Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0228(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0201/2018

Predkladané texty :

A8-0201/2018

Rozpravy :

PV 03/10/2018 - 17
CRE 03/10/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 04/10/2018 - 7.7
CRE 04/10/2018 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0381

Prijaté texty
PDF 131kWORD 44k
Štvrtok, 4. októbra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii ***I
P8_TA(2018)0381A8-0201/2018
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0495),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0312/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. februára 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. júna 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0201/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 227, 28.6.2018, s. 78.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii
P8_TC1-COD(2017)0228

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1807.)

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia