Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2842(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0366/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.3

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0346

Prijaté texty
PDF 137kWORD 48k
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg
Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu
P8_TA(2018)0346RC-B8-0366/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu (2018/2842(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kambodži, najmä na uznesenie zo 14. septembra 2017(1)a zo 14. decembra 2017(2),

–  so zreteľom na závery Rady o Kambodži z 26. februára 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci (ďalej len „PK/VP“) z 30. júla 2018 o všeobecných voľbách v Kambodži,

–  so zreteľom na hodnotiacu misiu Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) v Kambodži z 5. – 11. júla 2018,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ z roku 2008 o obhajcoch ľudských práv,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne ESVČ zo 16. novembra 2017 o rozpustení Kambodžskej strany národnej záchrany,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kambodžským kráľovstvom z roku 1997,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 22. februára 2017 o politickej situácii v Kambodži a na vyhlásenia hovorcu delegácie EÚ z 25. augusta 2017 a 3. septembra 2017 o obmedzeniach politického priestoru v Kambodži,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva 36/32 z 29. septembra 2017 a na správu generálneho tajomníka z 2. februára 2018,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ľudské práva poslancov a na rozhodnutia prijaté riadiacou radou Medziparlamentnej únie z marca 2018,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN A/RES/53/144 z 8. marca 1999 o práve a povinnosti jednotlivcov, skupín a orgánov spoločnosti podporovať a chrániť všeobecne uznávané ľudské práva a základné slobody,

–  so zreteľom na Parížske mierové dohody z roku 1991, v ktorých sa v článku 15 zakotvuje záväzok dodržiavať ľudské práva a základné slobody v Kambodži, a to aj zo strany medzinárodných signatárov,

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať,

–  so zreteľom na ústavu Kambodže, najmä jej článok 41, v ktorom sú zakotvené právo a sloboda prejavu a združovania, článok 35 o práve na účasť na politickom živote a článok 80 o parlamentnej imunite,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 3. septembra 2017 bol zatknutý Kem Sokha, predseda Kambodžskej strany národnej záchrany (ďalej len „KSNZ“), a keďže 16. novembra 2017 najvyšší súd oznámil rozpustenie KSNZ na konci jednodňového vypočutia; keďže najvyšší súd takisto zakázal 118 politikom KSNZ, aby vyvíjali politickú činnosť, a to počas piatich rokov;

B.  keďže vládnuca Kambodžská ľudová strana (ďalej len „KĽS“) získala 100 % volených kresiel vo voľbách do Národného zhromaždenia, ktoré sa konali 29. júla 2018, ako aj vo voľbách do Senátu, ktoré sa konali 25. februára 2018;

C.  keďže právo na účasť na politickom živote je zakotvené v článku 35 kambodžskej ústavy; keďže novelizovaný zákon o politických stranách z roku 2017 obsahuje početné obmedzenia účasti opozičných strán vrátane rozpustenia strán, ak majú ich vedúci predstavitelia záznam v registri trestov;

D.  keďže voľby v roku 2018 v Kambodži boli de facto nesúťažné a nespĺňali minimálne medzinárodné normy pre demokratické voľby; keďže Európska únia a Spojené štáty americké pozastavili svoju finančnú pomoc Kambodžskej národnej volebnej komisii a odmietli pozorovať priebeh volieb;

E.  keďže rozhodnutie o rozpustení KSNZ bolo významným krokom k vytvoreniu autoritárskeho štátu; keďže politická štruktúra Kambodže sa už nemôže považovať za demokraciu;

F.  keďže vláda Kambodže prijala rozsiahle opatrenia, aby zabezpečila, že vládnuca KĽS bude prakticky bez opozície kandidovať tak vo voľbách do Senátu, ako aj do Národného zhromaždenia;

G.  keďže po zatknutí 3. septembra 2017 bol Kem Sokha obvinený zo zrady podľa článku 443 kambodžského trestného zákonníka, a to aj napriek tomu, že má poslaneckú imunitu; keďže vyhlásenia vlády Kambodže ohrozili jeho právo na spravodlivé súdne konanie a prezumpciu neviny; keďže v prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až do 30 rokov; keďže Dith Munty, predseda súdu, je členom stáleho výboru vládnucej strany;

H.  keďže 28. augusta 2018 prepustili kambodžské orgány 14 členov KSNZ po tom, ako im bola udelená kráľovská milosť; keďže táto milosť súvisí s prepustením šiestich aktivistov a novinárov;

I.  keďže Kem Sokha bola zadržiavaný bez súdneho konania dlhšie ako jeden rok; keďže pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie vyhlásila zadržiavanie Kema Sokhu pred súdnym procesom za „svojvoľné“ a „politicky motivované“; keďže 10. septembra 2018 bol Kem Sokha prepustený na kauciu; keďže nemôže opustiť okolie svojho domu a nesmie komunikovať s inými členmi opozície alebo s médiami;

J.  keďže k zatknutiu a zadržaniu Kema Sokhu došlo v kontexte rozsiahleho a systematického potláčania politických a volebných práv v Kambodži; keďže sa neustále zvyšuje počet prípadov zatknutí a zadržiavania členov politickej opozície a politických komentátorov; keďže predchádzajúci predseda KSNZ Sam Rainsy bol odsúdený za ohováranie a v súčasnosti žije v exile;

K.  keďže kambodžské orgány takisto zasahujú proti novinárom a reportérom, ktorí sa zaoberajú útokmi na opozičné strany; keďže jednou z obetí týchto útokov na médiá je 69-ročný oceňovaný filmár James Ricketson; keďže pán Ricketson bol zadržaný po tom, ako ponad demonštráciou opozičnej strany v júni 2017 preletel s dronom; keďže pán Ricketson bol odsúdený na šesť rokov odňatia slobody v hlavnom meste Phnom Penh za špionáž;

L.  keďže dochádza k tvrdým zákrokom proti nezávislým médiám; keďže predmetom útokov sú aj siete sociálnych médií; keďže v máji 2018 vláda vydala nariadenie, ktorým sa obmedzuje právo na slobodu prejavu, tlač a publikácie, a ktorým vláda dostáva právomoc kontrolovať sociálne siete s cieľom odhaľovať a umlčať svojich online odporcov v Kambodži;

M.  keďže odborári, aktivisti v oblasti ľudských práv a organizácie občianskej spoločnosti pôsobia v čoraz viac obmedzujúcom priestore v Kambodži a sú vystavené obťažovaniu, zastrašovaniu a svojvoľnému zatýkaniu; keďže novelizovaný zákon o združovaní a mimovládnych organizáciách (LANGO) z roku 2015 vážne obmedzuje slobodu združovania a prejavu, a to aj ustanovením vládnej kontroly a cenzúry nad činnosťou mimovládnych organizácií; keďže zákon o odborových zväzoch obmedzuje slobodu združovania a vytvára zbytočné prekážky a záťaž v súvislosti s registračnými postupmi a pôsobením odborových zväzov;

N.  keďže piati obhajcovia ľudských práv spojení s Kambodžskou asociáciou pre ľudské práva a rozvoj (ADHOC), Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony a Ny Chakrya, čelia obvineniu z podplácania svedka a zo spolupáchateľstva pri podplácaní svedka; keďže piati obhajcovia ľudských práv strávili 14 mesiacov vo vyšetrovacej väzbe pred ich prepustením na kauciu;

O.  keďže Kambodža využíva najvýhodnejší režim v rámci úniového všeobecného systému preferencií (VSP), t. j. iniciatívu Všetko okrem zbraní (ďalej len „EBA“); keďže EÚ vyčlenila Kambodži až do 410 miliónov eur na rozvojovú spoluprácu na finančné obdobie 2014 – 2020, z čoho 10 miliónov eur vyhradených na podporu reformy volebného procesu, ktoré sú v súčasnosti pozastavené;

P.  keďže generálny tajomník OSN pripomenul vo svojom júlovom vyhlásení, že inkluzívny a pluralitný politický proces je naďalej nevyhnutný pre zachovanie pokroku Kambodže pri upevňovaní mieru;

Q.  keďže doposiaľ neboli vyriešené konflikty týkajúce sa plantáží cukrovej trstiny; keďže pretrvávajú obavy, pokiaľ ide o nútené vysídľovanie ľudí z ich pôdy, pretrvávajúcu beztrestnosť takýchto činov a katastrofálnu situáciu postihnutých komunít; keďže vláda Kambodže nepodpísala referenčný rámec EÚ pre proces auditu v oblasti cukru;

1.  konštatuje, že Kem Sokha bol za prísnych podmienok prepustený z väzenia po zaplatení kaucie; odsudzuje skutočnosť, že Kem Sokha je v domácom väzení; žiada zrušenie všetkých obvinení voči Kemovi Sokhovi a jeho okamžité a úplné prepustenie; ďalej vyzýva, aby boli okamžite zrušené ostatné politicky motivované obvinenia a rozhodnutia proti politikom opozície vrátane Sama Rainsyho;

2.  je znepokojený zdravotným stavom Kema Sokhu a vyzýva kambodžské orgány, aby mu umožnili prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti; žiada vládu, aby umožnila Kemovi Sokhovi stretnúť sa so zahraničnými diplomatmi, úradníkmi OSN a pozorovateľmi dodržiavania ľudských práv;

3.  vyjadruje presvedčenie, že voľby v Kambodži nemožno považovať za slobodné a spravodlivé; vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s konaním a výsledkami volieb v roku 2018 v Kambodži, ktoré nepriniesli dôveryhodný proces a medzinárodné spoločenstvo ich vo veľkej miere odsúdilo;

4.  vyzýva vládu Kambodže, aby sa usilovala o posilnenie demokracie a právneho štátu a o rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, čo zahŕňa úplné dodržiavanie ústavných ustanovení týkajúcich sa plurality a slobody združovania a prejavu; ďalej vyzýva vládu Kambodže, aby zrušila všetky nedávne zmeny ústavy, trestného zákonníka, zákona o politických stranách, zákona o odborových zväzoch, zákona o MVO a všetky ostatné právne predpisy obmedzujúce slobodu prejavu a politické slobody, ktoré nie sú úplne v súlade so záväzkami Kambodže a medzinárodnými normami;

5.  zdôrazňuje, že dôveryhodný demokratický proces vyžaduje prostredie, v ktorom politické strany, občianska spoločnosť a médiá dokážu vykonávať svoje legitímne úlohy bez strachu, hrozieb alebo svojvoľných obmedzení; vyzýva vládu, aby prijala potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť čo najrýchlejšie zvrátenie rozpustenia KSNZ;

6.  opakuje svoju výzvu vláde Kambodže, aby ukončila všetky formy obťažovania, zlého zaobchádzania a politicky motivované obvinenia z trestných činov okrem iného proti členom politickej opozície, obhajcom ľudských práv, odborárom a obhajcom pracovných práv, práv na pôdu a ďalším aktivistom občianskej spoločnosti a novinárov; vyzýva vládu Kambodže, aby bezodkladne prepustila všetkých občanov, ktorí sú zadržiavaní za vykonávanie svojich ľudských práv, vrátane Jamesa Ricketsona, a zrušila všetky obvinenia voči nim;

7.  podporuje rozhodnutie o pozastavení volebnej podpory EÚ pre Kambodžu; pripomína vnútroštátne a medzinárodné záväzky v súvislosti s demokratickými zásadami a základnými ľudskými právami, ku ktorým sa Kambodža zaviazala; naliehavo vyzýva vládu Kambodže, aby sa zapojila do reforiem s cieľom dosiahnuť pokrok v demokracii a uplatňovala medzinárodne uznávané minimálne normy pre budúce volebné procesy, vrátane organizovania viacstranných, slobodných a spravodlivých volieb, vytvorenia skutočne nezávislej národnej volebnej komisie a zapojenia mimovládnych organizácií a nezávislých médií do monitorovania volieb a podávania správ;

8.  pripomína vláde Kambodže, že musí plniť svoje povinnosti a záväzky týkajúce sa zásad demokracie a základných ľudských práv, ktoré sú podstatným prvkom dohody o spolupráci EÚ – Kambodža a iniciatívy EBA;

9.  víta nedávnu misiu EBA EÚ v Kambodži a vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila Európskeho parlamentu správu o záveroch;vyzýva Komisiu, aby zvážila prípadné dôsledky z hľadiska obchodných preferencií, ktoré má Kambodža, vrátane začatia vyšetrovania v rámci mechanizmov stanovených v rámci EBA;

10.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby vypracovali zoznam osôb zodpovedných za rozpustenie opozície a za ďalšie závažné porušovanie ľudských práv v Kambodži, s cieľom uložiť možné vízové obmedzenia a zmrazenia aktív týchto osôb;

11.  vyzýva podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby pozorne monitorovala situáciu v Kambodži; vyzýva ESVČ a členské štáty, aby konali a viedli úsilie počas nastávajúceho 39. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva smerom k prijatiu prísnej rezolúcie o situácii ľudských práv v Kambodži;

12.  vyzýva vládu Kambodže, aby obnovila Memorandum o porozumení s Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v Kambodži po skončení jeho platnosti 31. decembra 2018;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, generálnemu tajomníkovi ASEANu, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a Národnému zhromaždeniu Kambodže.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0348.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0497.

Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia