Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0005(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0279/2018

Predložena besedila :

A8-0279/2018

Razprave :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Glasovanja :

PV 03/10/2018 - 9.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0371

Sprejeta besedila
PDF 170kWORD 57k
Sreda, 3. oktober 2018 - Strasbourg
Stopnje davka na dodano vrednost *
P8_TA(2018)0371A8-0279/2018

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. oktobra 2018 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0020),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0023/2018),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0279/2018),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)  Cilj pravil o stopnjah davka na dodano vrednost (DDV), kakor so trenutno določena v Direktivi Sveta 2006/112/ES27, je ohranitev delovanja notranjega trga in preprečevanje izkrivljanja konkurence. Ta pravila so bila oblikovana pred več kot dvema desetletjema na podlagi načela države izvora. Komisija je v svojem akcijskem načrtu za DDV28 in v sporočilu o nadaljnjih ukrepih v zvezi z njim29 napovedala, da namerava prilagoditi navedena pravila za dokončni sistem DDV za čezmejno trgovanje z blagom med podjetji med državami članicami, ki bo temeljilo na obdavčitvi v namembni državi članici.
(1)  Cilj pravil o stopnjah davka na dodano vrednost (DDV), kakor so trenutno določena v Direktivi Sveta 2006/112/ES27, je ohranitev delovanja notranjega trga in preprečevanje izkrivljanja konkurence. Ta pravila so bila oblikovana pred več kot dvema desetletjema na podlagi načela države izvora in niso več ustrezna. Komisija je v svojem akcijskem načrtu za DDV28 in v sporočilu o nadaljnjih ukrepih v zvezi z njim29 napovedala, da namerava prilagoditi navedena pravila za dokončni sistem DDV za čezmejno trgovanje z blagom med podjetji med državami članicami, ki bo temeljilo na obdavčitvi v namembni državi članici.
_________________
_________________
27 UL L 347, 11.12.2006, str. 1.
27 UL L 347, 11.12.2006, str. 1.
28 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o akcijskem načrtu za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU: čas za odločitev (COM(2016)0148 z dne 7. aprila 2016).
28 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o akcijskem načrtu za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU: čas za odločitev (COM(2016)0148 z dne 7. aprila 2016).
29 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o nadaljnjih ukrepih v zvezi z akcijskim načrtom za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU: čas za odločitev (COM(2017)0566 z dne 4. oktobra 2017).
29 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o nadaljnjih ukrepih v zvezi z akcijskim načrtom za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU: čas za odločitev (COM(2017)0566 z dne 4. oktobra 2017).
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 2
(2)  V dokončnem sistemu, v okviru katerega se bo dobava blaga in storitev obdavčevala v namembni državi članici, dobavitelji dejansko nimajo nobene pomembne koristi od tega, da imajo sedež v državi članici z nižjo stopnjo DDV. Večja raznolikost stopenj DDV v takšnem sistemu ne bi niti ovirala delovanja enotnega trga niti povzročala izkrivljanja konkurence. V navedenih okoliščinah bi bilo primerno, da se državam članicam omogoči več prožnosti pri določanju stopenj.
(2)  V dokončnem sistemu, v okviru katerega se bo dobava blaga in storitev obdavčevala v namembni državi članici, imajo dobavitelji dejansko manj koristi od tega, da imajo sedež v državi članici z nižjo stopnjo DDV. Večja raznolikost stopenj DDV v takšnem sistemu bi morala manj ovirati delovanje enotnega trga in ne bi izkrivljala konkurence. V navedenih okoliščinah bi moralo biti mogoče, da se državam članicam omogoči določeno prožnost pri določanju stopenj. Ne smejo pa opustiti cilja večjega zbliževanja stopenj DDV.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 3
(3)  Odprava omejitev vzporedno z začetkom veljavnosti dokončne ureditve za obdavčevanje trgovine med državami članicami bi morala državam članicam omogočiti, da še naprej uporabljajo nižje stopnje DDV, ki so trenutno odobrene kot odstopanja v skladu s poglavjem 4 naslova VIII Direktive 2006/112/ES in Prilogo X k Direktivi 2006/112/ES in ki bi sicer prenehale veljati z začetkom veljavnosti navedene ureditve.
(3)  Odprava omejitev vzporedno z začetkom veljavnosti dokončne ureditve za obdavčevanje trgovine med državami članicami bi morala državam članicam omogočiti, da še naprej uporabljajo nižje stopnje DDV, ki nadomeščajo odstopanja, odobrena v skladu s poglavjem 4 naslova VIII Direktive 2006/112/ES in Prilogo X k Direktivi 2006/112/ES, ki bi sicer prenehale veljati z začetkom veljavnosti navedene ureditve.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)  V dokončnem sistemu DDV bi morale biti vse države članice obravnavane enako in zato bi morale zanje veljati enake omejitve pri uporabi nižjih stopenj DDV, ki bi morale ostati izjema od splošne stopnje. Takšna enaka obravnava, ki ne bi omejevala trenutne prožnosti držav članic pri določanju stopenj DDV, se lahko doseže tako, da se vsem poleg uporabe največ dveh nižjih stopenj v višini najmanj 5 % omogoči še uporaba nižje stopnje, za katero se zahteva glede minimalne vrednosti ne uporablja, ter oprostitve s pravico do odbitka vstopnega DDV.
(4)  V dokončnem sistemu DDV bi morale biti vse države članice obravnavane enako in zato bi morale zanje veljati enake omejitve pri uporabi nižjih stopenj DDV, ki bi morale ostati izjema od splošne stopnje, da bi preprečili nesorazmerno fragmentacijo sistema DDV na notranjem trgu. Ob upoštevanju splošnega interesa, kot so pozitivni kulturni, družbeni ali okoljski učinki različnih storitev in blaga, se takšna enaka obravnava, ki ne bi omejevala trenutne prožnosti držav članic pri določanju stopenj DDV, lahko doseže tako, da se vsem poleg uporabe največ dveh nižjih stopenj v višini najmanj 5 % omogoči še uporaba nižje stopnje, za katero se zahteva glede minimalne vrednosti ne uporablja, ter oprostitve s pravico do odbitka vstopnega DDV. V okviru omejitev, ki jih določa ta direktiva, bi morale države članice imeti možnost, da ohranijo obstoječe ali uvedejo nove znižane stopnje DDV. Ta direktiva bo povečala subsidiarnost v sistemu DDV, tako da se bodo države članice lahko prilagodile lokalnim okoliščinam, preferencam in tradiciji ali pa bodo izbrale enostavno in enotno davčno stopnjo. Vendar bi se morale države članice izogibati uporabi nižjih stopenj DDV za škodljive ali luksuzne izdelke.
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)   Primerno je, da imajo države članice možnost, da v skladu s Strategijo Komisije za enotni digitalni trg1a in zato, da ostanejo v koraku s tehnološkim razvojem v digitalnem gospodarstvu, da spodbudijo inovacije, ustvarjalnost, naložbe in proizvodnjo novih vsebin ter olajšajo digitalno učenje, prenos znanja ter dostopnost kulture in njeno spodbujanje v digitalnem okolju, stopnje DDV za elektronsko dobavljene publikacije uskladijo z nižjimi stopnjami DDV, ki veljajo za publikacije na vseh fizičnih nosilcih.
_________________
1a COM(2015)0192.
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 b (novo)
(4b)   Možnost, da države članice uporabijo nižje stopnje, tudi nižjo stopnjo brez minimalnega praga, za tiskane in elektronske publikacije, bi bilo treba prenesti v ekonomsko korist za potrošnike, s čimer bi se spodbudilo branje, in za založnike, s čimer bi se spodbudile naložbe v nove vsebine, pri časopisih in revijah pa bi se morala zmanjšati odvisnost od oglaševanja.
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 c (novo)
(4c)   Ob upoštevanju, da je pomembno olajšati dostop do knjig, časopisov in periodičnih publikacij za slepe, slabovidne in osebe z drugimi motnjami branja, se pri prilagojenih in avdio elektronskih knjigah, časopisih in periodičnih publikacijah ne sme šteti, da jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo glasbene ali video vsebine; Zato bi bilo treba omogočiti uporabo nižjih stopenj DDV za publikacije v teh oblikah.
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 5
(5)  Do izkrivljanj konkurence bi lahko prišlo, kadar mehanizem, ki se uporablja za obdavčevanje, ne bi temeljil na načelu namembnega kraja. To zlasti velja za zagotavljanje potovanj, ki so dobavljena kot enotna storitev v okviru maržne ureditve za potovalne agencije, in blago, dobavljeno v okviru posebne ureditve za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine, v nekaterih primerih pa lahko vključuje tudi blago ali storitve, kot so finančne storitve, ki so oproščene brez pravice do odbitka, vendar se zanje lahko odobri pravica do obdavčitve. Da bi se vsa takšna izkrivljanja ublažila, bi bilo treba pripraviti seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja splošna stopnja DDV („negativni seznam“), na podlagi statistične klasifikacije proizvodov po dejavnosti. Seznam bi bilo treba pregledati vsakih pet let.
(5)  Do izkrivljanj konkurence bi lahko prišlo, kadar mehanizem, ki se uporablja za obdavčevanje, ne bi temeljil na načelu namembnega kraja. To zlasti velja za zagotavljanje potovanj, ki so dobavljena kot enotna storitev v okviru maržne ureditve za potovalne agencije, in blago, dobavljeno v okviru posebne ureditve za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine, v nekaterih primerih pa lahko vključuje tudi blago ali storitve, kot so finančne storitve, ki so oproščene brez pravice do odbitka, vendar se zanje lahko odobri pravica do obdavčitve. Da bi se vsa takšna izkrivljanja ublažila, bi bilo treba pripraviti seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja splošna stopnja DDV („negativni seznam“), na podlagi statistične klasifikacije proizvodov po dejavnosti. Ta seznam bi bilo treba vsaki dve leti pregledati s pomočjo izvedbenega akta na podlagi dokazov, ki jih predloži Komisija.
Sprememba 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 6
(6)  Da bi se izognili nepotrebni zapletenosti in posledičnemu povečanju stroškov poslovanja, zlasti za trgovino znotraj Skupnosti, blago in storitve, ki se lahko uporabljajo le kot vmesni vložki za gospodarsko dejavnost, v dokončnem sistemu DDV ne bi smeli biti upravičeni do nižjih stopenj. Takšne stopnje bi se morale uporabljati le v korist končnih potrošnikov, pri določanju takšnih stopenj pa bi bilo treba zagotoviti enako obravnavo podobnega blaga ali storitev, ki jih dobavljajo različni davčni zavezanci. Zato bi bilo treba pri njihovi uporabi dosledno upoštevati cilj splošnega interesa.
(6)  Sedanja razdrobljenost sistema DDV na notranjem trgu nalaga ovire za razvoj malih in srednjih podjetij. Da bi se izognili dodatni nepotrebni zapletenosti in posledičnemu povečanju stroškov poslovanja, zlasti za trgovino znotraj Skupnosti, blago in storitve, ki se lahko uporabljajo le kot vmesni vložki za gospodarsko dejavnost, v dokončnem sistemu DDV ne bi smeli biti upravičeni do nižjih stopenj. Takšne stopnje bi se morale uporabljati v korist končnih potrošnikov, pri določanju takšnih stopenj pa bi bilo treba zagotoviti enako obravnavo podobnega blaga ali storitev, ki jih dobavljajo različni davčni zavezanci. Zato bi bilo treba pri njihovi uporabi dosledno upoštevati cilj splošnega interesa.
Sprememba 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)  S posebnim poudarkom na potrebah malih in srednjih podjetij s čezmejnim poslovanjem znotraj Unije ter da bi poenostavili trgovanje na enotnem trgu, bi morala Komisija v sodelovanju z državami članicami vzpostaviti celovit in javno dostopen spletni informacijski portal Unije za DDV za podjetja. Ta večjezični portal bi moral zagotavljati hiter dostop do posodobljenih in točnih ustreznih informacij o izvajanju sistema DDV v različnih državah članicah, predvsem o ustreznih stopnjah DDV za različne vrste blaga in storitev v različnih državah članicah ter o pogojih za ničelno davčno stopnjo. Pomagal bi tudi pri obravnavi sedanje vrzeli na področju DDV.
Sprememba 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)
(6b)   Razvoj nekaterih gospodarskih dejavnosti v Uniji je osredotočen na trajnostno rast, ki po eni strani temelji na bolj zelenem gospodarstvu, po drugi strani pa na vključujoči rasti. Ta področja imajo prevladujočo vlogo pri trajnostnem razvoju podeželskih in oddaljenih območij ter prispevajo k dinamičnosti gospodarskega in družbenega življenja na podeželju. Njihove posebne dejavnosti so glede na tesno navezavo na socialna, zdravstvena, okoljska, prehranska in kulturna vprašanja ter vprašanja enakosti spolov popolnoma v skladu s pričakovanji „Strategije 2020“ in cilji Komisije. Zato bi morale države članice izkoristiti priložnosti, ki jih omogoča člen 98(1) in (2) te direktive, pod pogojem, da spoštujejo v njem določena načela, pri tem pa posebej upoštevati posledice za svoje javne finance in za proračun Unijo.
Sprememba 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 7
(7)  Da bi javne finance držav članic ostale zdrave in da bi se preprečila čezmerna makroekonomska neravnotežja, bi bilo treba zagotoviti ustrezno raven prihodkov. Glede na to, da je DDV pomemben vir prihodkov, je zato bistvenega pomena, da se kot zaščitni ukrep za nacionalne proračune določi minimalno vrednost za tehtano povprečno stopnjo, ki bi jo morale države članice vedno upoštevati.
(7)  Da bi javne finance držav članic ostale zdrave in da bi se preprečila čezmerna makroekonomska neravnotežja, bi bilo treba zagotoviti ustrezno raven prihodkov. Glede na to, da je DDV pomemben vir prihodkov, je zato bistvenega pomena, da se kot zaščitni ukrep za nacionalne proračune in proračun Unije določi minimalno vrednost za tehtano povprečno stopnjo, ki bi jo morale države članice vedno upoštevati.
Sprememba 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 8
(8)  Čeprav je v nekaterih oddaljenih območjih še vedno mogoče uporabljati druge stopnje, je treba zagotoviti, da se upošteva minimalna 15-odstotna splošna stopnja.
(8)  Čeprav je na nekaterih oddaljenih območjih še vedno mogoče uporabljati druge stopnje, je treba zagotoviti, da se upošteva minimalna 15-odstotna in maksimalna 25-odstotna splošna stopnja.
Sprememba 14
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 97
(1a)  člen 97 se nadomesti z naslednjim:
Splošna stopnja ne sme biti nižja od 15 %.
„Splošna stopnja ostane trajno vsaj 15 % in ne sme biti višja od 25 %.
Sprememba 15
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2006/112/ES
Člen 98 – odstavek 2
2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice poleg dveh nižjih stopenj uporabljajo nižjo stopnjo, ki je nižja od minimalne vrednosti v višini 5 %, in oprostitev s pravico do odbitka DDV, plačanega v predhodni fazi.
2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice poleg dveh nižjih stopenj uporabljajo stopnjo, ki je nižja od minimalne vrednosti v višini 5 %, in oprostitev s pravico do odbitka DDV, plačanega v predhodni fazi.
Sprememba 16
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2006/112/ES
Člen 98 – odstavek 3 – pododstavek 1
Nižje stopnje in oprostitve, ki se uporabljajo v skladu z odstavkoma 1 in 2, lahko koristijo le končnemu potrošniku, pri njihovi uporabi pa se dosledno upošteva cilj splošnega interesa.
Nižje stopnje in oprostitve, ki se uporabljajo v skladu z odstavkoma 1 in 2, lahko koristijo končnemu potrošniku, pri njihovi uporabi pa se dosledno upošteva cilj splošnega interesa. Prednost ima blago ali storitve, ki imajo pozitiven učinek na splošni interes, kot so kulturne, socialne ali okoljske koristi.
Sprememba 17
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2006/112/ES
Člen 100 – odstavek -1 (novo)
Na Komisijo se prenese pooblastilo za spremembo področja uporabe Priloge IIIa z izvedbenim aktom, kadar je to potrebno in če obstajajo dokazi o izkrivljanju konkurence, ki upravičujejo posodobitev seznama dobav blaga in storitev.
Sprememba 18
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2006/112/ES
Člen 100 – odstavek 1
Komisija do 31. decembra 2026 in nato vsakih pet let Svetu predloži poročilo o področju uporabe Priloge IIIa, ki mu po potrebi priloži morebitne predloge za spremembo navedene priloge.
Komisija do 31. decembra 2021 in nato vsaki dve leti Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o področju uporabe Priloge IIIa, ki mu po potrebi priloži morebitne predloge za spremembo navedene priloge.
Sprememba 19
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 100 a (novo)
(5a)  vstavi se naslednji člen:
„Člen 100a
Komisija v sodelovanju z državami članicami vzpostavi celovit, večjezičen in javno dostopen spletni informacijski portal Unije za DDV, na katerem lahko podjetja in končni potrošniki hitro in učinkovito pridobijo natančne informacije o stopnjah DDV – tudi za katere vrste blaga in storitev se uporabljajo znižane stopnje ali oprostitve – in vse ustrezne informacije o izvajanju dokončnega sistema DDV v različnih državah članicah.“
Sprememba 20
Predlog direktive
Priloga
Direktiva 2006/112/ES
Priloga III – vrsta 5 – stolpec B
11.01
11.01
11.02
11.02
11.03
11.03
11.04
11.05
11.05
47.00.25
47.00.25
Sprememba 21
Predlog direktive
Priloga
Direktiva 2006/112/ES
Priloga III a – vrsta 7 – stolpca C in D

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Dobava, najem, vzdrževanje in popravilo koles, otroških vozičkov in invalidskih vozičkov

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Dobava avtomobilov in drugih motornih vozil, konstruiranih predvsem za prevoz manj kot 10 oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa „karavan“, „kombi“ itd.) ter dirkalnimi avtomobili, razen vozil zgolj z motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko ali vozil zgolj z motorjem z notranjim zgorevanjem na kompresijski vžig (dizel ali poldizel)

29.10.24

45.11.2

45.11.3

Sprememba

 

Dobava, najem, vzdrževanje in popravilo koles, otroških vozičkov in invalidskih vozičkov

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Sprememba 22
Predlog direktive
Priloga
Direktiva 2006/112/ES
Priloga III a – vrsta 10 – stolpca C in D

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

jih ni

jih ni

Sprememba

 

srčni spodbujevalniki, slušni aparati

26.60.14

Zadnja posodobitev: 7. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov