Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2863(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0460/2018

Разисквания :

PV 04/10/2018 - 5.2
PV 04/10/2018 - 5.3
CRE 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.3

Гласувания :

PV 04/10/2018 - 7.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0377

Приети текстове
PDF 138kWORD 56k
Четвъртък, 4 октомври 2018 г. - Страсбург
Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион
P8_TA(2018)0377RC-B8-0460/2018

Резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2018 г. относно масовите произволни задържания на уйгури и казахи в Синцзян-уйгурския автономен регион (2018/2863(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно положението в Китай, и по-конкретно резолюцията от 26 ноември 2009 г. относно Китай: права на малцинствата и прилагане на смъртното наказание(1), резолюцията от 10 март 2011 г. относно положението и културното наследство в Кашгар (Синцзян-уйгурски автономен регион, Китай)(2), резолюцията от 6 юли 2017 г. относно случаите на лауреата на Нобеловата награда Лю Сяобо и Ли Минг-Че(3), резолюцията от 15 декември 2016 г. относно случаите на тибетската будистка академия Ларунг Гар и Илхам Тохти(4) и резолюцията от 12 септември 2018 г. относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и Китай(5),

—  като взе предвид член 36 от Конституцията на Китайската народна република, който гарантира правото на всички граждани на свобода на религиозните убеждения, както и член 4 от нея, който подкрепя правата на националните малцинства,

—  като взе предвид стратегическото партньорство между ЕС и Китай, което беше стартирано през 2003 г., и съвместното съобщение от 22 юни 2016 г. на Комисията и ЕСВД до Парламента и Съвета, озаглавено „Елементи за нова стратегия на ЕС за Китай“ (JOIN(2016)0030),

—  като взе предвид 36-ия кръг от диалога по правата на човека между ЕС и Китай, проведен в Пекин на 9 и 10 юли 2018 г.,

—  като взе предвид забележките, които Мишел Башле, Върховен комисар по правата на човека на ООН, направи в своята реч по време на 39-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека на 10 септември 2018 г., изразявайки дълбоката си загриженост относно т.нар. превъзпитателни лагери и отправяйки искане към китайското правителство да осигури достъп на независими лица, които да извършат разследвания,

—  като взе предвид неотдавнашното писмо с общи твърдения, което работната група на ООН по случаите на принудително или недоброволно изчезване на хора изпрати през май 2018 г. до китайското правителство и в което тя изрази загриженост относно продължаващото влошаване на положението и увеличаването на броя на уйгурите, които са произволно задържани,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че насърчаването и зачитането на всеобщите права на човека, демокрацията и принципите на правовата държава следва да продължат да бъдат централна част от дългогодишните отношения между ЕС и Китай в съответствие с ангажимента на ЕС да се застъпва за тези ценности в своите външни действия и изразения от Китай интерес да се придържа към тях в рамките на своето сътрудничество за развитие и своето международно сътрудничество;

Б.  като има предвид, че откакто президентът Си Дзинпин се издигна на власт, положението с правата на човека в Китай се влоши още повече, като правителството подхожда все по-враждебно към изразяването на несъгласие чрез мирни средства, свободата на изразяване на мнение и свободата на религията, както и към принципите на правовата държава;

В.  като има предвид, че положението в Синцзян, където живеят около 11 милиона уйгури и етнически казахи, бързо се влоши през последните години, като абсолютният контрол върху Синцзян се превърна в първостепенен приоритет, а периодичните терористични нападения от уйгури, които са извършвани в Синцзян или за които се предполага, че са свързани със Синцзян, представляват допълнително предизвикателство;

Г.  като има предвид, че Комитетът на ООН за премахване на расовата дискриминация се позова на оценки, съгласно които броят на уйгурите, задържани в Синцзян-уйгурския автономен регион без повдигане на обвинения или съдебен процес, варира от десетки хиляди до над един милион, като претекст са борбата с тероризма и с религиозния екстремизъм; като има предвид, че в случая може би се касае за понастоящем най-мащабното в света масово лишаване от свобода на етническо малцинство;

Д.  като има предвид, че изпълнителната комисия за Китай към Конгреса на САЩ също посочи, че има надеждна информация, че уйгури, казахи и други предимно мюсюлмански етнически малцинства в Синцзян-уйгурския автономен регион са подлагани на произволно задържане, изтезания, драконовски ограничения на културата и религиозната практика и са обект на цифрова система за наблюдение, която се използва толкова широко, че всеки аспект от ежедневието се контролира — чрез камери за разпознаване на лица, сканиране на мобилни телефони, събиране на информация за ДНК, както и че в Синцзян се наблюдава масово и натрапчиво полицейско присъствие;

Е.  като има предвид, че има сведения, че задържаните лица са държани в лоши условия, са подлагани на политическо индоктриниране, включително задължителни курсове по патриотизъм, и са принуждавани да се откажат от своята етническа и религиозна идентичност; като има предвид, че неотдавна се получиха сведения за смъртни случаи, включително самоубийства, сред задържаните лица;

Ж.  като има предвид, че има твърдения, че хиляди деца са били разделени от родителите си, които са принудително интернирани в лагери, и че тези деца са настанявани в пренаселени сиропиталища дори и ако само един от техните родители е задържан в лагер;

З.  като има предвид, че по време на изслушването, организирано от ООН в Женева на 13 август 2018 г., китайската делегация отхвърли обвиненията, отправени от експерти на ООН, че Китай е задържал етнически уйгурски мюсюлмани в „превъзпитателни“ лагери в западната част на Синцзян; като има предвид, че съществуват изчерпателни доказателства за изграждането и ремонта на тези съоръжения;

И.  като има предвид, че върху някои чуждестранни журналисти е бил оказан натиск да се въздържат от отразяването на чувствителни въпроси като правата на човека на уйгурите и използването на лагери за интерниране, включително в някои случаи чрез отказ за подновяване на журналистическата акредитация;

Й.  като има предвид, че никъде в света населението не се контролира толкова стриктно, колкото в Синцзян-уйгурския автономен регион; като има предвид, че правителството на провинцията е наело десетки хиляди допълнителни служители в сферата на сигурността;

К.  като има предвид, че се събират данни в „интегрирана съвместна оперативна платформа“, която също така съхранява допълнителни данни за населението, включително за потребителските навици, банковите дейности, здравословното състояние и ДНК профила на всеки един жител в Синцзян-уйгурския автономен регион; като има предвид, че мюсюлманите в региона са задължени да инсталират на мобилните си телефони шпионско приложение и че ако те не го направят, това се счита за престъпление;

Л.  като има предвид, че има данни от първа ръка и надеждни академични изследвания, които сочат, че уйгурите, които имат връзки с хора в чужбина или които са с религиозни убеждения, са обект на преднамерени и целенасочени действия;

М.  като има предвид, че върху уйгурите в чужбина се оказва натиск да се върнат в Китай, често с подкрепата на приемащите държави; като има предвид, че китайските посолства в чужбина често са отказвали да подновят паспортите на уйгури, което води до несигурност по отношение на работата и образованието;

Н.  като има предвид, че исканията, отправени от работната група на ООН по случаите на принудително или недоброволно изчезване на хора, Върховния комисар по правата на човека на ООН и други лица на мандатна длъжност в рамките на специалните процедури на ООН, за изпращането в Синцзян на независими лица, които да извършат разследвания, редовно се отхвърлят от китайското правителство;

О.  като има предвид, че на 23 септември 2014 г. професорът по икономика от уйгурски произход Илхам Тохти беше осъден на доживотен затвор по обвинения в сепаратизъм, след като беше задържан през януари същата година; като има предвид, че седем бивши негови студенти също бяха задържани и осъдени на лишаване от свобода от три до осем години вследствие на твърдения, че са оказвали съдействие на г-н Тохти; като има предвид, че Илхам Тохти винаги е отхвърлял сепаратизма и насилието и че се е стремял към помирение въз основа на зачитането на уйгурската култура;

1.  изразява дълбоката си загриженост относно все по-потискащия режим, на който са подлагани различните малцинства, и по-специално уйгурите и казахите, като се налагат допълнителни ограничения върху конституционните гаранции на правата им на свобода на културното изразяване, на религиозните убеждения, на словото, на изразяването на мнение, на мирни събрания и на свободно сдружаване; изисква от органите на властта да зачитат тези основни свободи;

2.  призовава китайското правителство незабавно да прекрати масовите произволни задържания на членове на уйгурската и казахската общност, да закрие всички лагери и центрове за задържане и да освободи незабавно и безусловно задържаните лица; изразява дълбоката си загриженост във връзка с многобройните твърдения за лоши условия, изтезания и смъртни случаи в лагерите; припомня на китайските органи на властта, че „превъзпитателните“ лагери са лишени от правно основание;

3.  изразява тревогата си във връзка с твърденията за смъртта на Мохамед Салих Хаджим, Абдулнехед Мехсум, Айхан Мемет и други възрастни университетски преподаватели и общностни лидери от уйгурски произход в лагерите за интерниране;

4.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с изпълнението на мерки от страна на държавата за гарантиране на „всеобхватен надзор“ на региона чрез монтирането на китайската система за електронно наблюдение „Skynet“ в големите градове, монтирането на GPS проследяващи устройства в моторните превозни средства, използването на скенери за разпознаване на лица на контролните пунктове, гарите и бензиностанциите и събирането от полицията в Синцзян на кръв с цел допълнително разширяване на ДНК базата данни на Китай;

5.  подчертава, че правителственият контрол и задължителното масово събиране на данни за гражданите са насочени предимно към уйгурите, казахите и други етнически малцинства, което е в нарушение на забраната на дискриминацията съгласно международното право;

6.  настоятелно призовава китайското правителство да предостави на семействата на принудително изчезналите в Синцзян лица пълна информация за тях, включително техните имена, местонахождение и настоящо положение;

7.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с китайския закон за борба с тероризма от 2015 г. и наредбата за борба с екстремизма, които съдържат прекомерно широко определение за това какво съставлява терористично действие; съответно призовава Китай да направи ясно разграничение между изразяването на несъгласие чрез мирни средства и екстремизма, придружен от насилие;

8.  отново отправя своя призив към китайското правителство незабавно и безусловно да освободи уйгурския учен Илхам Тохти и всички други лица, които са били задържани само защото са упражнили чрез мирни средства свободата си на изразяване на мнение; в очакване на тяхното освобождаване призовава Китай да се погрижи те да имат редовен и неограничен достъп до своите семейства и до адвокати по свой избор; освен това призовава за освобождаването на Ели Мамут, Найлайте Ниязи, Мететджан Абдула, Абдухелил Зунун и Абдукерим Абдуели, за което ЕС призова по време на 36-ия кръг от диалога по правата на човека между ЕС и Китай, проведен в Пекин на 9 и 10 юли 2018 г.;

9.  настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност и държавите членки да следят внимателно бързо развиващите се събития в Синцзян, свързани с правата на човека, включително все по-активните репресии срещу уйгури, казахи и други етнически малцинства, и да отправят категорично послание към най-високите ешелони на китайското правителство, че тези гротескови нарушения на правата на човека трябва да се прекратят;

10.  призовава китайските органи на властта да предоставят свободен и безпрепятствен достъп на журналистите и международните наблюдатели до провинцията Синцзян;

11.  напомня колко е важно ЕС и държавите членки да повдигат въпроса за нарушенията на правата на човека в Синцзян пред китайските органи на властта, включително на най-високо ръководно равнище, в съответствие с ангажимента на ЕС да заеме силна, ясна и единна позиция спрямо тази страна, включително в рамките на ежегодния диалог по правата на човека и на предстоящата среща на върха между Европа и Азия;

12.  изразява дълбоката си загриженост във връзка със сведенията за упражняването на тормоз върху уйгури, живеещи в чужбина, от страна на китайските власти, които се опитват да ги принудят, понякога чрез задържането на членове на тяхното семейство, да действат като информатори срещу други уйгури, да се върнат в Синцзян или да запазят мълчание за положението там;

13.  посреща със задоволство решението на Германия и Швеция да преустановят връщането в Китай на всички етнически уйгури, казахи и други мюсюлмани от тюркски произход с оглед на риска от произволно задържане, изтезания и други видове малтретиране, на който те биха били изложени в страната, и призовава всички други държави членки да последват техния пример и да разглеждат своевременно молбите за убежище, подадени от мюсюлмани от тюркски произход, които са изложени на риск от принудително връщане в Китай; освен това призовава държавите – членки на ЕС, да се позовават на националното си право, когато това е целесъобразно, за да разследват сплашването от китайското правителство на диаспората на мюсюлманите от тюркски произход в Европа;

14.  напомня на Китай за неговите задължения в областта на правата на човека вследствие на подписването от него на широк набор от международни договори в областта на правата на човека и съответно припомня, че от Китай се очаква да изпълни тези свои ангажименти;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на Китайската народна република.

(1) OВ C 285E, 21.10.2010 г., стр. 80.
(2) OВ C 199E, 7.7.2012 г., стр. 185.
(3) OВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 137.
(4) OВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 108.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0343.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност