Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2863(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0460/2018

Debatai :

PV 04/10/2018 - 5.2
PV 04/10/2018 - 5.3
CRE 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.3

Balsavimas :

PV 04/10/2018 - 7.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0377

Priimti tekstai
PDF 132kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d. - Strasbūras
Masinis uigūrų ir kazachų savavališkas sulaikymas Sindziango uigūrų autonominiame regione
P8_TA(2018)0377RC-B8-0460/2018

2018 m. spalio 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl masinio uigūrų ir kazachų savavališko sulaikymo Sindziango uigūrų autonominiame regione (2018/2863(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Kinijoje, ypač į 2009 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją „Kinija. Mažumų teisės ir mirties bausmės taikymas“(1), 2011 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl padėties Kašgaro mieste ir kultūros paveldo (Sindziango uigūrų autonominis regionas)(2), 2017 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl Nobelio premijos laureato Liu Xiaobo ir Lee Ming-che atvejų(3), 2016 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl Larung Garo tibetiečių budistų akademijos ir Ilhamo Tohti atvejų(4) ir 2018 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos santykių padėties(5),

–  atsižvelgdamas į Kinijos Liaudies Respublikos konstitucijos 36 straipsnį, kuriuo visiems piliečiams užtikrinama religijos laisvė, ir jos 4 straipsnį, kuriuo remiamos tautinių mažumų teisės,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. pradėtą ES ir Kinijos strateginę partnerystę ir į 2016 m. birželio 22 d. Europos Komisijos ir EIVT bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Naujos ES strategijos dėl Kinijos elementai“ (JOIN(2016)0030),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 9–10 d. Pekine vykusį ES ir Kinijos dialogo dėl žmogaus teisių 36-ąjį raundą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 10 d. JT Žmogaus teisių tarybos 39-ojoje sesijoje JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Michelle Bacchlet pateiktas pastabas, kuriose ji išreiškė didelį susirūpinimą dėl „perauklėjimo stovyklų“ ir paprašė Kinijos vyriausybės priimti nepriklausomus tyrėjus,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės mėn. JT darbo grupės prievartinio ar nesavanoriško dingimo klausimais Kinijos vyriausybei nusiųstą bendrą laišką, kuriame išreikštas susirūpinimas dėl nuolatinio padėties blogėjimo ir didėjančio savavališkai sulaikytų uigūrų skaičiaus,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi visuotinių žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės skatinimas ir pagarba joms turėtų likti ilgalaikių ES ir Kinijos santykių pagrindas, vadovaujantis ES įsipareigojimu remti tas pačias vertybes vykdant savo išorės veiksmus ir Kinijos parodytu suinteresuotumu jų laikytis įgyvendinant savo pačios vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklą;

B.  kadangi, valdžią perėmus Prezidentui Xi Jinpingui, žmogaus teisių padėtis Kinijoje dar labiau blogėjo, įskaitant tai, kad auga vyriausybės priešiškumas taikių protestų, saviraiškos ir religijos laisvių bei teisinės valstybės atžvilgiu;

C.  kadangi padėtis Sindziange, kur gyvena apie 11 milijonų uigūrų ir etninių kazachų, pastaraisiais metais sparčiai blogėjo, nes absoliuti Sindziango kontrolė tapo aukščiausiu prioritetu, tuo tarpu tolesnių problemų kelia nuolatiniai uigūrų teroristiniai išpuoliai Sindziango regione arba tariamai su šiuo regionu susiję teroristiniai išpuoliai;

D.  kadangi JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas nurodė, kad Sindziango uigūrų autonominiame regione gali būti sulaikyta „nuo dešimčių tūkstančių iki daugiau kaip milijono uigūrų“ nepateikus jiems kaltinimų ir be teismo, prisidengiant kova su terorizmu ir religiniu ekstremizmu; kadangi tai būtų šiuo metu didžiausias pasaulyje etninių mažumų gyventojų masinis įkalinimas;

E.  kadangi JAV Kongreso vykdomoji komisija Kinijos klausimais taip pat nurodė, kad yra patikimos informacijos, jog uigūrai, kazachai ir kitoms, daugiausia musulmonų, etninėms mažumoms priklausantys asmenys buvo savavališkai sulaikomi ir kankinami ir jiems buvo taikomi pasibaisėtini religinės praktikos ir kultūros apribojimai, skaitmeninė stebėjimo sistema yra taip paplitusi, kad kiekvienas kasdienio gyvenimo aspektas stebimas per veido atpažinimo kameras, skenuojant mobiliuosius telefonus, renkant DNR duomenis ir vykdant plataus masto ir privatumą pažeidžiančią policijos veiklą;

F.  kadangi pranešama, kad sulaikytieji laikomi blogomis sąlygomis, jie taikomi politinio auklėjimo metodai, įskaitant privalomus patriotizmo kursus, ir yra priversti atsisakyti savo etninės ir religinės tapatybės; kadangi neseniai buvo pranešta apie mirties atvejus kalėjimuose, įskaitant savižudybes;

G.  kadangi pranešama, kad tūkstančiai vaikų buvo atskirti nuo tėvų, kurie savavališkai laikomi internuotų asmenų stovyklose, ir yra laikomi perpildytuose vaikų namuose, net jei tik vienas iš tėvų yra laikomas stovykloje;

H.  kadangi 2018 m. rugpjūčio 13 d. JT klausyme Ženevoje Kinijos delegacija nesutiko su JT ekspertų kaltinimais dėl etninių uigūrų musulmonų laikymo perauklėjimo stovyklose Sindziango vakariniame regione; kadangi yra išsamių įrodymų dėl šių įrenginių statybos ir atnaujinimo;

I.  kadangi kai kurie užsienio žurnalistai buvo verčiami susilaikyti nuo pranešimų opiais klausimais, pavyzdžiui, uigūrų žmogaus teisių ir internuotų asmenų stovyklų naudojimo, įskaitant kai kuriuos atvejus, kai atsisakoma atnaujinti spaudos akreditaciją;

J.  kadangi niekur pasaulyje gyventojai nėra stebimi taip griežtai kaip Sindziango uigūrų autonominiame regione; kadangi provincijos valdžia įdarbino dešimtis tūkstančių papildomų saugumo darbuotojų;

K.  kadangi duomenys renkami „integruotoje bendroje operacijų platformoje“, kurioje taip pat saugomi papildomi duomenys apie gyventojus, įskaitant vartotojų įpročius, bankinę veiklą, sveikatos būklę ir kiekvieno Sindziango uigūrų autonominio regiono gyventojo DNR analitę; kadangi iš regione esančių musulmonų reikalaujama mobiliuosiuose telefonuose turėti šnipinėjimo programėles ir šios programėlės neįdiegimas yra laikomas nusikaltimu;

L.  kadangi iš pirminių parodymų ir patikimų akademinių tyrimų matyti, kad tikslingai persekiojami uigūrai, turintys ryšių užsienyje ir turintys religinių įsitikinimų;

M.  kadangi užsienyje gyvenantys uigūrai buvo verčiami grįžti į Kiniją, dažnai priimančiosioms valstybėms padedant; kadangi Kinijos ambasados užsienyje atsisakė atnaujinti daugelio uigūrų pasus ir dėl to atsirado nesaugumas dėl darbo ir studijų;

N.  kadangi Kinijos vyriausybė nuolat atmeta JT darbo grupės prievartinio ar nesavanoriško dingimo klausimais ir JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro prašymus ir kitus JT specialiųjų procedūrų įgaliojimus nusiųsti į Sindziango regioną nepriklausomus tyrėjus;

O.  kadangi 2014 m. rugsėjo 23 d. uigūrų ekonomikos profesoriui Ilhamui Tohti dėl tariamo separatizmo, skirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė (jis buvo suimtas tų pačių metų sausio mėn.); kadangi už tariamą bendradarbiavimą su I. Tohti septyni jo buvę studentai taip pat buvo suimti ir nubausti kalėti nuo trejų iki aštuonerių metų; kadangi Ilham Tohti visada atmetė separatizmą ir smurtą ir siekė pagarba uigūrų kultūrai grindžiamo susitaikymo;

1.  yra labai susirūpinęs dėl vis labiau slopinančio režimo, taikomo skirtingoms mažumoms, visų pirma uigūrams ir kazachams, ir dėl konstitucinių garantijų dėl teisių į kultūrinės raiškos ir religijos, žodžio ir saviraiškos laisvę, taip pat į taikius susirinkimus ir asociacijas, papildomų apribojimų; reikalauja, kad valdžios institucijos paisytų šių laisvių;

2.  ragina Kinijos vyriausybę nedelsiant nutraukti masinį savavališką uigūrų ir kazachų mažumų narių sulaikymą, uždaryti visas stovyklas ir sulaikymo centrus ir nedelsiant ir besąlygiškai paleisti sulaikytus asmenis; yra labai susirūpinęs dėl įtarimų, kad stovyklose blogos sąlygos, žmonės kankinami ir miršta; primena Kinijos valdžios institucijoms, kad perauklėjimo įstaigos neturi jokio teisinio pagrindo;

3.  yra sunerimęs dėl pranešimų apie visų vyresnio amžiaus uigūrų, akademikų ir bendruomenių vadovų Muhammado Saliho Hajimo, Abdulnehedo Mehsumo, Ayhano Memeto ir kitų mirtis internuotų asmenų stovyklose;

4.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad valstybė įgyvendina priemones, kuriomis siekiama užtikrinti „visapusišką regiono priežiūrą“ diegiant Kinijos „Skynet“ elektroninio stebėjimo sistemą pagrindiniuose miestų rajonuose, įrengiant GPS stebėjimo įrenginius visose motorinėse transporto priemonėse, naudojant veido atpažinimo skaitytuvus kontrolės punktuose, traukinių stotyse ir degalinėse ir Sindziango policijai imant kraujo mėginius, siekiant dar labiau išplėsti Kinijos DNR duomenų bazę;

5.  pabrėžia, kad vyriausybės kontrolė ir privalomas piliečių duomenų rinkimas pirmiausia taikomi uigūrams, kazachams ir kitoms etninėms mažumoms, pažeidžiant draudimą diskriminuoti pagal tarptautinę teisę;

6.  ragina Kinijos vyriausybę atitinkamoms šeimoms pateikti išsamią informaciją apie tuos, kurie yra priverstinai dingę Sindziango regione, įskaitant jų vardus ir pavardes, buvimo vietą ir esamą statusą;

7.  yra labai susirūpinęs dėl Kinijos kovos su terorizmu įstatymo (2015 m.) ir Kovos su ekstremizmu reglamento, kuriuose nustatyta pernelyg plati teroristinio akto apibrėžtis; todėl ragina Kiniją aiškiai atskirti taikų protestą nuo smurtinio ekstremizmo;

8.  pakartoja savo raginimą Kinijos vyriausybei nedelsiant ir besąlygiškai paleisti į laisvę uigūrų mokslininką Ilhamą Tohti ir visus kitus, sulaikytus tik dėl to, kad taikiai naudojosi savo saviraiškos laisve, ir, kol jie nėra paleisti į laisvę, ragina Kiniją užtikrinti, kad jie galėtų reguliariai ir nevaržomai susitikti su savo šeimų nariais ir pasirinktais advokatais; be to, ragina paleisti į laisvę Eli Mamutą, Hailaite Niyazi, Memtejanasą Abdullą, Abduhelilą Zununą ir Abdukerimą Abdulyi, kaip pareikalavo ES per 2018 m. liepos 9–10 d. Pekine vykusį ES ir Kinijos dialogo dėl žmogaus teisių 36-ąjį raundą;

9.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir valstybes nares aktyviai stebėti pokyčius žmogaus teisių srityje Sindziango regione, taip pat aktyvesnes vyriausybės represijas prieš uigūrus, kazachus ir kitas etnines mažumas, ir išsiųsti tvirtą reikalavimą Kinijos vyriausybės aukščiausiesiems sluoksniams, kad jie nutrauktų žmogaus teisių pažeidimus;

10.  ragina Kinijos valdžios institucijas užtikrinti, kad žurnalistai ir tarptautiniai stebėtojai galėtų laisvai ir nekliudomai patekti į Sindziango provinciją;

11.  primena, kad svarbu, jog ES ir valstybės narės žmogaus teisių pažeidimų Sindziango regione klausimus keltų Kinijos valdžios institucijoms, be kita ko, vadovavimo lygmeniu, atsižvelgiant į ES įsipareigojimą šiai šaliai taikyti tvirtą, aiškų ir vienodą požiūrį, be kita ko, per kasmet rengiamą žmogaus teisių dialogą ir per būsimą Europos ir Azijos aukščiausiojo lygio susitikimą;

12.  reiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų, kad Kinijos valdžios institucijos persekioja užsienyje gyvenančius uigūrus, siekdamos priversti teikti informaciją apie kitus uigūrus, grįžti į Sindziango regioną arba nutylėti apie ten susidariusią padėtį, kartais net sulaikydamos jų šeimos narius;

13.  palankiai vertina Vokietijos ir Švedijos priimtą sprendimą sustabdyti visų etninių uigūrų, kazachų ir kitų tiurkų musulmonų grįžimą į Kiniją, atsižvelgiant į jų savavališko sulaikymo, kankinimo ar kitokio netinkamo elgesio su jais pavojų, ir ragina visas kitas valstybes nares sekti jų pavyzdžiu ir paspartinti tiurkų musulmonų, kuriems gresia priverstinis grąžinimas į Kiniją, prieglobsčio prašymų nagrinėjimą; taip pat ragina ES valstybes nares, jei reikia, remtis vidaus teise siekiant ištirti Kinijos vyriausybės vykdomo tiurkų kilmės musulmonų išeivių bendruomenių Europoje bauginimo atvejus;

14.  primena Kinijai jos įsipareigojimus dėl žmogaus teisių, prisiimtus jai pasirašius įvairias tarptautines žmogaus teisių sutartis, todėl primena, kad tikimasi, jog Kinija vykdys šiuos įsipareigojimus;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL C 285 E, 2010 10 21, p. 80.
(2) OL C 199 E, 2012 7 7, p. 185.
(3) OL C 334, 2018 9 19, p. 137.
(4) OL C 238, 2018 7 6, p. 108.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0343.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika