Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0412(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0001/2018

Esitatud tekstid :

A8-0001/2018

Arutelud :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Hääletused :

PV 04/10/2018 - 7.6

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0380

Vastuvõetud tekstid
PDF 115kWORD 57k
Neljapäev, 4. oktoober 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine ***I
P8_TA(2018)0380A8-0001/2018
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 4. oktoobri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist (COM(2016)0819 – C8‑0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0819),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 82 lõike 1 teise lõigu punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0002/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Tšehhi Senati poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 20. juuni 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A8‑0001/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. oktoobril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist
P8_TC1-COD(2016)0412

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2018/1805) lõplikule kujule).

Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika