Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0256(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0320/2017

Předložené texty :

A8-0320/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2018 - 15
CRE 03/10/2018 - 15

Hlasování :

PV 04/10/2018 - 7.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0379

Přijaté texty
PDF 133kWORD 51k
Čtvrtek, 4. října 2018 - Štrasburk
Agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) ***I
P8_TA(2018)0379A8-0320/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0535),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 85 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0240/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená Senátem Parlamentu České republiky v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. června 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0320/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV
P8_TC1-COD(2013)0256

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1727.)

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí