Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0150(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0283/2018

Ingivna texter :

A8-0283/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/10/2018 - 9.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0367

Antagna texter
PDF 111kWORD 41k
Onsdagen den 3 oktober 2018 - Strasbourg
Mervärdesskatt: period för tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet och mekanismen för snabba insatser *
P8_TA(2018)0367A8-0283/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 oktober 2018 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller perioden för frivillig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0298),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0265/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0283/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy