Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2842(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0366/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0346

Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 44k
Torstai 13. syyskuuta 2018 - Strasbourg
Kambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus
P8_TA(2018)0346RC-B8-0366/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2018 Kambodžasta ja erityisesti Kem Sokhan tapauksesta (2018/2842(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kambodžasta ja erityisesti 14. syyskuuta 2017(1) ja 14. joulukuuta 2017(2) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät Kambodžasta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 30. heinäkuuta 2018 antaman lausuman Kambodžan parlamenttivaaleista,

–  ottaa huomioon komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) arviointikäynnin Kambodžaan 5.–11. heinäkuuta 2018,

–  ottaa huomioon vuonna 2008 annetut ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon EUH:n tiedottajan 16. marraskuuta 2017 antaman lausuman Kambodžan kansallisen pelastuksen puolueen hajottamisesta,

–  ottaa huomioon vuonna 1997 tehdyn Euroopan yhteisön ja Kambodžan kuningaskunnan välisen yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon 22. helmikuuta 2017 annetun EU:n paikallisen lausuman Kambodžan poliittisesta tilanteesta ja EU: n edustuston tiedottajan 25. elokuuta 2017 ja 3. syyskuuta 2017 antamat lausumat poliittisen liikkumavaran rajoittamisesta Kambodžassa,

–  ottaa huomioon 29. syyskuuta 2017 annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman 36/32 ja 2. helmikuuta 2018 annetun pääsihteerin raportin,

–  ottaa huomioon Parlamenttienvälisen liiton parlamentaarikkojen ihmisoikeuksia valvovan komitean raportin ja hallintoneuvoston tekemät päätökset maaliskuulta 2018,

–  ottaa huomioon 8. maaliskuuta 1999 hyväksytyn YK: n yleiskokouksen päätöslauselman (A/RES/53/144) yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia,

–  ottaa huomioon vuonna 1991 tehdyn Pariisin rauhansopimuksen, jonka 15 artiklassa on vahvistettu, että kaikki sopimuspuolet, myös kansainväliset allekirjoittajat, sitoutuvat kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia Kambodžassa,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta,

–  ottaa huomioon Kambodžan perustuslain, erityisesti sen 41 pykälän, jossa vahvistetaan sanan- ja kokoontumisvapaus, 35 pykälän oikeudesta poliittiseen osallistumiseen ja 80 pykälän parlamentaarisesta koskemattomuudesta,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Kambodžan kansallisen pelastuksen puolueen (CNRP) puheenjohtaja Kem Sokha pidätettiin 3. syyskuuta 2017 ja että 16. marraskuuta 2017 korkein oikeus ilmoitti yhden päivän kestäneen kuulemisen päätteeksi CNRP:n hajottamisesta; ottaa huomioon, että lisäksi korkein oikeus kielsi 118:lta CNRP:n poliitikolta poliittisen toiminnan viideksi vuodeksi;

B.  ottaa huomioon, että valtaapitävä Kambodžan kansanpuolue (CPP) sai 100 prosenttia täytettävinä olevista paikoista 29. heinäkuuta 2018 järjestetyissä kansalliskokouksen vaaleissa ja 25. helmikuuta 2018 järjestetyissä senaatin vaaleissa;

C.  ottaa huomioon, että oikeus poliittiseen osallistumiseen on vahvistettu Kambodžan perustuslain 35 pykälässä; ottaa huomioon, että tarkistettu vuoden 2018 laki poliittisista puolueista sisältää lukuisia rajoituksia oppositiopuolueiden osallistumiselle, muun muassa puolueen hajottamisen, jos sen johtajilla on rikostuomioita;

D.  ottaa huomioon, että Kambodžan vuoden 2018 vaaleissa ei tosiasiassa ollut lainkaan kilpailua eivätkä ne täyttäneet demokraattisten vaalien kansainvälisiä vähimmäisvaatimuksia; ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat keskeyttivät taloudellisen avustuksensa Kambodžan kansalliselle vaalilautakunnalle ja kieltäytyivät vaalitarkkailusta;

E.  katsoo, että päätös hajottaa CNRP oli merkittävä askel kohti autoritaarisen valtion perustamista; katsoo, että Kambodžan poliittista järjestelmää ei voida enää pitää demokratiana;

F.  ottaa huomioon, että Kambodžan hallitus ryhtyi laajakantoisiin toimiin varmistaakseen, että valtaapitävällä CPP:llä ei ollut käytännössä lainkaan kilpailijoita sen enempää senaatin kuin kansalliskokouksen vaaleissa;

G.  toteaa, että Kem Sokha pidätettiin 3. syyskuuta 2017 ja häntä syytettiin sen jälkeen Kambodžan rikoslain 443 pykälän nojalla maanpetoksesta, vaikka hänellä on parlamentaarinen koskemattomuus; toteaa, että Kambodžan hallituksen lausunnot vaaransivat hänen oikeutensa puolueettomaan tuomioistuimeen sekä syyttömyysolettamaan; toteaa, että häntä uhkaa jopa 30 vuoden vankeustuomio, jos hänet todetaan syylliseksi; toteaa, että tuomioistuimen presidentti Dith Munty on valtaapitävän puolueen pysyvän komitean jäsen;

H.  ottaa huomioon, että 28. elokuuta 2018 Kambodžan viranomaiset vapauttivat 14 CNRP:n jäsentä, sen jälkeen kun kuningas oli armahtanut heidät; toteaa, että tämä armahdus on yhteydessä kuuden aktivistin ja toimittajan vapautuksiin;

I.  ottaa huomioon, että Kem Sokhaa pidettiin tutkintavankeudessa yli vuoden ajan; ottaa huomioon, että mielivaltaista vangitsemista käsittelevä YK:n työryhmä totesi Sokhan tutkintavankeuden olevan mielivaltaista ja poliittisperusteista; toteaa, että Sokha vapautettiin takuita vastaan 10. syyskuuta 2018; toteaa, että hän ei voi poistua kotinsa läheisyydestä eikä hän saa olla yhteydessä muihin opposition jäseniin tai tiedotusvälineisiin;

J.  ottaa huomioon, että Kem Sokhan pidätys ja vangitseminen ovat osa laajalle levinnyttä ja järjestelmällistä poliittisten ja vaalioikeuksien tukahduttamista Kambodžassa; toteaa, että poliittisen opposition jäsenten ja poliittisten kommentaattoreiden pidätykset ja vangitsemiset ovat lisääntyneet tasaisesti; ottaa huomioon, että CNRP:n edellinen puheenjohtaja Sam Rainsy tuomittiin kunnianloukkauksesta ja elää nyt maanpaossa;

K.  toteaa, että Kambodžan viranomaiset ovat myös ryhtyneet toimenpiteisiin sellaisia toimittajia vastaan, jotka ovat raportoineet oppositiopuolueisiin kohdistuneista hyökkäyksistä; toteaa, että 69-vuotias palkittu elokuvantekijä James Ricketson on yksi näiden tiedotusvälineisiin kohdistuneiden hyökkäysten uhreista; toteaa, että Ricketson pidätettiin tämän lennättäessä droonia oppositiopuolueen kokouksen yllä kesäkuussa 2017; toteaa, että Ricketson sai vakoilusyytteistä kuuden vuoden vankeusrangaistuksen, jota hän suorittaa pääkaupunki Phnom Penhin vankilassa;

L.  ottaa huomioon, että riippumattomia tiedotusvälineitä on vainottu ankarasti; toteaa, että myös sosiaalista mediaa vastaan on hyökätty; ottaa huomioon, että toukokuussa 2018 hallitus hyväksyi asetuksen, jolla rajoitetaan sananvapautta ja lehdistön- ja julkaisuvapautta ja joka antaa hallitukselle valtuudet valvoa Kambodžassa sosiaalista mediaa verkossa eriäviä mielipiteitä esittävien paljastamiseksi ja vaientamiseksi;

M.  katsoo, että ammattiyhdistys- ja ihmisoikeusaktivistien ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen toimintamahdollisuudet Kambodžassa ovat yhä rajallisemmat ja että näihin kohdistuu uhkailua ja mielivaltaisia pidätyksiä; ottaa huomioon, että tarkistettu vuoden 2015 laki yhdistyksistä ja valtiosta riippumattomista järjestöistä rajoittaa huomattavasti yhdistymisvapautta ja sananvapautta ja että hallitus voi sen nojalla valvoa ja sensuroida järjestöjen toimia; toteaa, että ammattiyhdistyslaki rajoittaa yhdistymisvapautta ja luo tarpeettomia esteitä ammattiyhdistysten rekisteröintimenettelyille ja toiminnalle ja hankaloittaa niitä;

N.  ottaa huomioon, että viittä Kambodžan ihmisoikeus- ja kehitysjärjestöön (ADHOC) kuuluvaa ihmisoikeuksien puolustajaa – Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony ja Ny Chakrya – syytetään todistajan lahjonnasta ja avunannosta siihen; toteaa, että nämä viisi ihmisoikeuksien puolustajaa olivat tutkintavankeudessa 14 kuukautta ennen kuin heidät vapautettiin takuita vastaan;

O.  ottaa huomioon, että Kambodžaan sovelletaan kaikkein suotuisinta EU: n yleisen tullietuusjärjestelmän järjestelyä eli ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelyä; toteaa, että EU on myöntänyt rahoituskaudella 2014–2020 Kambodžalle kehitysyhteistyöhön 410 miljoonaa euroa, josta 10 miljoonaa euroa on tarkoitettu vaaliuudistusprosessin tukemiseen Kambodžassa, ja toteaa että tämän vaaleihin tarkoitetun tuen antaminen on tällä hetkellä keskeytetty;

P.  ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri muistutti heinäkuisessa julkilausumassaan, että kattava ja moniarvoinen poliittinen prosessi on jatkossakin keskeisen tärkeää, jotta voidaan turvata Kambodžan rauhan vakauttamisessa saavuttama edistys;

Q.  toteaa, että sokeriviljelmiä koskevia erimielisyyksiä ei ole vielä ratkaistu; ottaa huomioon, että häädöt maa-alueilta ja tällaisia tekoja koskevan rankaisemattomuuden jatkuminen sekä asianomaisten yhteisöjen surkea tilanne herättävät edelleen huolta; ottaa huomioon, että Kambodžan hallitus ei ole allekirjoittanut EU:n valtuutusta sokeriruokoalan tarkastusprosessia varten;

1.  panee merkille, että Kem Sokha vapautettiin vankilasta takuita vastaan ja tiukoin ehdoin; tuomitsee Kem Sokhan määräämisen kotiarestiin; vaatii hylkäämään kaikki syytteet Kem Sokhaa vastaan ja vapauttamaan hänet välittömästi ja täysin; vaatii myös hylkäämään välittömästi muut oppositiopoliitikkoja, kuten Sam Rainsya, vastaan nostetut poliittisperusteiset syytteet ja kumoamaan heitä koskevat tuomiot;

2.  on huolissaan Kem Sokhan terveydentilasta ja kehottaa Kambodžan viranomaisia antamaan hänelle mahdollisuuden saada tarvittavaa lääketieteellistä hoitoa; pyytää hallitusta antamaan Kem Sokhalle oikeuden tavata ulkomaisia diplomaatteja, YK:n virkamiehiä ja ihmisoikeustarkkailijoita;

3.  on vakuuttunut siitä, että Kambodžan vaaleja ei voida pitää vapaina ja tasapuolisina; on erittäin huolissaan Kambodžassa vuonna 2018 pidettyjen vaalien järjestelyistä ja tuloksista, sillä prosessi ei ollut uskottava ja kansainvälinen yhteisö tuomitsi ne laajalti;

4.  kannustaa Kambodžan hallitusta työskentelemään demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseksi ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, mihin kuuluu moniarvoisuutta ja yhdistysvapautta ja sananvapautta koskevien perustuslain säännösten noudattaminen kaikilta osin; kehottaa lisäksi Kambodžan hallitusta kumoamaan kaikki äskettäiset perustuslakiin, rikoslakiin, poliittisista puolueista annettuun lakiin, ammattiyhdistyslakiin, valtiosta riippumattomista järjestöistä annettuun lakiin sekä muihin säädöksiin tehdyt muutokset, joilla rajoitetaan sananvapautta ja poliittisia vapauksia ja jotka eivät ole täysin Kambodžan velvoitteiden ja kansainvälisten vaatimusten mukaisia;

5.  korostaa, että uskottava demokraattinen prosessi edellyttää ympäristöä, jossa poliittiset puolueet, kansalaisyhteiskunta ja tiedotusvälineet voivat hoitaa niille kuuluvat tehtävänsä ilman pelkoa, uhkailua tai mielivaltaisia rajoituksia; kehottaa hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että CNRP:n hajottaminen perutaan ripeästi;

6.  kehottaa jälleen Kambodžan hallitusta lopettamaan kaikenlaisen häirinnän, väärinkäytökset ja poliittisperusteiset rikossyytteet, jotka kohdistuvat muun muassa poliittisen opposition jäseniin, ihmisoikeuksien puolustajiin, ammattiyhdistysaktivisteihin ja työntekijöiden oikeuksien puolustajiin, maaoikeusaktivisteihin ja muihin kansalaisaktivisteihin sekä toimittajiin; kehottaa Kambodžan hallitusta vapauttamaan viipymättä kaikki kansalaiset, jotka ovat vangittuina, koska he ovat harjoittaneet ihmisoikeuksiaan, myös James Ricketsonin, ja hylkäämään kaikki heitä vastaan nostetut syytteet;

7.  kannattaa päätöstä keskeyttää EU:n vaaliavun antaminen Kambodžalle; muistuttaa Kambodžaa demokraattisiin periaatteisiin ja perusihmisoikeuksiin liittyvistä kansallisista ja kansainvälisistä velvoitteista, joihin se on sitoutunut; kehottaa Kambodžan hallitusta tekemään uudistuksia, jotta voidaan edistää demokratiaa ja soveltaa kansainvälisesti tunnustettuja vähimmäisvaatimuksia tuleviin vaaliprosesseihin, mihin kuuluu vapaiden ja tasapuolisten monipuoluevaalien järjestäminen, aidosti riippumattoman kansallisen vaalilautakunnan perustaminen ja valtiosta riippumattomien järjestöjen sekä riippumattomien tiedotusvälineiden osallistuminen vaalien seurantaan ja niistä raportointiin;

8.  muistuttaa Kambodžan hallitusta siitä, että sen on täytettävä demokraattisia periaatteita ja perusihmisoikeuksia koskevat velvoitteensa ja sitoumuksensa, jotka ovat keskeinen osa EU:n ja Kambodžan yhteistyösopimusta ja ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelyn ehtoja;

9.  pitää myönteisenä EU:n ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelyn puitteissa järjestettyä tiedonhankintamatkaa Kambodžaan ja kehottaa komissiota raportoimaan sen tuloksista parlamentille mahdollisimman pian; kehottaa komissiota harkitsemaan mahdollisia seuraamuksia Kambodžalle myönnettyjen kauppaetuuksien puitteissa, muun muassa ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelyn mekanismien mukaisen tutkimuksen käynnistämistä;

10.  kehottaa EUH:ta ja komissiota laatimaan listan henkilöistä, jotka ovat vastuussa opposition hajottamisesta ja muista vakavista ihmisoikeusloukkauksista Kambodžassa, jotta voidaan mahdollisesti asettaa viisumirajoituksia ja jäädyttää heidän varansa;

11.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa seuraamaan tarkasti Kambodžan tilannetta; kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita johtamaan tulevassa YK:n ihmisoikeusneuvoston 39. istunnossa toimia painokkaan päätöslauselman hyväksymiseksi Kambodžan ihmisoikeustilanteesta;

12.  kehottaa Kambodžan hallitusta uudistamaan yhteisymmärryspöytäkirjan YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston Kambodžan toimipisteen kanssa, kun pöytäkirjan voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2018;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, ASEANin pääsihteerille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Kambodžan hallitukselle ja kansalliskokoukselle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0348.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0497.

Päivitetty viimeksi: 17. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö