Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0150(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0283/2018

Внесени текстове :

A8-0283/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/10/2018 - 9.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0367

Приети текстове
PDF 114kWORD 48k
Сряда, 3 октомври 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
ДДС: срок на прилагане на механизма за обратно начисляване и на механизма за бързо реагиране *
P8_TA(2018)0367A8-0283/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0298),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0265/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0283/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност