Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2862(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0456/2018

Rozpravy :

PV 04/10/2018 - 5.1
PV 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.2

Hlasování :

PV 04/10/2018 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0376

Přijaté texty
PDF 139kWORD 47k
Čtvrtek, 4. října 2018 - Štrasburk
Spojené arabské emiráty, zejména situace obránce lidských práv Ahmada Mansúra
P8_TA(2018)0376RC-B8-0456/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2018 o Spojených arabských emirátech, zejména o situaci obránce lidských práv Ahmada Mansúra (2018/2862(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, včetně usnesení ze dne 26. října 2012 o stavu lidských práv ve Spojených arabských emirátech(1),

–  s ohledem na prohlášení předsedy podvýboru pro lidská práva ze dne 4. června 2018, v němž odsoudil desetiletý trest odnětí svobody, který byl Ahmadu Mansúrovi uložen,

–  s ohledem na článek 30 ústavy Spojených arabských emirátů,

–  s ohledem na Arabskou chartu lidských práv, jejíž smluvní stranou Spojené arabské emiráty jsou,

–  s ohledem na strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období let 2015–2019,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 16. října 2017 o přehodnocení akčního plánu pro lidská práva a demokracii na období 2015–2019 v polovině období,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv z roku 2004, které byly aktualizovány v roce 2008,

–  s ohledem na prohlášení odborníků OSN na oblast lidských práv ze dne 12. června 2018, v němž vyzývají k okamžitému propuštění zatčeného obránce lidských práv Ahmada Mansúra,

–  s ohledem na prohlášení spolupředsedů 25. společné schůze Rady a ministrů Evropské unie a Rady pro spolupráci arabských států v Perském zálivu ze dne 18. července 2016, která se konala v Bruselu,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), jichž jsou Spojené arabské emiráty smluvní stranou,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Ahmad Mansúr byl v březnu 2017 zatčen bezpečnostními složkami Spojených arabských emirátů; vzhledem k tomu, že se jedná o předního aktivistu v oblasti lidských práv a laureáta ceny Martina Ennalse za rok 2015 udělované obráncům lidských práv; vzhledem k tomu, že pan Mansúr je možná posledním obráncem lidských práv ve Spojených arabských emirátech, který byl schopen veřejně kritizovat státní orgány;

B.  vzhledem k tomu, že Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Spojených arabských emirátů ve svém prohlášení ze dne 29. března 2017 uvedlo, že „Úřad veřejného žalobce pro stíhání elektronických trestných činů nařídilo zatknout pana Ahmada Mansúra na základě obvinění, že na internetu rozšiřoval v rámci platforem šířících nenávistné a sektářské myšlenky nepravdivé a zavádějící informace“; vzhledem k tomu, že podle tohoto a dalších oficiálních prohlášení orgánů Spojených arabských emirátů byl jediným důvodem jeho stíhání, souzení a odsouzení obsah jeho sdělení na internetu a že se jeho obvinění zakládá na údajném porušování represivního zákona Spojených arabských emirátů z roku 2012, který se týká počítačové kriminality a který orgánům této země umožňuje umlčovat obránce lidských práv a ukládat osobám, které kritizují vládce země, dlouhé tresty odnětí svobody a vysoké finanční pokuty;

C.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva může zatčení a tajné zadržování Ahmada Mansúra být odvetou za jeho účast na lidskoprávních mechanismech OSN, za názory, které hlásal v sociálních médiích, včetně Twitteru, a také za to, že byl aktivním členem takových organizací jako např. Gulf Centre for Human Rights (Centrum pro lidská práva v regionu Perského zálivu);

D.  vzhledem k tomu, že skupina odborníků OSN pro oblast lidských práv vyzvala vládu Spojených arabských emirátů k propuštění pana Mansúra a uvedla, že jeho zatčení je přímým útokem na legitimní činnost obránců lidských práv v této zemi;

E.  vzhledem k tomu, že dne 29. května 2018 byl Ahmad Mansúr odsouzen k 10 letům odnětí svobody za to, že ve zprávách na Twitteru, kterými reagoval na silně nespravedlivý soudní proces v Abú Zabí, uplatnil své právo na svobodu projevu; vzhledem k tomu, že mu byla navíc uložena pokuta ve výši jednoho milionu dirhamů (232 475 EUR) a že po svém propuštění má být po dobu tří let sledován; vzhledem k tomu, že se pan Mansúr proti rozsudku odvolal, že však není jasné, kdy se má odvolací řízení konat;

F.  vzhledem k tomu, že po svém zatčení v březnu 2017 byl panu Mansúrovi zakázán jakýkoli kontakt s rodinnými příslušníky a že mu od té doby byly povoleny pouze čtyři návštěvy manželky; vzhledem k tomu, že od svého zatčení se údajně nachází v samovazbě a že je podle všeho vystavován mučení; vzhledem k tomu, že podle orgánů Spojených arabských emirátů je zadržován ve vězení as-Sadr v Abú Zabí;

G.  vzhledem k tomu, že nehledě na tvrzení vlády, že si pan Mansúr může vybrat nezávislého obhájce podle vlastního uvážení, mu to podle všeho nebylo umožněno; vzhledem k tomu, že jak se uvádí v článku 16 Arabské charty lidských práv, kterou Spojené arabské emiráty ratifikovaly, je právo na obhájce základním právem každé zadržované osoby;

H.  vzhledem k tomu, že Ahmad Mansúr byl více než šest let pronásledován a perzekvován orgány Spojených arabských emirátů a že byl opakovaně vystaven fyzickým útokům, hrozbě smrti a fyzickému a elektronickému sledování; vzhledem k tomu, že za to, že v roce 2011 „urazil státní úředníky“, byl po sedmi měsících vazby odsouzen v rámci trestního řízení, které se považuje za nespravedlivé, ke třem letům odnětí svobody; vzhledem k tomu, že po osmi měsících byl v rámci prezidentské amnestie propuštěn, že mu však nebyl vrácen cestovní pas, čímž mu bylo de facto zakázáno vycestovat;

I.  vzhledem k tomu, že před zatčením byl pan Mansúr jedním ze 133 signatářů petice na podporu všeobecných přímých voleb ve Spojených arabských emirátech a toho, aby se Federální národní radě, což je poradní orgán vlády, dostalo legislativní pravomoci; vzhledem k tomu, že pan Mansúr rovněž spravoval internetové fórum al-Hiwár al-Emárátí, kde byla kritizována vládní politika Spojených arabských emirátů a představitelé této země; vzhledem k tomu, že je členem poradního výboru pro Střední východ a severní Afriku organizace Human Rights Watch a angažovaným účastníkem lidskoprávních mechanismů OSN;

J.  vzhledem k tomu, že občanům Spojených arabských emirátů, kteří se vyjadřují k otázkám porušování lidských práv, hrozí vážné riziko, že budou zatčeni, vězněni a mučeni; vzhledem k tomu, že i nadále dochází k zásahům proti pokojným aktivistům požadujícím reformu ústavy a reformu v oblasti lidských práv; vzhledem k tomu, že v posledních letech dochází ke stále častějším útokům na členy občanské společnosti, včetně snahy o umlčení lidskoprávních aktivistů, novinářů, právníků a dalších osob a k jejich zatýkání a pronásledování;

K.  vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajka OSN pro otázku nezávislosti soudců a právníků po své návštěvě Spojených arabských emirátů v roce 2014 uvedla, že dochází „k pronásledování a zastrašování“ právníků, kteří se zabývají případy týkajícími se státní bezpečnosti, a že „je na ně vyvíjen nátlak“; vzhledem k tomu, že odsoudila skutečnost, že „soudní systém zůstává de facto pod kontrolou výkonné složky vlády“;

L.  vzhledem k tomu, že se objevily důkazy, že členské státy schválily vývoz nejrůznější technologií kybernetického sledování do zemí se skandální úrovní dodržování lidských práv, včetně Spojených arabských emirátů;

M.  vzhledem k tomu, že se ve Spojených arabských emirátech i nadále uplatňuje trest smrti; vzhledem k tomu, že v současné době čeká v cele smrti nejméně 19 lidí a že se v roce 2017 uskutečnila jedna poprava;

1.  důrazně odsuzuje zastrašování, pronásledování a zadržování Ahmada Mansúra a dalších obránců lidských práv, k němuž došlo pouze na základě jejich lidskoprávní činnosti a toho, že využily svého práva na svobodu projevu jak na internetu, tak i mimo něj; naléhavě vyzývá orgány Spojených arabských emirátů, aby zajistily důkladné nezávislé vyšetření útoků proti aktérům z řad občanské společnosti a aby předaly pachatele spravedlnosti;

2.  vyzývá orgány Spojených arabských emirátů k okamžitému bezpodmínečnému propuštění pana Mansúra a k tomu, aby zcela upustily od jeho stíhání, jelikož se jedná o vězně svědomí, který byl zadržen pouze za to, že uplatnil své právo na svobodu projevu, mj. na základě své činnosti na obranu lidských práv; požaduje rovněž okamžité bezpodmínečné propuštění všech vězňů svědomí v této zemi a také zrušení všech obvinění, která proti nim byla vznesena;

3.  vyjadřuje své vážné znepokojení nad veškerými zprávami o tom, že Ahmad Mansúr byl ve vazbě podroben různým formám mučení a špatného zacházení a že je držen v samovazbě; naléhavě vyzývá orgány Spojených arabských emirátů, aby tato tvrzení prošetřily a okamžitě mu umožnily pravidelný kontakt s advokátem a s jeho rodinou a také přístup k lékařské péči, kterou by mohl potřebovat; připomíná orgánům této země, že dlouhodobé, časově neomezené držení v samovazbě může podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv představovat jistou formu mučení nebo jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení a že neexistence zatýkacího rozkazu či jakéhokoli soudního dohledu nad jeho zatčením a zadržováním představuje podle tohoto práva porušení základních zásad řádného soudního řízení;

4.  vyzývá orgány Spojených arabských emirátů, aby zajistily, aby se zadržovaným osobám, které údajně porušily zákon, dostalo řádného procesu a aby jim bylo umožněno bezplatné a spravedlivé soudní řízení, které by bylo v souladu s mezinárodními normami;

5.  vyzývá Spojené arabské emiráty, aby přepracovaly federální zákon pro boj proti počítačové kriminalitě, tak aby odpovídal mezinárodním normám týkajícím se práva každého občana vyhledávat, přijímat, šířit či poskytovat informace a myšlenky jiným osobám, práva na svobodu názoru, projevu a informací a na přístup k internetu a práva na soukromí; naléhavě vyzývá orgány této země, aby novelizovaly zákon proti terorismu, zákon o počítačové kriminalitě z roku 2012 a federální zákon č. 2/2008, které jsou opakovaně používány k pronásledování obránců lidských práv;

6.  vyzývá orgány Spojených arabských emirátů, aby upustily od veškerých forem pronásledování osob a okamžitě zrušily zákaz cestování, který se na obránce lidských práv vztahuje, a trvá na tom, že je nutné, aby za všech okolností zajistily, aby obránci lidských práv v této zemi mohli vykonávat svou legitimní činnost v oblasti lidských práv bez obav z represálií, a to jak na území Spojených arabských emirátů, tak i mimo něj;

7.  požaduje celounijní zákaz vývozu a prodeje veškerého bezpečnostního vybavení, které může být nebo je používáno k represáliím, včetně technologií na sledování internetu, do Spojených arabských emirátů a zákaz jeho modernizace a zajišťování údržby; vyjadřuje své obavy ohledně stále většího využívání určitých technologií dvojího užití určených ke kybernetickému dohledu proti aktivistům a novinářům; vítá v tomto ohledu pokračující snahy orgánů EU, pokud jde o aktualizaci regulace v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího užití;

8.  je znepokojen rostoucím počtem osob, které jsou trestány za spolupráci s OSN a nejrůznějšími jejími orgány; naléhavě vyzývá orgány Spojených arabských emirátů, aby přestaly bránit zapojení určitých osob do činnosti v rámci lidskoprávních mechanismů OSN a přestaly je pronásledovat; kromě toho je vyzývá k tomu, aby umožnily odborníkům z OSN a mezinárodních nevládních organizací nebo zástupcům EU navštívit pana Mansúra;

9.  vyzývá k zajištění větších svobod ve Spojených arabských emirátech; poukazuje na to, že je důležité, aby Spojené arabské emiráty dodržovaly své mezinárodní závazky podle práva v oblasti lidských práv, a naléhavě žádá orgány této země, aby všem svým občanům zajistily ochranu svobody slova, myšlení a projevu, a to jak na internetu, tak i mimo něj, a aby se řídily veškerými ustanoveními deklarace OSN o obráncích lidských práv, zejména ustanoveními článku 1, čl. 6 písm. a) a čl. 12 odst. 2; zdůrazňuje, že tyto svobody zaručují nejen nástroje na podporu všeobecných lidských práv, ale také Arabská charta lidských práv, jejíž smluvní stranou Spojené arabské emiráty jsou;

10.  vyzývá Spojené arabské emiráty, aby potvrdily svůj záměr „dodržovat při prosazování a ochraně lidských práv ty nejvyšší normy“ tím, že ratifikují Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a jeho opční protokoly a že osobám zmocněným Organizací spojených národů ke zvláštním postupům vydají trvalé pozvání k návštěvě;

11.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, Evropskou unii a její členské státy, aby se jednoznačně postavily proti zjevnému porušování lidských práv, mj. tím, že budou v rámci veškerých kontaktů s orgány Spojených arabských emirátů požadovat propuštění pana Mansúra; naléhavě vyzývá delegaci EU v Abú Zabí, aby Ahmadu Mansúrovi poskytla veškerou nezbytnou podporu, mj. prostřednictvím návštěv ve vězení, sledování soudního procesu a poskytnutí právní či jiné pomoci, kterou by mohl potřebovat; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby Evropský parlament informovala o veškerých opatřeních, které delegace EU dosud na podporu pana Mansúra přijala;

12.  vyzývá ESVČ, aby navrhla cílená unijní opatření týkající se závažných případů porušování lidských práv, a členské státy, aby je přijaly;

13.  znovu poukazuje na to, že se za všech okolností staví proti trestu smrti, a vyzývá k zavedení moratoria na trest smrti s cílem jej zcela zrušit;

14.  podporuje další dialog mezi EU, jejími členskými státy a Spojenými arabskými emiráty; domnívá se, že pravidelná meziparlamentní setkání mezi Parlamentem a jeho partnery v regionu jsou důležitým fórem k rozvíjení konstruktivního a upřímného dialogu o otázkách společného zájmu; zdůrazňuje, že meziparlamentní diskuze by se neměly zaměřovat pouze na bezpečnostní a obchodní otázky, ale měly by se věnovat také dodržování lidských práv, což by mělo být jejich hlavním tématem;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Spojených arabských emirátů, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, parlamentům a vládám členských států, vysoké komisařce Organizace spojených národů pro lidská práva a vládám členských států Rady pro spolupráci v Perském zálivu; žádá o přeložení tohoto usnesení do arabštiny.

(1) Úř. věst. C 72 E, 11.3.2014, s. 40.

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí