Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0181(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0285/2018

Внесени текстове :

A8-0285/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/10/2018 - 9.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0368

Приети текстове
PDF 113kWORD 48k
Сряда, 3 октомври 2018 г. - Страсбург
Административно сътрудничество в областта на акцизите по отношение на съдържанието на електронния регистър *
P8_TA(2018)0368A8-0285/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012 относно административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър (COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0349),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0371/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0285/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност