Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2862(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0456/2018

Debatai :

PV 04/10/2018 - 5.1
PV 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.2

Balsavimas :

PV 04/10/2018 - 7.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0376

Priimti tekstai
PDF 135kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d. - Strasbūras
JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėtis
P8_TA(2018)0376RC-B8-0456/2018

2018 m. spalio 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėties (2018/2862(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, įskaitant 2012 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Jungtiniuose Arabų Emyratuose(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 4 d. Žmogaus teisių pakomitečio pirmininko pareiškimą, kad Ahmed Mansoor buvo paskirta 10 metų laisvės atėmimo bausmė,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) Konstitucijos 30 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Arabų lygos žmogaus teisių chartiją, prie kurios yra prisijungę Jungtiniai Arabų Emyratai,

–  atsižvelgdamas į ES strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje 2015-2019 laikotarpiui,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 16 d. Tarybos išvadas dėl Veiksmų plano žmogaus teisių ir demokratijos srityje vidurio laikotarpio peržiūros,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. patvirtintas ir 2008 m. atnaujintas ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių ekspertų 2018 m. birželio 12 d. pareiškimą, kuriame raginama nedelsiant išlaisvinti įkalintą žmogaus teisių gynėją Ahmed Mansoor,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 18 d. 25-ajame Jungtinės tarybos ir Europos Sąjungos ministrų susitikime bendrą pirmininkų pareiškimą ir į Europos Sąjungos ir Persijos įlankos arabų valstybių bendradarbiavimo tarybos ministrų susitikimą Briuselyje,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą ir Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, prie kurio JAE yra prisijungę,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2017 m. kovo mėn. Ahmed Mansoor buvo suimtas JAE saugumo pareigūnų; kadangi jis yra žinomas žmogaus teisių aktyvistas ir 2015 m. žmogaus teisių gynėjams skiriamo Martin Ennals apdovanojimo laureatas; kadangi A. Mansoor galėjo būti paskutinis išlikęs žmogaus teisių gynėjas JAE, kuris galėjo kritikuoti valdžios institucijas viešai;

B.  kadangi JAE Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija 2017 m. kovo 29 d. pareiškime paaiškino, kad „Elektroninių nusikaltimų prokuratūra davė įsakymą sulaikyti Ahmed Mansoor, kaltindama jį dėl neteisingos ir klaidinančios informacijos platinimo internetu, siekiant skleisti antipatiją ir sektantizmą“; kadangi šioje ir kituose JAE valdžios institucijų oficialiuose pareiškimuose nurodyta, kad saviraiškos internete turinys buvo vienintelis Ahmed Mansoor sulaikymo, teisminio nagrinėjimo ir apkaltinamojo nuosprendžio pagrindas, o kaltinimai jam pagrįsti tariamais JAE 2012 m. kovos su elektroniniais nusikaltimais teisės pažeidimais, pagal kuriuos JAE valdžios institucijos galėjo nutildyti žmogaus teisių gynėjus ir numatyti ilgalaikes laisvės atėmimo bausmes bei dideles finansines nuobaudas asmenims, kurie kritikuoja šalies vadovus;

C.  kadangi JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro tarnyba nustatė, kad suėmimas ir slaptas Ahmed Mansoor sulaikymas gali būti kerštas už jo darbą su JT žmogaus teisių mechanizmais ir nuomones, kurias jis reiškė per socialinę žiniasklaidą, įskaitant „Twitter“. Taip pat tai, kad jis yra aktyvus organizacijų, tokių kaip Persijos įlankos žmogaus teisių centro, narys;

D.  kadangi JT žmogaus teisių ekspertų grupė paprašė JAE Vyriausybės paleisti A. Manor, įvardindama jo suėmimą kaip tiesioginį išpuolį prieš teisėtą žmogaus teisių gynėjų darbą JAE;

E.  kadangi 2018 m. gegužės 29 d. Ahmed Mansoor buvo nuteistas 10 metų laisvės atėmimo bausme už naudojimąsi žodžio laisve „Twitter“ pasisakymuose apie ypač nesąžiningą tyrimą Abu Dabyje; kadangi jam taip pat buvo skirta vieno milijono JAE dirhamų (232 475 EUR) bauda, o išleidus trejus metus jam bus skirta priežiūra; kadangi A. Mansoor pateikė apeliacinį skundą dėl bausmės, tačiau apeliacinio proceso tvarkaraštis tebėra neaiškus;

F.  kadangi po jo sulaikymo 2017 m. kovo mėn. A. Mansoor buvo draudžiamas bet koks kontaktas su savo šeima, o nuo tos datos jį žmona lankė tik keturis kartus; kadangi, kaip pranešama, nuo savo arešto pradžios jis buvo laikomas vienutėje ir, manoma, kankinimas; kadangi, JAE valdžios institucijų teigimu, jis yra laikomas Al Sadr kalėjime Abu Dabyje;

G.  kadangi panašu, kad nepaisant vyriausybės teiginių, kad jis gali tai padaryti, A. Mansoor negalėjo savo nuožiūra pasirinkti nepriklausomo advokato; kadangi teisė į advokatą yra bet kurio sulaikyto asmens pagrindinė teisė, kaip nurodyta Arabų žmogaus teisių chartijos 16 straipsnyje, kurį yra ratifikavę ir JAE;

H.  kadangi Ahmed Mansoor JAE valdžios institucijų buvo persekiojamas ilgiau nei šešerius metus ir nuolat patyrė fizinio susidorojimo grėsmes, grasinimus mirtimi bei fizinę bei elektroninę priežiūrą; kadangi praėjus septyniems kardomojo kalinimo mėnesiams, jis buvo nuteistas kalėti trejus metus už 2011 m. vykusio nesąžiningo teismo proceso pareigūnų įžeidimą; kadangi po aštuonių mėnesių jis buvo paleistas pritaikius prezidento malonę, tačiau valdžios institucijos niekada negrąžino jo paso, taigi faktiškai jam buvo uždrausta keliauti;

I.  kadangi prieš jo suėmimą A. Mansoor buvo vienas iš 133 asmenų pasirašiusių peticiją dėl visuotinių ir tiesioginių rinkimų Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir dėl to, kad Federalinei nacionalinei tarybai (valstybinė patariamoji taryba) būtų suteikti teisiniai įgaliojimai; kadangi A. Mansoor taip pat administravo internetinį forumą, vadinamą „Al-Hiwar al-Emarati“, kuriame buvo kritikuojami JAE vyriausybės politikai ir vadovai; kadangi jis yra „Human Rights Watch“ organizacijos Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos patariamojo komiteto narys ir dalyvauja JT žmogaus teisių mechanizmuose;

J.  kadangi JAE rezidentai, kurie yra kalbėję žmogaus teisių klausimais, patiria didelį savavališko sulaikymo, laisvės atėmimo ir kankinimų pavojų; kadangi taikių aktyvistų, raginančių vykdyti konstitucinę reformą ir reformas žmogaus teisių klausimais atžvilgiu vis dar vykdomi represiniai veiksmai; kadangi pastaraisiais metais išpuoliai prieš pilietinės visuomenės narius, siekiant nutildyti, įkalinti ar persekioti žmogaus teisių aktyvistus, žurnalistus, teisininkus ir kitus asmenis tapo vis dažnesni;

K.  kadangi JT specialioji pranešėja teisėjų ir advokatų nepriklausomumo klausimais 2014 m. apsilankiusi JAE pareiškė, kad advokatai, kurie prisiėmė nagrinėti su valstybės saugumu susijusius atvejus „buvo persekiojami, jiems buvo grasinama ir buvo daromas spaudimas“; kadangi ji smerkia faktą, kad „teismų sistema de facto kontroliuojama vyriausybinio sektoriaus vykdomosios valdžios“;

L.  kadangi paaiškėjo, kad ES valstybės narės patvirtino įvairių kibernetinių stebėjimo technologijų eksportą į šalis, turinčias siaubingą žmogaus teisių reputaciją, įskaitant JAE;

M.  kadangi mirties bausmė ir toliau taikoma JAE; kadangi šiuo metu mažiausiai 19 asmenų laukia mirties nuosprendžio, o 2017 m. ji jau buvo vieną kartą įvykdyta;

1.  griežtai smerkia Ahmed Mansoor persekiojimą ir įkalinimą, taip pat ir visų kitų žmogaus teisių gynėjų persekiojimą ir įkalinimą, paremtą išskirtinai savo veikla žmogaus teisių srityje ir teise į saviraiškos laisvę tiek internete, tiek ir už jo ribų; primygtinai ragina JAE valdžios institucijas atlikti išsamius ir nešališkus tyrimus dėl išpuolių prieš pilietinės visuomenės subjektus, siekiant nusikaltėlius patraukti atsakomybėn;

2.  ragina valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti A. Mansoor ir panaikinti jam visus kaltinimus, nes jis yra sąžinės kalinys, sulaikytas tik dėl taikaus savo teisės į saviraiškos laisvę per savo veiklą žmogaus teisių srityje, panaudojimo; reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus sąžinės kalinius JAE ir panaikinti jiems pareikštus kaltinimus;

3.  reiškia rimtą susirūpinimą dėl pranešimų apie tai, kad Ahmed Mansoor kalinimo metu buvo kankinamas arba su juo buvo netinkamai elgiamasi ir kad jis yra laikomas vienutėje; ragina valdžios institucijas ištirti šiuos kaltinimus ir suteikti jam tiesioginę ir nuolatinę prieigą prie advokato, jo šeimos ir bet kokios medicininės priežiūros, kurios jam galėtų prireikti; primena JAE valdžios institucijoms, kad užsitęsęs ir neapibrėžtas kalinimas vienutėje gali būti prilyginamas kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę, o arešto orderio arba bet kokios teisminės priežiūros nebuvimas jo sulaikymo metu pažeidžia pagrindinius tinkamo teisminio proceso principus, nustatytus tarptautinėje žmogaus teisių teisėje;

4.  ragina JAE valdžios institucijas užtikrinti, kad su sulaikytaisiais, kurie laikomi pažeidusiais teisės aktus, būtų tinkamai elgiamasi ir jiems užtikrinamas nevaržomas ir teisingas bylos nagrinėjimas, laikantis tarptautinių standartų;

5.  ragina JAE peržiūrėti Federalinį įstatymą dėl kovos su elektroniniais nusikaltimais, kad jis atitiktų tarptautinius standartus, susijusius su kiekvieno asmens teise ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas kitiems, teise laisvę pareikšti savo nuomonę, reikšti savo mintis ir įsitikinimus, prieiga prie interneto ir teise į privatumą; ragina JAE valdžios institucijas iš dalies pakeisti kovos su terorizmu įstatymą, 2012 m. kibernetinių nusikaltimų įstatymą ir federalinį įstatymą Nr. 2/2008, kuriais ne kartą naudojamasi siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn žmogaus teisių gynėjus;

6.  ragina JAE valdžios institucijas nutraukti visų formų priekabiavimą prieš asmenis ir nedelsiant panaikinti draudimą keliauti žmogaus teisių gynėjams bei reikalauja, kad visomis aplinkybėmis būtų užtikrinta, kad JAE žmogaus teisių gynėjai galėtų vykdyti teisėtą žmogaus teisių veiklą tiek šalyje, tiek už jos ribų, nesibaimindami dėl atsakomųjų veiksmų;

7.  ragina ES uždrausti į JAE bet kokio pavidalo saugumo įrangos eksportą, pardavimus, atnaujinimus ir priežiūrą, jei tokia įranga galėtų būti panaudota represijoms šalies viduje, įskaitant interneto stebėjimo technologijas; reiškia susirūpinimą dėl to, kad prieš aktyvistus ir žurnalistus vis dažniau naudojamos tam tikros dvejopo naudojimo kibernetinio stebėjimo technologijos; šiuo požiūriu palankiai vertina dabartines ES institucijų pastangas atnaujinti dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės reglamentą;

8.  yra susirūpinęs dėl to, kad vis daugiau asmenų yra baudžiami už bendradarbiavimą su JT ir su jos įvairiomis įstaigomis; ragina JAE valdžios institucijas nutraukti asmenų, dalyvaujančių įgyvendinant įvairius JT žmogaus teisių mechanizmus, trukdymą ir persekiojimą; be to, primygtinai ragina valdžios institucijas leisti JT ekspertams, tarptautinėms NVO arba ES pareigūnams lankyti A. Mansoor;

9.  ragina JAE priimti daugiau laisvių; pabrėžia, kad yra svarbu, jog JAE laikytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų pagal žmogaus teisių teisę, ir ragina valdžios institucijas užtikrinti žodžio, minties ir saviraiškos laisvės apsaugą tiek internete, tiek ir už jo ribų visiems JAE piliečiams ir laikytis visų Jungtinių Tautų deklaracijos dėl žmogaus teisių gynėjų nuostatų, ypač 1 straipsnio, 6 straipsnio a punkto ir 12 straipsnio 2 dalies; pabrėžia, kad šias laisves garantuoja ne tik visuotinės žmogaus teisių apsaugos priemonės, bet ir Arabų žmogaus teisių chartija, kurią JAE taip pat yra pasirašiusi;

10.  ragina JAE patvirtinti savo ketinimą „laikytis aukščiausių žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos standartų“ ratifikuojant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP) ir jo neprivalomus protokolus ir skelbiant nuolatinį kvietimą atvykti visiems JT specialiųjų procedūrų įgaliojimų turėtojams;

11.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES ir jos valstybes nares aktyviai kovoti su šiuo akivaizdžiu žmogaus teisių pažeidimu, be kita ko, visuose kontaktuose su JAE valdžios institucijomis reikalaujant išlaisvinti A. Mansoor; ragina ES delegaciją Abu Dabyje teikti visą tinkamą paramą Ahmed Mansoor, įskaitant apsilankymus kalėjime, teismo proceso stebėjimą ir teisinės ar bet kokios kitos pagalbos, kurios jam gali prireikti, teikimą; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) informuoti Europos Parlamentą apie veiksmus, kurių iki šiol ėmėsi ES delegacija, remdama A. Mansoor;

12.  ragina EIVT pasiūlyti ES tikslines priemones, susijusias su sunkiais žmogaus teisių pažeidimais, o valstybėms narėms siūlyti šias priemones priimti;

13.  visais atvejais kartoja savo nepritarimą mirties bausmei ir ragina surengti moratoriumą dėl jos panaikinimo;

14.  ragina skatinti nuolatinį ES, jos valstybių narių ir JAE dialogą; mano, kad reguliarūs tarpparlamentiniai Parlamento ir jo partnerių Persijos įlankos regione susitikimai yra svarbus forumas, kuriame būtų galima plėtoti konstruktyvų ir atvirą dialogą visoms šalims rūpimais klausimais; pabrėžia, kad tarpparlamentinės diskusijos neturėtų būti orientuotos tik į saugumo ir prekybos klausimus, bet kaip esminis aspektas turėtų būti įtraukta ir pagarba žmogaus teisėms;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Jungtinių Arabų Emyratų vyriausybei ir parlamentui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybių narių vyriausybėms. ragina išversti šią rezoliuciją į arabų kalbą.

(1) OL C 72 E, 2014 3 11, p. 40.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika