Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0086(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0054/2018

Předložené texty :

A8-0054/2018

Rozpravy :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0349

Přijaté texty
PDF 134kWORD 42k
Čtvrtek, 13. září 2018 - Štrasburk Konečné znění
Jednotná digitální brána ***I
P8_TA(2018)0349A8-0054/2018
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0256),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 21 odst. 2, článek 48 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0141/2017),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. října 2017(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. června 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0054/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 81, 2.3.2018, s. 88.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012
P8_TC1-COD(2017)0086

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1724.)

Poslední aktualizace: 17. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí