Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0807(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0275/2018

Ingediende teksten :

A8-0275/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2018 - 10.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0347

Aangenomen teksten
PDF 110kWORD 47k
Donderdag 13 september 2018 - Straatsburg
Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië *
P8_TA(2018)0347A8-0275/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2018 over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië (08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad (08688/2018),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol Nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0251/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0275/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

Laatst bijgewerkt op: 17 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid