Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0086(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0054/2018

Predkladané texty :

A8-0054/2018

Rozpravy :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0349

Prijaté texty
PDF 131kWORD 47k
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg
Jednotná digitálna brána ***I
P8_TA(2018)0349A8-0054/2018
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0256),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 21 ods. 2, článok 48 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0141/2017),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2017(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. júna 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0054/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 81, 2.3.2018, s. 88.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012
P8_TC1-COD(2017)0086

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1724.)

Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia