυπταν τις επιθέσεις κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 69χρονος βραβευμένος σκηνοθέτης Τζέιμς Ρίκετσον είναι ένα από τα θύματα των επιθέσεων αυτών στα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Ρίκετσον συνελήφθη για την πτήση δρόνου πάνω από συγκέντρωση κόμματος της αντιπολίτευσης τον Ιούνιο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Ρίκετσον καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών στην πρωτεύουσα Πνομ Πενχ με την κατηγορία της κατασκοπείας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ασκούνται σοβαρές διώξεις εις βάρος των ανεξάρτητων μέσων μαζικής ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επίσης υποστεί επιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση εξέδωσε κανονισμό τον Μάιο του 2018 που περιορίζει τα δικαιώματα στην ελευθερία έκφρασης, τον Τύπο και τη δημοσίευση ειδήσεων, δίνει δε την εξουσία στην κυβέρνηση να ασκεί αστυνόμευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό και τη φίμωση διαδικτυακών αντιφρονούντων στην Καμπότζη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδικαλιστές, οι αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δραστηριοποιούνται σε όλο και πιο περιορισμένο χώρο στην Καμπότζη και ότι αντιμετωπίζουν παρενοχλήσεις, πράξεις εκφοβισμού και αυθαίρετες συλλήψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τροποποιημένος νόμος του 2015 για το συνεταιρίζεσθαι και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΝΣΜΚΟ) περιορίζει σημαντικά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση κρατικού ελέγχου και λογοκρισίας επί του έργου των ΜΚΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία περί συνδικαλισμού περιορίζει την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και δημιουργεί περιττά εμπόδια και επιβαρύνσεις στις διαδικασίες καταχώρισης και τη λειτουργία των συνδικαλιστικών σωματείων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με την Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ανάπτυξη (ADHD), οι Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksi, May και Ny Chokrya, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δωροδοκία μάρτυρα και συνέργεια στη δωροδοκία μάρτυρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πέντε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διετέλεσαν 14 μήνες υπό προσωρινή κράτηση μέχρι να αποφυλακιστούν με εγγύηση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, η Καμπότζη υπάγεται στο πλέον ευνοϊκό καθεστώς, το σύστημα «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαθέσει έως και 410 εκατομμύρια EUR στην Καμπότζη για αναπτυξιακή συνεργασία για τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020, εκ των οποίων 10 εκατομμύρια EUR προορίζονται για τη στήριξη της διαδικασίας εκλογικής μεταρρύθμισης στην Καμπότζη, και ότι η βοήθεια αυτή έχει επί του παρόντος ανασταλεί·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπενθύμισε στη δήλωση του Ιουλίου ότι μια πλουραλιστική και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική διαδικασία παραμένει ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση της προόδου που σημειώνει η Καμπότζη όσον αφορά την εδραίωση της ειρήνης

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν ακόμη επιλυθεί οι διενέξεις όσον αφορά τις φυτείες ζάχαρης· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράζονται διαρκώς ανησυχίες για εκδιώξεις αγροτών από τη γη τους, τη συνεχή ατιμωρησία για τις πράξεις αυτές και τη δεινή κατάσταση των πληττομένων κοινοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Καμπότζης δεν έχει προσυπογράψει τους όρους αναφοράς της ΕΕ για τη διαδικασία ελέγχου σχετικά με την ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο·

1.  σημειώνει ότι ο Kem Sokha αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση υπό αυστηρούς όρους· καταγγέλλει το γεγονός ότι ο Kem Sokha τέθηκε υπό κατ’ οίκον περιορισμό· ζητεί να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες κατά του Kem Sokha και να αφεθεί αμέσως εντελώς ελεύθερος· ζητεί επίσης να αποσυρθούν αμέσως και άλλες πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες και αποφάσεις κατά πολιτικών της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του Scam Rainsy·

2.  ανησυχεί για την κατάσταση της υγείας του Kem Sokha και καλεί τις αρχές της Καμπότζης να του επιτρέψουν την ενδεδειγμένη ιατρική περίθαλψη· ζητεί από την κυβέρνηση να επιτρέψει στον Kem Sokha να συναντά ξένους διπλωμάτες, στελέχη του ΟΗΕ και παρατηρητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι οι εκλογές στην Καμπότζη δεν μπορούν να θεωρηθούν ελεύθερες και αδιάβλητες· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των εκλογών του 2018 στην Καμπότζη, οι οποίες δεν αποτέλεσαν αξιόπιστη διαδικασία και καταδικάστηκαν ευρέως από τη διεθνή κοινότητα·

4.  προτρέπει την κυβέρνηση της Καμπότζης να καταβάλει προσπάθειες για την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, πράγμα που περιλαμβάνει την πλήρη τήρηση των συνταγματικών διατάξεων περί πλουραλισμού και ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης· ζητεί, επιπλέον, από την κυβέρνηση της Καμπότζης να καταργήσει όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Συντάγματος, του ποινικού κώδικα, της νομοθεσίας για τα πολιτικά κόμματα, της νομοθεσίας για τον συνδικαλισμό, της νομοθεσίας για τις ΜΚΟ και όλες τις άλλες νομοθετικές πράξεις που περιορίζουν την ελευθερία του λόγου και τις πολιτικές ελευθερίες και που δεν συνάδουν πλήρως με τις υποχρεώσεις της Καμπότζης και τα διεθνή πρότυπα·

5.  τονίζει ότι μια αξιόπιστη δημοκρατική διαδικασία απαιτεί ένα περιβάλλον στο οποίο τα πολιτικά κόμματα, η κοινωνία των πολιτών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι σε θέση να επιτελούν τον νόμιμο ρόλο τους χωρίς φόβο, απειλές ή αυθαίρετους περιορισμούς· καλεί την κυβέρνηση να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι θα ανακληθεί γρήγορα η διάλυση του ΚΚΕΣ·

6.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση της Καμπότζης να θέσει τέλος σε κάθε μορφή παρενόχλησης, κατάχρησης εξουσίας και πολιτικά υποκινούμενων ποινικών διώξεων, μεταξύ άλλων, εις βάρος μελών της αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδικαλιστών και υπέρμαχων των δικαιωμάτων των εργαζομένων, υπέρμαχων των δικαιωμάτων στη γη και άλλων ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και δημοσιογράφων· καλεί την κυβέρνηση της Καμπότζης να αφήσει ελεύθερους, χωρίς καθυστέρηση, όλους τους πολίτες που έχουν τεθεί υπό κράτηση για την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένου του Τζέιμς Ρίκετσον, και να αποσύρει όλες τις εις βάρος τους κατηγορίες·

7.  υποστηρίζει την απόφαση για την αναστολή της παροχής εκλογικής στήριξης από την ΕΕ στην Καμπότζη· υπενθυμίζει τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις όσον αφορά τις δημοκρατικές αρχές και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία η Καμπότζη έχει δεσμευθεί· παροτρύνει την κυβέρνηση της Καμπότζης να προβεί σε μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της δημοκρατίας και την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων ελάχιστων προτύπων για τις μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων της διοργάνωσης πολυκομματικών, ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών, της σύστασης μιας πραγματικά ανεξάρτητης εθνικής εκλογικής επιτροπής και της συμμετοχής των ΜΚΟ και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στην παρακολούθηση και κάλυψη των εκλογών·

8.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Καμπότζης ότι οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τις δημοκρατικές αρχές και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Καμπότζης, και τους όρους που απορρέουν από το ΟΕΟ·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη διερευνητική αποστολή της ΕΕ στην Καμπότζη στο πλαίσιο του ΟΕΟ και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, τα συμπεράσματα στο Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις πιθανές συνέπειες στο πλαίσιο των εμπορικών προτιμήσεων που απολαύει η Καμπότζη, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης έρευνας στο πλαίσιο των μηχανισμών που προβλέπονται στο πλαίσιο του ΟΕΟ·

10.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συντάξουν κατάλογο των ατόμων που ευθύνονται για τη διάλυση της αντιπολίτευσης και για άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη, προκειμένου να τους επιβληθούν ενδεχομένως περιορισμοί θεωρήσεων και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων·

11.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Καμπότζη· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση και να ηγηθούν των προσπαθειών κατά την προσεχή 39η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την έκδοση αυστηρής απόφασης για την αντιμετώπιση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη·

12.  καλεί την κυβέρνηση της Καμπότζης να ανανεώσει το μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ) με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) στην Καμπότζη μετά τη λήξη του στις 31 Δεκεμβρίου 2018·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Καμπότζης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0348.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0497.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου