Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2863(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0460/2018

Rozpravy :

PV 04/10/2018 - 5.2
PV 04/10/2018 - 5.3
CRE 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.3

Hlasování :

PV 04/10/2018 - 7.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0377

Přijaté texty
PDF 141kWORD 48k
Čtvrtek, 4. října 2018 - Štrasburk
Masové svévolné zatýkání Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sinťiang
P8_TA(2018)0377RC-B8-0460/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2018 o masovém svévolném zadržování Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (2018/2863(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Číně, zejména na usnesení ze dne 26. listopadu 2009 o Číně: práva menšin a uplatňování trestu smrti(1), ze dne 10. března 2011 o situaci a kulturním dědictví v Kašgaru (Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang)(2), ze dne 6. července 2017 o případech nositelů Nobelovy ceny Liou Siao-pa a Li Ming-ča(3), ze dne 15. prosince 2016 o případu tibetské budhistické akademie Larung Gar a případu Ilhama Tohtiho(4) a ze dne 12. září 2018 o stavu vztahů mezi EU a Čínou(5),

–  s ohledem na článek 36 Ústavy Čínské lidové republiky, který zaručuje všem občanům právo na svobodu náboženského vyznání, a na článek 4, který chrání práva národnostních menšin,

–  s ohledem na strategické partnerství EU a Číny zahájené v roce 2003 a na společné sdělení Evropské komise a ESVČ Evropskému parlamentu a Radě ze dne 22. června 2016 s názvem „Prvky pro novou strategii EU vůči Číně“ (JOIN(2016)0030),

–  s ohledem na 36. kolo dialogu mezi EU a Čínou o lidských právech, které se uskutečnilo a ve dnech 9.–10. července 2018 v Pekingu,

–  s ohledem na vyjádření vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové k 39. zasedání Rady OSN pro lidská práva dne 10. září 2018, v němž vyjádřila hluboké politování nad „reedukačními tábory“ a požádala čínskou vládu, aby umožnila činnost nezávislých vyšetřovatelů,

–  s ohledem na nedávný dopis s obecnými tvrzeními, který v květnu 2018 zaslala čínské vládě pracovní skupina OSN pro případy násilného nebo nedobrovolného zmizení, v němž vyjádřila obavy týkající se neustálého zhoršování situace a zvyšování počtu svévolně zadržovaných Ujgurů,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu by mělo zůstat těžištěm dlouhodobého partnerství mezi EU a Čínou, a to v souladu se závazkem EU hájit tytéž hodnoty v rámci své vnější činnosti a v souladu se zájmem zastávat tytéž hodnoty při svém vlastním rozvoji a mezinárodní spolupráci, který vyjádřila Čína;

B.  vzhledem k tomu, že se stav lidských práv v Číně od nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga k moci dále zhoršil a že vláda zároveň zvyšuje svůj nátlak na nenásilný disent, svobodu projevu, svobodu vyznání a právní stát;

C.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti Sin-ťiang, která je domovem pro přibližně 11 milionů Ujgurů a etnických Kazachů, se v posledních letech rychle zhoršuje, protože absolutní kontrola nad oblastí Sin-ťiang se stala nejvyšší prioritou, přičemž další problémy způsobující pravidelné teroristické útoky Ujgurů, k nimž dochází v oblasti Sin-ťiang nebo které údajně souvisí s touto oblastí;

D.  vzhledem k tomu, že Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace citoval odhady, že v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (XUAR) mohou být zadržovány desítky tisíc až jeden milion Ujgurů, aniž by byli obviněni či postaveni před soud, a to pod záminkou boje proti terorizmu a náboženskému extremizmu; vzhledem k tomu, že by to představovalo největší masové věznění obyvatelstva patřícího k etnické menšině v dnešním světě;

E.  vzhledem k tomu, že Výkonná komise Kongresu USA pro Čínu rovněž uvedla, že existují spolehlivé informace o tom, že Ujgurové, Kazaši a další, především muslimské etnické menšiny v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang se stali obětmi svévolného zadržování, mučení, závažných omezení náboženských praktik a kultur, jakož i digitálního systému dohledu, který je tak všudepřítomný, že monitoruje každý aspekt běžného života – prostřednictvím kamer na rozpoznávání tváře, zařízení na sledování mobilních telefonů, sběru vzorků DNA a výrazné a rušivé přítomnosti příslušníků policie;

F.  vzhledem k tomu, že zadržované osoby jsou údajně vězněny v nevyhovujících podmínkách, přičemž jsou podrobovány politické indoktrinaci včetně povinných kurzů patriotizmu, a nutí je vzdát se své etnické a náboženské identity; vzhledem k tomu, že se nedávno objevily zprávy o úmrtí ve vazbě, a to včetně sebevražd;

G.  vzhledem k tomu, že údajně tisíce dětí oddělily od jejich rodičů, které svévolně zadržují v internačních táborech, a tyto děti umísťují v přeplněných sirotčincích, a to i tehdy, kdy pouze jeden z jejich rodičů je zadržován v táboře;

H.  vzhledem k tomu, že během slyšení na zasedání OSN dne 13. srpna 2018 v Ženevě čínská delegace popřela obvinění učiněná odborníky OSN, že zadržuje ujgurské muslimy v reedukačních táborech v západním regionu Sin-ťiang; vzhledem k tomu, že existují rozsáhlé důkazy o výstavbě a modernizaci těchto zařízení;

I.  vzhledem k tomu, že některým zahraničním novinářům bylo bráněno v informování o citlivých otázkách jako jsou lidská práva Ujgurů, včetně případů, kdy bylo novinářům odmítnuto obnovení jejich akreditace tisku;

J.  vzhledem k tomu, že nikde na světě není populace monitorována tak přísně jako v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang; vzhledem k tomu, že vláda této provincie najala další desítky tisíc bezpečnostního personálu;

K.  vzhledem k tomu, že „platforma integrovaných společných operací“ rovněž ukládá další údaje o populaci, včetně zvyků spotřebitelů, jejich bankovní činnosti, zdravotního stavu a DNA profilu každého jednotlivého obyvatele Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang; vzhledem k tomu, že muslimové v tomto regionu musejí mít na svých mobilních telefonech instalovánu aplikaci špionážního software („spyware“) a pokud tak neučiní, porušují tím zákon;

L.  vzhledem k tomu, že svědectví z první ruky a důvěryhodný akademický výzkum naznačují, že zde existuje úmyslné zaměřování se na Ujgury, kteří mají spojení s osobami žijícími v zahraničí a s osobami s náboženským vyznáním;

M.  vzhledem k tomu, že na Ujgury v zahraničí je vytvářen nátlak, aby se vraceli zpět do Číny, a to často za podpory hostitelských států; vzhledem k tomu, že čínské ambasády v zahraničí odmítají obnovovat mnoha Ujgurům jejich pasy, což vede k nejistotě co se týče zaměstnání a studia;

N.  vzhledem k tomu, že čínská vláda pravidelně odmítá žádosti pracovní skupiny OSN pro případy násilného nebo nedobrovolného zmizení a Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva a dalších držitelů mandátů zvláštních postupů OSN o vyslání nezávislých vyšetřovatelů do oblasti Sin-ťiang;

O.  vzhledem k tomu, že ujgurský profesor ekonomie Ilham Tohti byl dne 23. září 2014 odsouzen k trestu doživotního vězení na základě obvinění z údajného separatismu, zatčen byl již v lednu téhož roku; vzhledem k tomu, že bylo vzato do vazby rovněž sedm jeho bývalých studentů a všem byly za údajnou spolupráci s panem Tohtim uloženy tresty odnětí svobody od tří do osmi let; vzhledem k tomu, že Ilham Tohti vždy zavrhoval separatistické snahy a násilí a usiloval o usmíření na základě respektování kultury Ujgurů;

1.  je hluboce znepokojen tím, že různé menšiny, zejména Ujguři a Kazaši, čelí stále represivnějšímu režimu, kdy jsou novými opatřeními omezovány ústavní záruky jejich práva na svobodu kulturních projevů a náboženského vyznání, slova a projevu a pokojného shromažďování a sdružování; žádá orgány, aby dodržovaly tyto základní svobody;

2.  vyzývá čínskou vládu, aby okamžitě ukončila hromadné svévolné zadržování členů ujgurské a kazašské komunity, uzavřela všechny tábory a zajišťovací zařízení a neprodleně a bezpodmínečně propustila zadržované osoby; je hluboce znepokojen četnými tvrzeními o tom, že v táborech panují špatné podmínky a dochází v nich k mučení a úmrtím; připomíná čínským orgánům, že převýchovná zařízení nemají oporu v zákoně;

3.  je znepokojen zprávami o tom, že v internačních táborech zemřeli Muhammad Sálih Hádžim, Abdulnehed Mahsúm, Ajhán Memetová a další, kdy se ve všech případech jedná o starší Ujgury, akademiky a vůdce komunit;

4.  je hluboce znepokojen tím, že stát provádí opatření s cílem zajistit „komplexní dohled“ nad regionem prostřednictvím instalování čínské obdoby systému elektronického sledování „Skynet“ v hlavních městských oblastech, instalací sledování pomocí GPS do motorových vozidel, používání scannerů umožňujících rozpoznávání tváří na kontrolních stanovištích a na železničních nádražích a čerpacích stanicích a prostřednictvím činnosti sin-ťiangské policie v oblasti shromažďování vzorků krve s cílem dále rozšiřovat čínskou databázi DNA;

5.  zdůrazňuje, že vládní dohled a povinný hromadný sběr údajů o občanech se primárně zaměřuje a dopadá na Ujgury, Kazachy a další etnické menšiny, což představuje porušení zákazu diskriminace podle mezinárodního práva;

6.  naléhavě vyzývá čínskou vládu, aby rodinám, kterých se to týká, sdělila veškeré informace o osobách násilně zmizelých v oblasti Sin-ťiangu, včetně jejich jmen, místa pobytu a stavu, v němž se nacházejí;

7.  je hluboce znepokojen čínským protiteroristickým zákonem z roku 2015 a nařízením o deradikalizaci, které používají příliš širokou definici teroristického činu; vyzývá proto Čínu, aby jednoznačně rozlišovala mezi pokojným vyjádřením nesouhlasu a násilným extremismem;

8.  opakovaně vyzývá čínskou vládu, aby okamžitě a bezpodmínečně propustila ujgurského učence Ilháma Tohtiho a všechny ostatní osoby zadržované pouze proto, že pokojně uplatňovali své právo na svobodu projevu, a aby – až do jejich propuštění – zajistila, že budou mít pravidelný a neomezený přístup ke své rodině a k obhájcům, které si sami zvolí; dále vyzývá, aby byli propuštěni Eli Mamut, Hailaite Nijází, Memetjan Abdulla, Abduhalíl Zunún a Abdukarím Abduwelí, jak požadovala EU během 36. kola dialogu mezi EU a Čínou o lidských právech, které se konalo ve dnech 9.–10. července 2018 v Pekingu;

9.  naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby bedlivě sledovaly měnící se situaci v oblasti lidských práv v Sin-ťiangu, včetně sílícího vládního útlaku Ujgurů, Kazachů a dalších etnických menšin a aby směrem k nejvyšší úrovni čínské vlády vyslaly jasný vzkaz, aby ukončila absurdní porušování lidských práv;

10.  vyzývá čínské orgány, aby novinářům a mezinárodním pozorovatelům umožnily svobodný, ničím neomezený přístup do oblasti Sin-ťiang;

11.  zdůrazňuje, že je nutné, aby EU a její členské státy v souladu se závazkem hovořit silným, jasným a jednotným hlasem, pokud jde o jejich přístup k Číně, nadnesly při jednání s čínskými orgány – včetně úrovně vedoucích představitelů – otázku porušování lidských práv v Sin-ťiangu, a to i v rámci každoročního dialogu o lidských právech a nadcházejícího euroasijského summitu;

12.  vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně zpráv o tom, že Ujguři jsou pronásledováni čínskými orgány i v zahraničí, kdy jsou nuceni k tomu, aby donášeli na jiné Ujgury, vrátili se do Sin-ťiangu nebo o situaci v této oblasti mlčeli, v některých případech tím, že jsou zadržováni jejich rodinní příslušníci;

13.  vítá rozhodnutí Německa a Švédska pozastavit navracení všech etnických Ujgurů, Kazachů či jiných turkických muslimů do Číny kvůli riziku jejich svévolného zadržování, mučení či jiného špatného zacházení, kterému by v této zemi čelili, a vyzývá všechny ostatní členské státy, aby Německo a Švédsko následovaly a uspíšily žádosti o azyl turkických muslimů, kterým hrozí, že budou nuceně navráceni do Číny; dále vyzývá členské státy EU, aby v příslušných případech uplatnily své vnitrostátní právo a prošetřily zastrašování diaspor turkických muslimů v Evropě ze strany čínské vlády;

14.  připomíná Číně její závazky v oblasti lidských práv, které jí vznikly podpisem široké škály smluv v oblasti lidských práv, a proto opakuje, že se očekává, že Čína bude tyto závazky plnit;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Čínské lidové republiky.

(1) Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 80.
(2) Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 185.
(3) Úř. věst C 334, 19.9.2018, s. 137.
(4) Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 108.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2018)0343.

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí