Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0086(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0054/2018

Texte depuse :

A8-0054/2018

Dezbateri :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0349

Texte adoptate
PDF 123kWORD 54k
Joi, 13 septembrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Portalul digital unic ***I
P8_TA(2018)0349A8-0054/2018
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 septembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0256),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), articolul 48 și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0141/2017),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 2017(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 iunie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0054/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 81, 2.3.2018, p. 88.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
P8_TC1-COD(2017)0086

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1724.)

Ultima actualizare: 17 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate