Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2862(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0456/2018

Rozpravy :

PV 04/10/2018 - 5.1
PV 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.2

Hlasovanie :

PV 04/10/2018 - 7.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0376

Prijaté texty
PDF 136kWORD 48k
Štvrtok, 4. októbra 2018 - Štrasburg
Spojené arabské emiráty, najmä situácia obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra
P8_TA(2018)0376RC-B8-0456/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2018 o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmada Mansúra (2018/2862(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, ako aj na uznesenie z 26. októbra 2012 o situácii v oblasti ľudských práv v Spojených arabských emirátoch(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Podvýboru pre ľudské práva zo 4. júna 2018, v ktorom sa ostro odmieta desaťročný trest odňatia slobody vynesený voči Ahmadovi Mansúrovi,

–  so zreteľom na článok 30 ústavy Spojených arabských emirátov (ďalej len „SAE“),

–  so zreteľom na Arabskú chartu ľudských práv, ktorej stranou sú SAE,

–  so zreteľom na strategický rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2015 – 2019,

–  so zreteľom na závery Rady zo 16. októbra 2017 o strednodobom preskúmaní akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu na roky 2015 – 2019,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z roku 2004, ktoré boli aktualizované v roku 2008,

–  so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN pre ľudské práva z 12. júna 2018, v ktorom sa požaduje bezodkladné prepustenie väzneného obhajcu ľudských práv Ahmada Mansúra,

–  so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedov z 18. júla 2016 na 25. zasadnutí spoločnej rady a na ministerskej schôdzi Európskej únie a Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, ktoré sa konali v Bruseli,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorých stranou sú SAE,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Ahmada Mansúra zatkli príslušníci bezpečnosti SAE v marci 2017; keďže Ahmad Mansúr je významným aktivistom za ľudské práva a laureátom Ceny Martina Ennalsa pre obhajcov ľudských práv z roku 2015; keďže A. Mansúr je možno posledným obhajcom ľudských práv v SAE, ktorý bol schopný verejne kritizovať orgány;

B.  keďže Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Spojených arabských emirátov vysvetlilo vo vyhlásení z 29. marca 2017, že „úrad prokuratúry pre elektronické trestné činy nariadil zadržanie Ahmada Mansúra obvineného zo šírenia falošných a zavádzajúcich informácií na internete prostredníctvom programov rozširovania antipatie a sektárstva“; keďže podľa týchto a iných úradných vyhlásení verejných orgánov SAE bol jediným dôvodom jeho zadržania, súdneho konania a odsúdenia obsah jeho prejavu online, pričom obvinenia, ktoré sú proti nemu vznesené, sú založené na údajnom porušovaní represívneho zákona SAE o počítačovej kriminalite z roku 2012, ktorý umožňuje orgánom SAE umlčať obhajcov ľudských práv a ktorý ustanovuje dlhé tresty odňatia slobody a veľmi vysoké finančné sankcie pre osoby, ktoré kritizujú vodcov tejto krajiny;

C.  keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva dospel k záveru, že zadržanie a tajné zadržiavanie Ahmada Mansúra môže predstavovať akt represálií za jeho angažovanosť v rámci mechanizmu OSN pre ľudské práva a za názory, ktoré vyjadril v sociálnych médiách vrátane Twitteru, ako aj za to, že bol aktívnym členom organizácií, ako je Centrum pre ľudské práva v Perzskom zálive;

D.  keďže skupina odborníkov OSN v oblasti ľudských práv vyzvala vládu SAE, aby prepustila A. Mansúra na slobodu, a uviedla, že jeho zatknutie je priamym útokom na legitímnu prácu obhajcov ľudských práv v SAE;

E.  keďže 29. mája 2018 bol Ahmad Mansúr po veľmi nespravodlivom procese v Abú Zabí odsúdený na 10 rokov odňatia slobody za uplatnenie svojho práva na slobodu prejavu v príspevkoch na Twitteri; keďže mu tiež bola uložená pokuta jeden milión dirhamov SAE (232 475 EUR) a má byť pod dohľadom počas troch rokov po prepustení z väzenia; keďže A. Mansúr sa odvolal proti rozsudku, ale časový rozvrh odvolacieho konania zostáva nejasný;

F.  keďže A. Mansúrovi po jeho zatknutí v marci 2017 zakázali akúkoľvek formu kontaktu s jeho rodinou a odvtedy mu povolili iba štyri návštevy jeho manželky; keďže po zatknutí bol údajne držaný v samoväzbe a bol mučený; keďže podľa orgánov SAE je držaný vo väznici Al Sadr v Abú Zabí;

G.  keďže sa ukazuje, že A. Mansúr nemohol určiť nezávislého advokáta podľa vlastného výberu, a to napriek tvrdeniam vlády, že tak mohol urobiť; keďže právo na obhajcu je základným právom každej zadržiavanej osoby, ako je uvedené v článku 16 Arabskej charty ľudských práv, ktorú SAE ratifikovali;

H.  keďže Ahmada Mansúra obťažovali a prenasledovali orgány SAE už viac ako šesť rokov a keďže bol opakovane vystavovaný fyzickým útokom, hrozbám smrti a fyzickému a elektronickému dohľadu; keďže po siedmich mesiacoch vyšetrovacej väzby bol v roku 2011 v konaní, ktoré sa považovalo za nespravodlivé, odsúdený na tri roky za „urážanie úradníkov“; keďže bol prepustený po ôsmich mesiacoch na základe prezidentskej milosti, ale úrady mu nikdy nevrátili jeho pas, čím mu de facto zakázali cestovať;

I.  keďže A. Mansúr bol pred svojím zatknutím jedným zo 133 signatárov petície za všeobecné a priame voľby v SAE a za to, aby boli Federálnej národnej rade, ktorá je poradnou radou vlády, udelené zákonodarné právomoci; keďže A. Mansúr bol aj správcom online fóra s názvom Al Hiwar al Emarati, ktoré kritizovalo vládnu politiku a lídrov SAE; keďže A. Mansúr je členom Poradného výboru pre monitorovanie ľudských práv na Blízkom východe a v severnej Afrike a angažovaným aktérom v rámci mechanizmu OSN pre ľudské práva;

J.  keďže obyvatelia SAE, ktorí sa vyjadrujú k otázkam ľudských práv, čelia vážnemu riziku svojvoľného zadržiavania, uväznenia a mučenia; keďže sa naďalej potláča pokojný aktivizmus, ktorý požaduje ústavnú reformu a reformu v súvislosti s otázkami ľudských práv; keďže útoky na členov občianskej spoločnosti vrátane snáh umlčať, uväzniť alebo obťažovať aktivistov za ľudské práva, novinárov, právnikov a iné osoby sa v posledných rokoch stali čoraz bežnejšími;

K.  keďže osobitná spravodajkyňa OSN pre nezávislosť sudcov a právnikov uviedla po svojej návšteve v SAE v roku 2014, že právnici, ktorí sa zaoberajú prípadmi súvisiacimi so štátnou bezpečnosťou, „sú vystavovaní obťažovaniu, hrozbám a nátlaku“; keďže odsúdila skutočnosť, že „súdny systém zostáva de facto pod kontrolou výkonnej zložky vlády“;

L.  keďže sa ukázalo, že členské štáty EÚ schválili vývoz rôznych technológií kybernetického dohľadu do krajín s otrasnou úrovňou dodržiavania ľudských práv vrátane SAE;

M.  keďže v SAE sa naďalej uplatňuje trest smrti; keďže najmenej 19 osôb je v súčasnosti v cele smrti a v roku 2017 sa uskutočnila jedna poprava;

1.  dôrazne odsudzuje obťažovanie, prenasledovanie a zadržiavanie Ahmada Mansúra, ako aj všetkých ostatných obhajcov ľudských práv výlučne na základe ich činnosti v oblasti ľudských práv a ich uplatňovania práva na slobodu prejavu online a offline; naliehavo vyzýva orgány SAE, aby uskutočnili dôkladné a nestranné vyšetrovanie útokov voči aktérom občianskej spoločnosti s cieľom postaviť páchateľov pred súd;

2.  vyzýva orgány, aby bezodkladne a bezpodmienečne prepustili A. Mansúra na slobodu a stiahli všetky obvinenia voči nemu, pretože je väzňom svedomia, ktorý je zadržiavaný iba za to, že pokojne uplatňoval svoje právo na slobodu prejavu, a to aj prostredníctvom svojej práce v oblasti ľudských práv; žiada aj okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých väzňov svedomia v SAE a stiahnutie všetkých obvinení vznesených voči nim;

3.  vyjadruje vážne znepokojenie nad správami, že Ahmad Mansúr bol vo väzení podrobený mučeniu alebo zlému zaobchádzaniu, a že ho zadržiavajú v samoväzbe; naliehavo vyzýva orgány, aby vyšetrili tieto tvrdenia a poskytli A. Mansúrovi okamžitý a pravidelný prístup k advokátovi, jeho rodine a k lekárskej starostlivosti, ktorú môže potrebovať; pripomína orgánom SAE, že podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv predĺžená a neohraničená samoväzba môže predstavovať formu mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania a že absencia zatýkacieho rozkazu alebo súdneho dohľadu pri zatknutí a zadržaní predstavuje porušenie základných zásad riadneho procesu v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv;

4.  žiada orgány SAE, aby zabezpečili, že zaistené osoby, o ktorých sa predpokladá, že porušili právne predpisy, podstúpia riadny proces a že sa im umožní bezplatné a spravodlivé súdne konanie podľa medzinárodných noriem;

5.  vyzýva SAE, aby preskúmali federálny zákon o boji proti počítačovej kriminalite, aby bol v súlade s medzinárodnými normami, ktoré sa týkajú práva každého na vyhľadávanie, prijímanie, šírenie a poskytovanie informácií a myšlienok iným osobám, práva na slobodu presvedčenia, prejavu a informácií, prístupu na internet a práva na súkromie; naliehavo vyzýva orgány SAE, aby zmenili zákon o boji proti terorizmu, zákon o počítačovej kriminalite z roku 2012 a federálny zákon č. 2/2008, ktoré sa opakovane používajú na prenasledovanie obhajcov ľudských práv;

6.  vyzýva orgány SAE, aby zastavili všetky formy obťažovania jednotlivcov a bezodkladne zrušili zákaz cestovania uvalený na obhajcov ľudských práv, a trvá na tom, aby SAE za každých okolností zabezpečili, aby obhajcovia ľudských práv mohli vykonávať svoje legitímne činnosti v oblasti ľudských práv v krajine aj mimo nej, a to bez strachu z represálií;

7.  požaduje, aby sa na SAE vzťahoval celoúniový zákaz vývozu, predaja, aktualizácie a údržby všetkých foriem bezpečnostného vybavenia, ktorý by mohol byť alebo je použitý na vnútorné represálie, a to vrátane technológie dohľadu nad internetom; vyjadruje svoje znepokojenie nad čoraz častejším využívaním určitých technológií dvojakého použitia na kybernetický dohľad proti aktivistom a novinárom; víta v tejto súvislosti pokračujúce snahy inštitúcií EÚ o aktualizáciu nariadenia o kontrole vývozu položiek s dvojakým použitím;

8.  je znepokojený rastúcim počtom osôb, ktoré sú trestané za spoluprácu s OSN a jej rôznymi orgánmi; naliehavo vyzýva orgány SAE, aby prestali klásť prekážky jednotlivcom zapojeným do rôznych mechanizmov OSN v oblasti ľudských práv a aby ich neobťažovali; ďalej naliehavo vyzýva orgány, aby umožnili odborníkom OSN, medzinárodným mimovládnym organizáciám alebo úradníkom EÚ navštíviť A. Mansúra;

9.  požaduje väčšie slobody v SAE; zdôrazňuje, že je dôležité, aby SAE rešpektovali svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce z práva v oblasti ľudských práv a naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili ochranu slobody slova, myslenia a prejavu, tak online, ako aj offline, pre všetkých občanov SAE, a aby dodržiavali všetky ustanovenia Deklarácie OSN o obhajcoch ľudských práv, najmä pokiaľ ide o článok 1, článok 6 písm. a) a článok 12 ods. 2; zdôrazňuje, že tieto slobody sú zaručené nielen všeobecnými nástrojmi v oblasti ľudských práv, ale aj Arabskou chartou ľudských práv, ktorej zmluvnou stranou sú aj SAE;

10.  vyzýva SAE, aby potvrdili svoj zámer „dodržiavať najvyššie normy v oblasti podpory a ochrany ľudských práv“ tým, že ratifikujú Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a jeho opčné protokoly a že vydajú trvalé pozvanie pre držiteľov mandátu v rámci osobitných postupov OSN;

11.  vyzýva VP/PK, EÚ a jej členské štáty, aby zaujali silný verejný postoj k tomuto zjavnému porušovaniu ľudských práv, a to aj tým, že budú počas všetkých kontaktov s orgánmi SAE požadovať, aby prepustili A. Mansúra na slobodu; naliehavo vyzýva delegáciu EÚ v Abú Zabí, aby Ahmadovi Mansúrovi poskytovala všetku primeranú podporu, vrátane návštev vo väzeniach, monitorovania súdnych konaní a poskytovania právnych alebo iných foriem pomoci, ktoré by mohol potrebovať; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“), aby Európskemu parlamentu predložila správu o opatreniach, ktoré doteraz vykonala delegácia EÚ na podporu A. Mansúra;

12.  vyzýva ESVČ, aby navrhla opatrenia EÚ týkajúce sa závažného porušovania ľudských práv, a požaduje členské štáty, aby tieto opatrenia prijali;

13.  opakuje svoj odmietavý postoj voči trestu smrti za všetkých okolností a požaduje moratórium s cieľom jeho zrušenia;

14.  podporuje trvalý dialóg medzi EÚ, jej členskými štátmi a SAE; domnieva sa, že pravidelné medziparlamentné stretnutia medzi Európskym parlamentom a jeho partnermi v regióne Perzského zálivu sú dôležitým fórom pre rozvoj konštruktívneho a otvoreného dialógu o otázkach spoločného záujmu; zdôrazňuje, že medziparlamentné diskusie by sa nemali zameriavať len na otázky bezpečnosti a obchodu, ale mali by zahŕňať aj dodržiavanie ľudských práv ako kľúčovú tému pri ich diskusiách;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Spojených arabských emirátov, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, parlamentom a vládam členských štátov, vysokej komisárke OSN pre ľudské práva a vládam členských štátov Rady spolupráce Perzskom zálive; požaduje preklad tohto uznesenia do arabčiny;

(1) Ú. v. EÚ C 72 E, 11.3.2014, s. 40.

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia