Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0251(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0280/2018

Predložena besedila :

A8-0280/2018

Razprave :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Glasovanja :

PV 03/10/2018 - 9.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0366

Sprejeta besedila
PDF 198kWORD 65k
Sreda, 3. oktober 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Harmonizacija in poenostavitev nekaterih pravil v okviru sistema DDV *
P8_TA(2018)0366A8-0280/2018

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. oktobra 2018 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost ter uvedbe dokončnega sistema za obdavčevanje trgovine med državami članicami (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2017)0569),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0363/2017),

–  ob upoštevanju člena 78(c) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0280/2018),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)  Ko je Svet leta 1967 sprejel skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) z direktivama Sveta 67/227/EGS42 in 67/228/EGS43, je bila sprejeta zaveza o vzpostavitvi dokončnega sistema DDV, ki bo v Evropski skupnosti deloval enako, kot bi deloval znotraj ene same države članice. Ker politični in tehnični pogoji za tak sistem niso bili zreli, je bila ob opustitvi davčnih meja med državami članicami konec leta 1992 sprejeta prehodna ureditev DDV. Direktiva Sveta 2006/112/ES44, ki je trenutno v veljavi, določa, da je treba ta prehodna pravila nadomestiti z dokončno ureditvijo.
(1)  Ko je Svet leta 1967 sprejel skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) z direktivama Sveta 67/227/EGS42 in 67/228/EGS43, je bila sprejeta zaveza o vzpostavitvi dokončnega sistema DDV, ki bo v Evropski skupnosti deloval enako, kot bi deloval znotraj ene same države članice. Ker politični in tehnični pogoji za tak sistem niso bili zreli, je bila ob opustitvi davčnih meja med državami članicami konec leta 1992 sprejeta prehodna ureditev DDV. Direktiva Sveta 2006/112/ES44, ki je trenutno v veljavi, določa, da je treba ta prehodna pravila nadomestiti z dokončno ureditvijo. Vendar se ta pravila uporabljajo že nekaj desetletij, posledica pa je zapleten prehodni sistem DDV, ki je pri čezmejnih transakcijah znotraj EU dovzeten za goljufije v zvezi z DDV. Prehodna pravila imajo številne pomanjkljivosti, zaradi katerih sistem DDV ni niti povsem učinkovit niti združljiv z zahtevami pravega enotnega trga.
_________________
_________________
42 Prva direktiva Sveta 67/227/EGS z dne 11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih (UL 71, 14.4.1967, str. 1 301).
42 Prva direktiva Sveta 67/227/EGS z dne 11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih (UL 71, 14.4.1967, str. 1 301).
43 Druga direktiva Sveta 67/228/EGS z dne 11. aprila 1967 o harmonizaciji zakonodaje držav članic o prometnih davkih – struktura in postopek za enotni sistem davka na dodano vrednost (UL 71, 14.4.1967, str. 1 303).
43 Druga direktiva Sveta 67/228/EGS z dne 11. aprila 1967 o harmonizaciji zakonodaje držav članic o prometnih davkih – struktura in postopek za enotni sistem davka na dodano vrednost (UL 71, 14.4.1967, str. 1 303).
44 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).
44 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)  Komisija je v svojem sporočilu z dne 28. oktobra 2015 z naslovom „Izpopolnitev enotnega trga: več priložnosti za prebivalstvo in gospodarstvo“ kot eno glavnih ovir za dokončno izoblikovanje enotnega trga označila zapletenost sedanjega sistema DDV. Obenem se veča tudi vrzel pri pobiranju DDV, opredeljena kot razlika med dejansko pobranimi prihodki iz tega naslova in teoretičnim zneskom, ki naj bi ga po pričakovanjih pobrali, tako da je leta 2015 v EU-28 dosegla 151,5 milijarde EUR. To kaže, da je treba sistem DDV nemudoma in korenito preoblikovati v dokončni sistem DDV, s katerim bomo olajšali in poenostavili čezmejno trgovino znotraj EU ter zagotovili, da bo sistem bolj odporen na goljufije.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 b (novo)
(1b)   Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU je ključnega pomena za to, da se za podjetja zmanjšajo stroški izpolnjevanja obveznosti ter da se zamejijo možnosti za čezmejne goljufije v zvezi z DDV in poenostavijo postopki za DDV. Dokončni sistem DDV bo okrepil enotni trg in ustvaril boljše poslovne razmere za čezmejno trgovino. V sistemu bi bilo treba uveljaviti tudi spremembe, potrebne zaradi tehnološkega razvoja in digitalizacije, spremenjenih poslovnih modelov in globalizacije gospodarstva.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 2
(2)  Komisija je v svojem akcijskem načrtu za DDV45 napovedala, da namerava predložiti predlog, ki bo določal načela dokončnega sistema DDV za čezmejno trgovanje med podjetji med državami članicami, ki bodo temeljila na obdavčitvi čezmejne dobave blaga v namembni državi članici.
(2)  Sedanji sistem DDV v EU, ki je bil uveden leta 1993, je podoben evropskemu carinskemu sistemu. Ni pa podobnih kontrol, zaradi česar je bolj dovzeten za čezmejne goljufije. Treba bi ga bilo torej temeljito spremeniti, in sicer bi morala biti dobava blaga iz ene države članice v drugo obdavčena tako, kot če bi bilo blago dobavljeno in pridobljeno znotraj ene države članice. Komisija je v svojem akcijskem načrtu za DDV45 napovedala, da namerava predložiti predlog, ki bo določal načela dokončnega sistema DDV za čezmejno trgovanje med podjetji med državami članicami, ki bodo temeljila na obdavčitvi čezmejne dobave blaga v namembni državi članici. Ta sprememba bi morala prispevati k zmanjšanju čezmejnih goljufij v zvezi z DDV za 40 milijard EUR letno.
_________________
_________________
45 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o akcijskem načrtu za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU: čas za odločitev (COM(2016)0148 z dne 7. aprila 2016).
45 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o akcijskem načrtu za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU: čas za odločitev (COM(2016)0148 z dne 7. aprila 2016).
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 3
(3)  Za to bi bilo treba zdajšnji sistem, sestavljen iz oproščene dobave v državi članici odhoda in obdavčene pridobitve blaga znotraj Skupnosti v namembni državi članici, nadomestiti s sistemom enotne dobave, obdavčene v namembni državi članici v skladu z njenimi stopnjami DDV. Praviloma bo DDV zaračunal dobavitelj, ki bo lahko veljavne stopnje DDV vseh držav članic preveril prek spleta na spletnem portalu. Vendar bi se, če je oseba, ki pridobi blago, certificirani davčni zavezanec (zanesljiv davčni plačnik, ki ga kot takega priznavajo države članice), uporabljal mehanizem obrnjene davčne obveznosti in bi DDV od dobave znotraj Unije moral plačati certificirani davčni zavezanec. Dokončni sistem DDV bo temeljil tudi na konceptu enotnega sistema registracije (vse na enem mestu (VEM)) za podjetja, ki bo omogočal plačilo in odbijanje DDV, ki ga je treba plačati.
(3)  Za to bi bilo treba zdajšnji sistem, sestavljen iz oproščene dobave v državi članici odhoda in obdavčene pridobitve blaga znotraj Skupnosti v namembni državi članici, nadomestiti s sistemom enotne dobave, obdavčene v namembni državi članici v skladu z njenimi stopnjami DDV. Praviloma bo DDV zaračunal dobavitelj, ki bo lahko veljavne stopnje DDV vseh držav članic preveril prek spleta na spletnem portalu. Dokončni sistem DDV bo temeljil tudi na konceptu enotnega sistema registracije (vse na enem mestu (VEM)) za podjetja, v katerem bo omogočeno plačilo in odbijanje DDV, ki ga je treba plačati. Osrednji element novega sistema DDV, ki bo temeljil na načelu namembne države, je storitev „vse na enem mestu“, brez katere bi se znatno povečala zapletenost sistema in upravno breme. Zato bi bilo treba v okviru predlaganih izboljšav sedanjega sistema v minisistem „vse na enem mestu“ (mini VEM) vključiti tudi vse storitve in prodajo blaga med podjetji.
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)  Da bi zagotovili interoperabilnost, preprosto uporabo in neprepustnost za goljufije, bi moral sistem vse na enem mestu za podjetja delovati s harmoniziranim čezmejnim računalniškim sistemom na podlagi skupnih standardov in omogočati samodejno dostopanje do podatkov ali njihovo vnašanje, na primer z uporabo enotnih standardnih obrazcev.
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)  Ta načela bi bilo treba določiti v tej direktivi in bi morala nadomestiti sedanji koncept, po katerem naj bi dokončna ureditev temeljila na obdavčevanju v državi članici porekla.
(4)  Ta načela bi bilo treba določiti v tej direktivi in bi morala nadomestiti sedanji koncept, po katerem naj bi dokončna ureditev temeljila na obdavčevanju v državi članici porekla z dokončnim sistemom DDV. Nova načela bi državam članicam omogočila učinkovitejši boj proti goljufijam v zvezi z DDV, zlasti goljufijam znotraj Skupnosti z neobstoječim trgovcem, katerih vrednost se ocenjuje na vsaj 50 milijard EUR letno.
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 5
(5)  Svet je v svojih sklepih z dne 8. novembra 201646 pozval Komisijo, naj opravi nekatere izboljšave pravil Unije o DDV za čezmejne transakcije, in sicer kar zadeva vlogo identifikacijske številke za DDV v zvezi z oprostitvijo dobav znotraj Skupnosti, aranžmaje skladiščenja na odpoklic, verižne transakcije in dokazilo o prevozu za namene oprostitve za transakcije znotraj Skupnosti.
(5)  Svet je v svojih sklepih z dne 8. novembra 201646 pozval Komisijo, naj izvede nekatere izboljšave pravil Unije o DDV za čezmejne transakcije na štirih področjih: vloga identifikacijske številke za DDV v zvezi z oprostitvijo dobav znotraj Skupnosti, aranžmaji skladiščenja na odpoklic, verižne transakcije in dokazilo o prevozu za namene oprostitve za transakcije znotraj Skupnosti.
_________________
_________________
46 Sklepi Sveta z dne 8. novembra 2016 o izboljšanju sedanjih pravil EU o DDV za čezmejne transakcije (št. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 z dne 9. novembra 2016).
46 Sklepi Sveta z dne 8. novembra 2016 o izboljšanju sedanjih pravil EU o DDV za čezmejne transakcije (št. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 z dne 9. novembra 2016).
Sprememba 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 6
(6)  Glede na ta poziv in na to, da bo do uvedbe dokončnega sistema DDV za trgovino znotraj Unije trajalo več let, so ti posebni ukrepi, namenjeni harmonizaciji in poenostavitvi nekaterih ureditev za podjetja, ustrezni.
(6)  Glede na ta poziv in na to, da se dokončni sistem DDV za trgovino znotraj Unije še ne izvaja ustrezno, so ti posebni ukrepi, namenjeni harmonizaciji in poenostavitvi nekaterih ureditev za podjetja, ustrezni samo prehodno.
Sprememba 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 7
(7)  Za učinkovito uporabo izboljšav pravil Unije o DDV za čezmejne transakcije ter za postopen prehod na dokončni sistem za trgovino znotraj Unije je treba uvesti status certificiranega davčnega zavezanca.
(7)  Da bomo učinkovito uporabili izboljšave pravil Unije o DDV za čezmejne transakcije ter postopno prešli na dokončni sistem za trgovino znotraj Unije, je treba uvesti status certificiranega davčnega zavezanca. Za določanje, katera podjetja lahko pridobijo status certificiranega davčnega zavezanca, pa je treba vzpostaviti stroga merila, ki jih bodo harmonizirano uporabljale vse države članice, ter skupna pravila in določbe o globah in kaznih za vse, ki teh meril ne bodo spoštovali.
Sprememba 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 8
(8)  V sedanjem sistemu se pri uporabi pravil v zvezi z DDV ne razlikuje med zanesljivimi in manj zanesljivimi davčnimi zavezanci. S podelitvijo statusa certificiranega davčnega zavezanca na podlagi določenih objektivnih meril bi se omogočilo prepoznavanje teh zanesljivih davčnih zavezancev. Na podlagi tega statusa bi lahko izkoristili ugodnosti uporabe nekaterih pravil, ki so dovzetna za goljufije in se ne uporabljajo za druge davčne zavezance.
(8)  V sedanjem sistemu se pri uporabi pravil v zvezi z DDV ne razlikuje med zanesljivimi in manj zanesljivimi davčnimi zavezanci. S podelitvijo statusa certificiranega davčnega zavezanca na podlagi nekaterih objektivnih meril, ki bi jih države članice harmonizirano uporabljale, bi se omogočilo prepoznavanje zanesljivih davčnih zavezancev in tistih, ki meril ne izpolnjujejo v celoti. Na podlagi tega statusa bi lahko izkoristili nekatera poenostavljena in uporabnikom prijazna pravila, ki se ne bi uporabljala za druge davčne zavezance.
Sprememba 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 9
(9)  Status certificiranega davčnega zavezanca bi moralo biti mogoče pridobiti na podlagi meril, ki so harmonizirana na ravni Unije, zato bi morala potrditev s strani ene države članice veljati po vsej Uniji.
(9)  Pridobitev statusa certificiranega davčnega zavezanca bi moral temeljiti na jasno določenih merilih, dostop za podjetja pa bi morali omogočiti tudi malim in srednjim podjetjem. Ta merila bi morala biti harmonizirana na ravni Unije, zato bi morala potrditev s strani ene države članice veljati po vsej Uniji. Komisija bi morala zato pripraviti izvedbene akte ter izčrpne in uporabne smernice, s katerimi bi olajšala harmonizacijo in upravno sodelovanje med organi ter zagotovila interoperabilnost med državami članicami, obenem pa bi morala preveriti, ali države članice ta harmonizirana merila tudi ustrezno uporabljajo. Smernice bi morale biti močno usklajene z merili pooblaščenega gospodarskega subjekta iz carinskega zakonika Unije, da bi zmanjšali upravno breme in poskrbeli za enotno izvajanje in skladnost v vseh državah članicah.
Sprememba 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)   Glede na to, da imajo mala in srednja podjetja višje stroške z izpolnjevanjem obveznosti, bi morala Komisija zanje vzpostaviti poenostavljene upravne postopke za pridobitev statusa certificiranih davčnih zavezancev.
Sprememba 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 9 b (novo)
(9b)   Informacije o tem, ali je gospodarski subjekt certificirani davčni zavezanec, bi morale biti dostopne prek sistema VIES.
Sprememba 15
Predlog direktive
Uvodna izjava 10
(10)  Nekaterim davčnim zavezancem, ki so vključeni v posebne ureditve, zaradi katerih so izključeni iz splošnih pravil o DDV, ali ki le občasno opravljajo gospodarske dejavnosti, se statusa certificiranega davčnega zavezanca ne bi smelo podeliti v zvezi s temi posebnimi ureditvami ali občasnimi dejavnostmi. V nasprotnem primeru bi se lahko ogrozila nemotena uporaba predlaganih sprememb.
(10)  Nekaterim davčnim zavezancem, ki so vključeni v posebne ureditve, zaradi katerih so izključeni iz splošnih pravil o DDV, se status certificiranega davčnega zavezanca v zvezi s temi posebnimi ureditvami ali občasnimi dejavnostmi ne bi smel podeliti. V nasprotnem primeru bi se lahko ogrozila nemotena uporaba predlaganih sprememb. Poleg tega bi bilo treba posebno pozornost nameniti temu, da pri pridobivanju statusa certificiranega davčnega zavezanca mala in srednja podjetja ne bodo v slabšem konkurenčnem položaju kot velika podjetja.
Sprememba 16
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)  Čezmejni pilotni projekt za DDV v EU bi moral biti podlaga za popolnoma razvito orodje Unije za preprečevanje davčnih sporov in reševanje posameznih čezmejnih sporov znotraj Unije v zadevah DDV. Za notranje davčne spore o DDV med davčnim zavezancem in nacionalnim davčnim organom se bodo še naprej uporabljali nacionalni mehanizmi.
Sprememba 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 b (novo)
(13b)  Ta direktiva določa začasno ureditev, dokler države članice ne sprejmejo dokončnega sistema za obdavčitev trgovine med državami članicami, in bi jo morali spremljati ustrezni izvedbeni akti in smernice. Ta direktiva, izvedbeni akti in smernice bi morali začeti veljati hkrati.
Sprememba 18
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 c (novo)
(13c)  Uvesti bi bilo treba mehanizem za zagotovitev preglednega in neposrednega informacijskega sistema, s katerim bi davčne zavezance samodejno obveščali o posodobitvah in spremembah stopenj DDV v državah članicah. Temeljiti bi moral na harmoniziranih standardih in obrazcih za poročanje, s čimer bi zagotovili enotno poročanje in pridobivanje podatkov po vseh državah članicah. Države članice bi morale zagotoviti, da bodo vse informacije o njihovih stopnjah DDV točne in ažurne. Poleg tega bi morale zagotoviti, da bodo vse spremembe nacionalnih stopenj DDV sporočene prek tega sistema v razumnem času po sprejetju, vsekakor pa, še preden začnejo veljati.
Sprememba 19
Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)
(15a)   Glede na splošni interes državljanov ter finančne interese Unije bi morali za namene odkrivanja in preprečevanja vseh oblik goljufij zagotoviti učinkovito pravno varstvo žvižgačev.
Sprememba 20
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 1 – pododstavek 1
Vsak davčni zavezanec, ki ima sedež podjetja ali stalno poslovno enoto v Skupnosti ali, če teh nima, ima v Skupnosti stalno prebivališče ali običajno prebivališče in ki v okviru svoje gospodarske dejavnosti opravlja ali namerava opraviti katero od transakcij iz členov 17a, 20 in 21 ali transakcije v skladu s pogoji iz člena 138, lahko pri davčnih organih zaprosi za status certificiranega davčnega zavezanca.
Vsak davčni zavezanec, ki ima sedež podjetja ali stalno poslovno enoto v Skupnosti in ki v okviru svoje gospodarske dejavnosti opravlja ali namerava opraviti katero od transakcij iz členov 17a, 20 in 21 ali transakcije v skladu s pogoji iz členov 138 in 138a, lahko pri davčnih organih zaprosi za status certificiranega davčnega zavezanca.
Sprememba 21
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 1 – pododstavek 3
Za prosilce, ki so davčni zavezanci s statusom pooblaščenega gospodarskega subjekta za carinske namene, se šteje, da izpolnjujejo merila iz odstavka 2.
Za prosilce, ki so davčni zavezanci s statusom pooblaščenega gospodarskega subjekta samo za carinske namene, se šteje, da izpolnjujejo merila iz odstavka 2.
Sprememba 22
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 2 – točka a
(a)  odsotnost hujših ali ponavljajočih se kršitev davčnih predpisov in carinske zakonodaje ter odsotnost evidentiranih hujših kaznivih dejanj v zvezi z gospodarsko dejavnostjo prosilca;
(a)  odsotnost hujših ali ponavljajočih se kršitev davčnih predpisov in carinske zakonodaje v zadnjih treh letih gospodarske dejavnosti, odsotnost ponovnih odmer davka v veliki vrednosti s strani davčnih uprav ter odsotnost evidentiranih hujših kaznivih dejanj v zvezi z gospodarsko dejavnostjo prosilca, ne glede na to, ali jo je opravljal v Uniji ali drugje;
Sprememba 23
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 2 – točka a a (novo)
(aa)  odsotnost evidentiranih hujših kaznivih dejanj v zvezi z gospodarsko dejavnostjo prosilca, kar lahko med drugim zajema:
(i)  pranje denarja,
(ii)  davčno utajo in davčne goljufije,
(iii)  zlorabljanje skladov in programov Unije,
(iv)  goljufije v zvezi s stečajem ali insolventnostjo,
(v)  zavarovalniške ali druge finančne goljufije,
(vi)  podkupovanje in/ali korupcijo,
(vii)  kibernetsko kriminaliteto,
(viii)  sodelovanje v kriminalni združbi,
(ix)  kazniva dejanja na področju konkurenčnega prava,
(x)  neposredno ali posredno sodelovanje v terorističnih dejavnostih.
Sprememba 24
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 2 – točka b
(b)  prosilec bodisi s sistemom vodenja trgovinskih in po potrebi transportnih evidenc, ki omogoča ustrezne davčne kontrole, bodisi z zanesljivo ali potrjeno notranjo revizijsko sledjo dokaže, da ima visoko stopnjo nadzora nad svojimi operacijami in pretokom blaga;
(b)  prosilec bodisi s sistemom vodenja trgovinskih in po potrebi transportnih evidenc, ki omogoča ustrezne davčne kontrole, bodisi z zanesljivo ali potrjeno notranjo revizijsko sledjo dokaže, da ima visoko stopnjo nadzora nad svojimi operacijami in pretokom blaga v skladu z izvedbenimi akti in smernicami, ki jih sprejme Komisija;
Sprememba 25
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 2 – točka c
(c)  plačilna sposobnost prosilca, ki se šteje za dokazano bodisi z dobrim finančnim stanjem prosilca, ki mu omogoča, da izpolnjuje svoje obveznosti, pri čemer se ustrezno upoštevajo značilnosti vrste zadevne poslovne dejavnosti, bodisi s predložitvijo jamstva zavarovalnice ali druge finančne institucije ali druge ekonomsko zanesljive tretje osebe.
(c)  plačilna sposobnost prosilca v zadnjih treh letih, ki se šteje za dokazano bodisi z dobrim finančnim stanjem prosilca, ki mu omogoča, da izpolnjuje svoje obveznosti, pri čemer se ustrezno upoštevajo značilnosti vrste zadevne poslovne dejavnosti, bodisi s predložitvijo jamstva zavarovalnice ali druge finančne institucije ali druge ekonomsko zanesljive tretje osebe. Prosilec mora imeti bančni račun v finančni instituciji s sedežem v Uniji.
Sprememba 26
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)
Če je bil prosilcu v skladu s carinskim zakonikom Unije v zadnjih treh letih zavrnjen status pooblaščenega gospodarskega subjekta, se mu status certificiranega davčnega zavezanca ne podeli.
Sprememba 27
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 2 a (novo)
2a.   Da bi zagotovili harmonizirano razlago v zvezi s podelitvijo certificiranega davčnega zavezanca, Komisija z izvedbenim aktom sprejme nadaljnje smernice za države članice v zvezi z oceno teh meril, ki so veljavna v vsej Uniji. Komisija sprejme prvi izvedbeni akt najpozneje en mesec po začetku veljavnosti te direktive.
Sprememba 28
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 2 b (novo)
2b.   Komisija sprejme izvedbene akte in smernice v tesni povezavi z izvedbenimi akti in smernicami za pooblaščene gospodarske subjekte za carinske namene.
Sprememba 29
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 2 c (novo)
2c.   Merila iz odstavka 2 splošno uporabljajo vse države članice, pri čemer se opirajo na jasno in natančno določena pravila in postopke iz izvedbenega akta.
Sprememba 30
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d a (novo)
(da)   davčnim zavezancem, ki nimajo ali nimajo več veljavne identifikacijske številke za DDV;
Sprememba 31
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 3 – pododstavek 2
Vendar se lahko davčnim zavezancem iz točk (a) do (d) podeli status certificiranega davčnega zavezanca za druge gospodarske dejavnosti, ki jih opravljajo.
Vendar se lahko davčnim zavezancem iz točk (a) do (d) podeli status certificiranega davčnega zavezanca za druge gospodarske dejavnosti, ki jih opravljajo, pod pogojem, da rezultati teh dejavnosti ne posegajo v tiste dejavnosti, zaradi katerih ne morejo pridobiti statusa certificiranega davčnega zavezanca.
Sprememba 32
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 4 – pododstavek 1
Davčni zavezanec, ki zaprosi za status certificiranega davčnega zavezanca, davčnim organom predloži vse informacije, ki jih ti zahtevajo, da bi lahko sprejeli odločitev.
Davčni zavezanec, ki zaprosi za status certificiranega davčnega zavezanca, davčnim organom predloži vse informacije, ki jih ti zahtevajo, da bi lahko sprejeli odločitev. Komisija za mala in srednja podjetja vzpostavi poenostavljene upravne postopke za pridobitev statusa certificiranega davčnega zavezanca.
Sprememba 33
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 4 – točka a
(a)  davčne organe države članice, v kateri ima prosilec sedež svoje dejavnosti;
(a)  davčne organe države članice, v kateri ima prosilec sedež svoje dejavnosti, kot je opredeljeno v Direktivi Sveta (EU) .../...; z dne ... o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCTB)* in v Direktivi Sveta (EU) .../... z dne ... o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCTB)** ter v Direktivi Sveta (EU) .../... z dne ... o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo*** in Direktivi Sveta (EU) .../... z dne ... o skupnem sistemu davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev****;
_________________
* UL: Prosimo, v besedilo vstavite številko direktive iz dokumenta (2016/0337(CNS)), v opombo pa številko, datum, naslov in sklic na Uradni list navedene direktive.
** UL: Prosimo, v besedilo vstavite številko direktive iz dokumenta (2016/0336(CNS)), v opombo pa številko, datum, naslov in sklic na Uradni list navedene direktive.
*** UL: Prosimo, v besedilo vstavite številko direktive iz dokumenta (2018/0072(CNS)), v opombo pa številko, datum, naslov in sklic na Uradni list navedene direktive.
**** UL: Prosimo, v besedilo vstavite številko direktive iz dokumenta (2018/0073(CNS)), v opombo pa številko, datum, naslov in sklic na Uradni list navedene direktive.
Sprememba 34
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka c
(c)   davčne organe države članice, v kateri ima prosilec stalno prebivališče ali kjer običajno prebiva, če nima niti sedeža niti stalne poslovne enote.
črtano
Sprememba 35
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 4 a (novo)
4a.   Ko se podeli status certificiranega davčnega zavezanca, postane ta informacija dostopna prek sistema VIES. Spremembe tega statusa se nemudoma vnesejo v sistem.
Sprememba 36
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 5
5.  V primeru zavrnitve prošnje davčni organi prosilca skupaj z odločitvijo seznanijo tudi z razlogi za zavrnitev. Države članice zagotovijo, da ima prosilec pravico do pritožbe zoper odločitev o zavrnitvi prošnje.
5.  V primeru zavrnitve prošnje davčni organi prosilca skupaj z odločitvijo seznanijo tudi z razlogi za zavrnitev. Države članice zagotovijo, da ima prosilec pravico do pritožbe zoper odločitev o zavrnitvi prošnje. Do 1. junija 2020 se na ravni Unije z izvedbenim aktom vzpostavi harmoniziran pritožbeni postopek, po katerem mora država članica druge države članice prek njihovih davčnih organov obvestiti o zavrnitvi in razlogih za to odločitev. Pritožbeni postopek se začne v razumnem času po tem, ko prosilec izve za odločitev, kar je treba določiti z izvedbenim aktom, pri tem pa upoštevati vse postopke za uveljavljanje pravnega sredstva, ki se že izvajajo.
Sprememba 37
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 6
6.  Davčni zavezanec, ki mu je bil podeljen status certificiranega davčnega zavezanca, davčne organe nemudoma obvesti o vseh dejavnikih, ki so se pojavili po sprejetju odločitve in ki bi lahko vplivali ali učinkovali na nadaljevanje tega statusa. Davčni organi tak davčni status umaknejo, če merila iz odstavka 2 niso več izpolnjena.
6.  Davčni zavezanec, ki mu je podeljen status certificiranega davčnega zavezanca, davčne organe v enem mesecu obvesti o vseh dejavnikih, ki se pojavijo po sprejetju odločitve in ki bi lahko vplivali ali učinkovali na nadaljevanje tega statusa. Davčni organi davčni status umaknejo, če merila iz odstavka 2 niso več izpolnjena. Davčni organi države članice, ki podelijo status certificiranega davčnega zavezanca, to odločitev najmanj enkrat na dve leti pregledajo in preverijo, ali so pogoji še vedno izpolnjeni. Če davčni zavezanec davčnih organov ne obvesti o vseh dejavnikih, ki bi lahko vplivali na njegov status certificiranega davčnega zavezanca, kakor je določeno v izvedbenem aktu, se zoper njega uvedejo sorazmerne, učinkovite in odvračilne sankcije, vključno z izgubo tega statusa.
Sprememba 38
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 6 a (novo)
6a.  Davčni zavezanec, ki mu zavrnejo status certificiranega davčnega zavezanca ali ki na lastno pobudo obvesti davčni organ, da ne izpolnjuje več meril iz odstavka 2, lahko za ta status ponovno zaprosi šele po šestih mesecih od datuma zavrnitve ali odvzema, če so izpolnjena vsa ustrezna merila.
Sprememba 39
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 6 b (novo)
6b.  Certificiranemu davčnemu zavezancu, ki nima več identifikacijske številke za DDV, se status certificiranega davčnega zavezanca samodejno odvzame.
Sprememba 40
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13 a – odstavek 7 a (novo)
7a.   Postopki v zvezi z zavrnjenimi prošnjami in spremenjenim položajem davčnega zavezanca, pritožbeni postopki in postopki za ponovno zaprositev za status certificiranega davčnega zavezanca se določijo v izvedbenem aktu in se splošno uporabljajo v vseh državah članicah.
Sprememba 41
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2006/112/ES
Člen 138 – odstavek 1 – točka b
(b)  davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, za katero se dobavi blago, je identificirana za DDV v državi članici, ki ni država članica, v kateri se odpošiljanje ali prevoz blaga začne;
(b)  davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, za katero se dobavi blago, je identificirana za DDV v državi članici, ki ni država članica, v kateri se odpošiljanje ali prevoz blaga začne, in ima identifikacijsko številko za DDV, dostopno prek sistema VIES;
Sprememba 42
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2006/112/ES
Člen 138 a – odstavek 3 – točka b
(b)  „vmesni subjekt“ je dobavitelj v verigi, ki ni prvi dobavitelj in ki sam ali prek tretje osebe za njegov račun odpošilja ali prevaža blago;
(b)  „vmesni subjekt“ je dobavitelj v verigi, ki ni prvi dobavitelj ali zadnji prejemnik/stranka in ki sam ali prek tretje osebe za njegov račun odpošilja ali prevaža blago;
Sprememba 43
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2006/112/ES
Člen 243 – odstavek 3 – pododstavek 2
Vsak certificirani davčni zavezanec, ki se mu blago dobavi v okviru aranžmaja skladiščenja na odpoklic iz člena 17a, vodi evidenco o navedenem blagu.
Vsak certificirani davčni zavezanec, ki se mu blago dobavi v okviru aranžmaja skladiščenja na odpoklic iz člena 17a, vodi digitalizirano evidenco o tem blagu, dostopno davčnim organom.
Sprememba 44
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2006/112/ES
Člen 262 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Vsak davčni zavezanec, ki je identificiran za DDV, predloži rekapitulacijsko poročilo, v katerem so navedeni:
1.  Vsak davčni zavezanec, ki je identificiran za DDV, pristojnemu davčnemu organu predloži rekapitulacijsko poročilo, v katerem so navedeni:
Sprememba 45
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2006/112/ES
Člen 262 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Informacije iz odstavka 1 so prek sistema VIES dostopne vsem udeleženim davčnim organom.
Sprememba 46
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Naslov XIV – poglavje 2 a (novo)
(6a)  naslovu XIV se doda naslednje poglavje:
„Poglavje 2a
Mehanizem za reševanje sporov v zvezi z DDV
Člen 398a
1.  Do 1. junija 2020 se vzpostavi mehanizem iz odstavka 1 za reševanje sporov med državami članicami glede terjanih, vloženih ali domnevno napačnih čezmejnih plačil DDV, ki se uporabi, kadar postopek medsebojnega dogovora v dveh letih ne prinese rezultatov.
2.  Mehanizem sestavljajo pristojni organi držav članic.
3.  Mehanizem ne izključuje uporabe nacionalne zakonodaje ali določb mednarodnih sporazumov, če je to potrebno za preprečitev davčne utaje, davčnih goljufij ali zlorab.
4.  Mehanizem zajema tudi spletni mehanizem za reševanje sporov v zvezi z DDV, da se državam članicam omogoči reševanje sporov brez neposrednega posredovanja mehanizma ali pristojnih organov, in sicer se določijo nedvoumni pristopi in postopki za reševanje morebitnih sporov.“;
Sprememba 47
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 b (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Naslov XIV – poglavje 2 b (novo)
(6b)  v naslovu XIV se doda naslednje poglavje:
„Poglavje 2b
Mehanizem za samodejno obveščanje
Člen 398b
Do 1. junija 2020 se vzpostavi mehanizem za samodejno obveščanje. Z njim se zagotovi samodejno obveščanje davčnih zavezancev o spremembah in posodobitvah stopenj DDV v državah članicah. Samodejna obvestila se aktivirajo pred začetkom veljavnosti spremembe in najpozneje pet dni po sprejetju odločitve.“;
Sprememba 48
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2006/112/ES
Člena 403 in 404
(9)  člena 403 in 404 se črtata.
(9)  člen 403 se črta.
Sprememba 49
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 404
(9a)  člen 404 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 404
„Člen 404
Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi informacij, ki jih pridobi od držav članic, vsaka štiri leta po sprejetju te direktive predloži poročilo o delovanju skupnega sistema DDV v državah članicah in zlasti o delovanju prehodne ureditve za obdavčevanje trgovine med državami članicami. Poročilu se po potrebi priloži predloge za dokončno ureditev.“
Do ... [eno leto po začetku veljavnosti te direktive], nato pa vsaka tri leta, Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu pošlje poročilo o ureditvi oprostitev za uvoz iz tretjih držav in njeni usklajenosti z okvirom EU, pa tudi o sodelovanju s pristojnimi organi tretjih držav, zlasti na področju boja proti goljufijam. Do ... [dve leti po začetku veljavnosti te direktive], nato pa vsaka tri leta, Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu pošlje poročilo o nacionalnih praksah na področju upravnih in kazenskih sankcij za pravne ali fizične osebe, obsojenih zaradi goljufij v zvezi z DDV. Komisija v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi in evropskimi organi po potrebi nadalje ukrepa k priporočilom za minimalno harmonizacijo.“;
Sprememba 50
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 b (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 404 a (novo)
(9b)   vstavi se člen 404a:
„Člen 404a
Vse države članice morajo Komisiji vsaka tri leta predložiti ocenjevalno poročilo o učinkovitosti sistema za nadzor goljufij v zvezi z DDV, Komisija pa ga posreduje uradu OLAF.“;
Sprememba 51
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2
Navedene predpise uporabljajo od 1. januarja 2019.
Navedene predpise skupaj z izvedbenimi akti in smernicami uporabljajo od 1. januarja 2019.
Sprememba 52
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)
2a.   Komisija do ... [datum sprejetja te direktive] in nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi informacij, ki jih pridobi od držav članic, pošlje poročilo o izvajanju meril za opredelitev certificiranega davčnega zavezanca v državah članicah, zlasti pa o možnem učinku tega izvajanja v boju proti goljufijam v zvezi z DDV. Poročilu po potrebi priloži predlog zakonodajnega akta.
Zadnja posodobitev: 7. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov