Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0412(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0001/2018

Pateikti tekstai :

A8-0001/2018

Debatai :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Balsavimas :

PV 04/10/2018 - 7.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0380

Priimti tekstai
PDF 128kWORD 53k
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas ***I
P8_TA(2018)0380A8-0001/2018
Rezoliucija
 Tekstas

2018 m. spalio 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0819),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 82 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0002/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Čekijos Respublikos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. birželio 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A8-0001/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. spalio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/... dėl nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo
P8_TC1-COD(2016)0412

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/1805.)

Atnaujinta: 2019 m. spalio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika