Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0150(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0283/2018

Texte depuse :

A8-0283/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/10/2018 - 9.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0367

Texte adoptate
PDF 111kWORD 47k
Miercuri, 3 octombrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
TVA: perioada de aplicare a mecanismului de taxare inversă și a mecanismului de reacție rapidă *
P8_TA(2018)0367A8-0283/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 octombrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0298),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0265/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0283/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Ultima actualizare: 7 octombrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate