Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/2763(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0443/2018

Testi mressqa :

B8-0443/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0382

Testi adottati
PDF 164kWORD 60k
Il-Ħamis, 4 ta' Ottubru 2018 - Strasburgu Verżjoni finali
Il-kontribut tal-UE għal strument vinkolanti tan-NU dwar korporazzjonijiet transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem
P8_TA(2018)0382B8-0443/2018

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Ottubru 2018 dwar il-kontribut tal-UE għal Strument Vinkolanti tan-NU dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħra b'karatteristiċi transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (2018/2763(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 21 u 23 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2016 dwar l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-2010 tal-Parlament dwar l-istandards soċjali u ambjentali, id-drittijiet tal-bniedem u r-responsabbiltà korporattiva(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Mejju 2018 dwar ir-Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 207 u 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija kif adottat mill-Kunsill Affarijiet Barranin fil-25 ta' Ġunju 2012, u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 2015-2019 adottat mill-Kunsill fl-20 ta' Lulju 2015,

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem (UNGPs), approvati mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fir-riżoluzzjoni 17/4 tiegħu tas-16 ta' Ġunju 2011,

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-Kummissjoni "Kummerċ għal Kulħadd",

–  wara li kkunsidra l-Gwidi Settorjali tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-UNGPs(3),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tal-14 ta' Lulju 2015 dwar l-Implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem – is-sitwazzjoni attwali (SWD(2015)0144),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) bit-titolu "Improving access to remedy in the area of business and human rights at the EU level"(4) (Intejbu l-aċċess għal rimedju fil-qasam tan-negozju u tad-drittijiet tal-bniedem fil-livell tal-UE),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 26/9 tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tas-26 ta' Ġunju 2014 li permezz tagħha ddeċieda li jiġi stabbilit grupp ta' ħidma intergovernattiv b'kompożizzjoni miftuħa dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħra fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, li l-mandat tiegħu jkun it-tfassil ta' strument internazzjonali ġuridikament vinkolanti li jirregola, fid-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, l-attivitajiet tal-korporazzjonijiet transnazzjonali u ta' intrapriżi kummerċjali oħra,

–  wara li kkunsidra l-kumment ġenerali Nru 24(2017) tal-Kumitat tan-NU għad-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (CESCR) dwar l-obbligi tal-Istat skont il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali fil-kuntest tal-attivitajiet kummerċjali (E/C.12/GC/24),

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida ta' Maastricht dwar l-Obbligi Extraterritorjali tal-Membri fil-Qasam tad-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali(5),

–  wara li kkunsidra l-Patt Globali tan-Nazzjonijiet Uniti(6),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Tripartitika tal-Prinċipji rigward l-Intrapriżi Multinazzjonali u l-Politika Soċjali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), riveduta fl-2017,

–  wara li kkunsidra l-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta għas-settur tal-ħwejjeġ u ż-żraben,

–  wara li kkunsidra l-inizjattiva dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Prinċipji tan-Negozju, żviluppata mill-UNICEF,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem adottati fil-20 ta' Ġunju 2016,

–  wara li kkunsidra l-Istandard ta' Gwida ISO 26000 dwar ir-Responsabbiltà Soċjali,

–  wara li kkunsidra l-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta għall-Imġiba Responsabbli fin-Negozju,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali(7),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/95/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 li temenda d-Direttiva 2013/34/UE fir-rigward tad-divulgazzjoni ta' informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn ċerti intrapriżi u gruppi kbar(8),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2017/821 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2017 li jistabbilixxi obbligi tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista għall-importaturi tal-Unjoni ta' landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw minn żoni affettwati minn kunflitti u ta' riskju għoli(9),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa lill-Istati Membri dwar id-drittijiet tal-bniedem u n-negozju, adottata fit-2 ta' Marzu 2016,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2018 dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2017 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2016 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni(11),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Novembru 2017 dwar l-Istrateġija UE-Afrika: spinta għall-iżvilupp(12),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' April 2017 dwar inizjattiva ewlenija tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ(13),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2017 dwar ir-reviżjoni tal-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp(14),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-12 ta’ Settembru 2017 dwar l-impatt tal-kummerċ internazzjonali u tal-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-ktajjen ta' valur mondjali(15),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 995/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2010 li jistabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u prodotti tal-injam(16),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar ir-responsabilità soċjali tal-kumpaniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali(17),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni 2015(18),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Novembru 2016 dwar it-titjib tal-effikaċja tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp(19),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 dwar ir-responsabbiltà tal-kumpaniji għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi(20),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2016 dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fir-relazzjonijiet esterni tal-UE(21),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' April 2016 dwar is-settur privat u l-iżvilupp(22),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2015 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja tal-2014 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni(23),

–  wara li kkunsidra l-istudju kkummissjonat mis-Sottokumitat tiegħu għad-Drittijiet tal-Bniedem dwar "L-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem"(24),

–  wara li kkunsidra l-mistoqsijiet lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill dwar l-input tal-UE għal Strument vinkolanti tan-NU dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi oħrajn b'karatteristiċi transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (O-000074/2018 – B8‑0402/2018, O-000075/2018 – B8-0403/2018 and O-000078/2018 – B8‑0404/2018),

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-UE hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem; billi l-azzjonijiet tagħha fix-xena internazzjonali (inklużi l-politiki tagħha ta' żvilupp u kummerċ) iridu jkunu ggwidati b'dawn il-prinċipji u jridu jkunu konsistenti mal-prinċipju ta' Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp (PCD), kif minqux fl-Artikolu 208 tat-Trattat ta' Lisbona; billi skont l-Artikolu 208 tat-TFUE l-prinċipju tal-PCD irid jiġi rispettat fl-azzjonijiet esterni kollha tal-UE;

B.  billi l-Unjoni Ewropea hija kemm potenza normattiva kif ukoll setgħa ekonomika; billi, bħala tali, jeħtieġ li tpoġġi lilha nfisha bħala mexxejja fit-tixrid tal-aħjar prattika u tal-iżvilupp ta' standards globali;

C.  billi l-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 timplika li l-iżvilupp ekonomiku għandu jimxi id f'id mal-ġustizzja soċjali, il-governanza tajba, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet soċjali u d-dritt għad-dinjità tal-bniedem u l-libertà għal kulħadd, kif ukoll standards għolja ta' xogħol u ambjentali; billi l-iżvilupp sostenibbli, il-kummerċ u d-drittijiet tal-bniedem jista' jkollhom impatt wieħed fuq l-ieħor u jistgħu jsaħħu lil xulxin;

D.  billi l-obbligi tad-drittijiet tal-bniedem huma responsabbiltà primarja tal-Istati; billi minkejja li l-Istati mhumiex fihom infushom responsabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem minn atturi privati, huma jistgħu jkunu qed jiksru l-obbligi tagħhom fl-ambitu tad-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem fejn tali ksur jista' jiġi attribwit lilhom, jew meta jonqsu milli jwettqu diliġenza dovuta sabiex jipprevjenu, jinvestigaw, jissanzjonaw u joffru rimedju għall-abbuż tal-atturi privati; billi ġeneralment l-Istati għandhom id-diskrezzjoni meta jiddeċiedu x'miżuri jieħdu, billi jagħmlu użu mill-politiki, il-leġiżlazzjoni, ir-regolamenti u l-aġġudikazzjoni;

E.  billi d-diliġenza dovuta hija kunċett imsemmi fil-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali(25);

F.  billi l-Istati għandhom jissodisfaw l-obbligi tagħhom tad-drittijiet tal-bniedem fit-territorju u/jew fil-ġurisdizzjoni tagħhom; billi l-Istati għandhom jistabbilixxu b'mod ċar l-aspettattiva li l-obbligu li jipproteġu jimplika regoli li jiżguraw li l-intrapriżi kummerċjali kollha domiċiljati fit-territorju tagħhom u/jew fil-ġurisdizzjoni tagħhom jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem fl-operazzjonijiet kollha tagħhom, inkluż permess tas-sussidjarji tagħhom, ta' kumpaniji u entitajiet ikkontrollati fil-katina tal-provvista tagħhom fid-dinja kollha;

G.  billi l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem (UNGPs), approvati b'kunsens fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem, jibqgħu l-qafas awtorevoli biex jipprevjenu u jindirizzaw ir-riskju ta' impatti negattivi fuq id-drittijiet tal-bniedem marbuta mal-attività kummerċjali, u billi l-istudju tal-2017 ikkummissjonat mis-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Parlament u intitolat "L-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem" juri b'mod ċar li l-Istati Membri tal-UE huma l-aktar avvanzati fl-implimentazzjoni tal-UNGPs fil-kuntest globali, peress li għandhom l-ogħla numru ta' Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali adottati jew li jinsabu fil-fażi ta' tfassil;

H.  billi l-UNGPs japplikaw għall-Istati kollha, u għall-intrapriżi kummerċjali kollha, kemm transnazzjonali kif ukoll oħrajn, ikun x'ikun id-daqs, is-settur, il-post, is-sjieda u l-istruttura tagħhom, u huma msejsa fuq it-tliet pilastri tal-qafas tan-NU "protezzjoni-rispett-rimedju" tan-NU, jiġifieri: 1) id-dmir tal-Istat li jipproteġi kontra l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem minn partijiet terzi, inkluż mill-intrapriżi; 2) ir-responsabbiltà korporattiva ta' rispett għad-drittijiet tal-bniedem; u 3) aċċess akbar għall-vittmi biex jingħata rimedju effettiv, kemm ġudizzjarju kif ukoll mhux ġudizzjarju; jenfasizza li minkejja li l-UNGPs mhumiex legalment vinkolanti, huma rikonoxxuti u appoġġati b'mod wiesa', u jservu bħala l-bażi għal approċċi ta' politika internazzjonali lejn id-drittijiet kummerċjali u tal-bniedem, kif ukoll bħala rikonoxximent tal-obbligi eżistenti tal-Istati li jirrispettaw, jipproteġu u jissodisfaw id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, tar-rwol tal-intrapriżi kummerċjali bħala organi speċjalizzati tas-soċjetà li jwettqu funzjonijiet speċjalizzati meħtieġa biex jikkonformaw mal-liġijiet applikabbli kollha u li jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem, u tal-ħtieġa li d-drittijiet u l-obbligi jiġu mqabbla ma' rimedji xierqa u effettivi meta jinkisru; billi l-evidenza disponibbli tissuġġerixxi li fejn jiġu implimentati l-UNGPs titnaqqas l-inċidenza tal-ħsara għad-drittijiet tal-bniedem marbuta mal-attivitajiet tal-intrapriżi;

I.  billi l-Patt Globali tan-NU jitlob lill-korporazzjonijiet jaċċettaw, jappoġġaw u jippromulgaw, fi ħdan l-isfera ta' influwenza tagħhom, ġabra ta' valuri fundamentali fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, tal-istandards tax-xogħol, tal-ambjent u tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni, jieħdu impenn favur tali valuri u jintegrawhom fl-operazzjonijiet kummerċjali tagħhom fuq bażi volontarja;

J.  billi l-korporazzjonijiet huma fost l-atturi ewlenin tal-globalizzazzjoni ekonomika, tas-servizzi finanzjarji u tal-kummerċ internazzjonali, u huma meħtieġa jikkonformaw mal-liġijiet applikabbli u t-trattati internazzjonali kollha fis-seħħ kif ukoll jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem; billi dawn l-intrapriżi kummerċjali kif ukoll il-korporazzjonijiet nazzjonali jistgħu xi kultant jikkawżaw jew jikkontribwixxu għall-ksur jew abbużi tad-drittijiet tal-bniedem jew jaffettwaw id-drittijiet tal-gruppi vulnerabbli, bħall-minoranzi, il-popolazzjonijiet indiġeni, in-nisa u t-tfal jew jikkontribwixxu għall-problemi ambjentali; billi dawn jista' jkollhom ukoll rwol importanti x'jaqdu billi joffru inċentivi pożittivi f'termini tal-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, l-istandards ambjentali u r-responsabbiltà soċjali korporattiva;

K.  billi hemm nuqqas ta' simetrija bejn id-drittijiet u l-obbligi tal-korporazzjonijiet transnazzjonali, partikolarment fit-trattati dwar il-protezzjoni tal-investiment, fejn l-investituri qed jingħataw drittijiet wesgħin, bħal "trattament ġust u ekwu", li mhux bilfors jiġu bbilanċjati b'obbligi vinkolanti u infurzabbli f'termini ta' konformità mad-drittijiet tal-bniedem u l-liġi tax-xogħol u ambjentali tul il-katina tal-provvista kollha;

L.  billi l-impatt pożittiv fit-tul fuq id-drittijiet tal-bniedem tal-intrapriżi Ewropej li joperaw fuq livell globali u jmexxu bl-eżempju permezz ta' kultura korporattiva mhux diskriminatorja huwa rikonoxxut;

M.  billi l-UE, fir-rigward tal-koerenza interna/esterna tal-politiki tagħha, kellha rwol ewlieni fin-negozjar u l-implimentazzjoni ta' għadd ta' inizjattivi għar-responsabbiltà globali li jimxu id f'id mal-promozzjoni u r-rispett tal-istandards internazzjonali fejn jidħlu l-kummerċ u d-drittijiet tal-bniedem; billi l-UE u l-Istati Membri tagħha impenjaw ruħhom ukoll għal għadd ta' strumenti, b'mod partikolari l-UNGPs tal-2011 u r-rakkomandazzjoni tal-2016 tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-drittijiet tal-bniedem u n-negozju;

N.  billi f'dawn l-aħħar snin, l-UE u l-Istati Membri tagħha bdew jadottaw leġiżlazzjoni biex isaħħu r-responsabbiltà korporattiva u jinkorporaw fil-leġiżlazzjoni elementi dwar id-Diliġenza Dovuta fir-rigward tad-Drittijiet tal-Bniedem; billi dawn il-miżuri issa qed jgħinu biex jiġu stabbiliti standards globali iżda għadhom jistgħu jiġu żviluppati aktar, u eżempji ta' dan huma r-Regolament tal-UE dwar il-Minerali ta' Kunflitti u d-Direttiva tal-UE dwar ir-Rappurtar Mhux Finanzjarju (NFR), kif ukoll ir-Regolament dwar l-Injam (EUTR); billi l-Kummissjoni, madankollu, baqgħet lura milli tressaq aktar leġiżlazzjoni għal setturi oħra, bħal dak tal-ħwejjeġ, minkejja t-talbiet ripetuti mill-Parlament; billi l-għadd kbir ta' inizjattivi leġiżlattivi nazzjonali jista' jwassal għal kundizzjonijiet mhux effiċjenti u mhux ekwi fi ħdan l-UE; billi trattat tan-NU li jorbot jista' jkun pass sinifikanti 'l quddiem f'dan ir-rigward;

O.  billi l-vittmi ta' vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem li fihom huma involuti l-intrapriżi tal-UE jistgħu jitolbu kumpens quddiem il-qrati domestiċi fl-UE skont ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012; billi d-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament jeħtieġu qafas internazzjonali aktar b'saħħtu sabiex itejbu l-effiċjenza tagħhom fir-rigward tal-partijiet affettwati, waqt li jiżguraw kundizzjonijiet ekwi bejn il-korporazzjonijiet domiċiljati fl-UE u dawk li mhumiex;

P.  billi għad m'hemmx approċċ olistiku globali tar-responsabbiltà korporattiva għall-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-vittmi tal-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem li jinvolvu lill-kumpaniji internazzjonali jħabbtu wiċċhom ma' bosta ostakoli biex ikollhom aċċess għal rimedji, inklużi rimedji ġudizzjarji u garanziji ta' nonrepetizzjoni; billi dawn l-ostakoli għall-aċċess għal rimedji jikkostitwixxu vjolazzjoni serja ulterjuri tad-drittijiet tal-bniedem; billi approċċ olistiku jipprovdi ċertezza legali kemm għall-intrapriżi kif ukoll għall-individwi, fil-kuntest tal-proliferazzjoni tal-inizjattivi nazzjonali ta' diliġenza dovuta;

Q.  billi l-inugwaljanza bejn is-sessi timplika li n-nisa sikwit huma partikolarment vulnerabbli għall-vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, u jiffaċċjaw piżijiet speċjali meta jfittxu aċċess għal rimedju;

R.  billi l-opinjoni tal-2017 tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) sabet li jista' jsir aktar biex jiġi żgurat aċċess ġudizzjarju u mhux ġudizzjarju effettiv għal rimedju għal abbużi tad-drittijiet tal-bniedem relatati mal-intrapriżi fl-UE jew barra minnha, inkluż billi l-vittmi jingħataw aktar assistenza biex jaċċessaw il-qrati u l-possibbiltà li jressqu azzjonijiet kollettivi, jiġi ffaċilitat l-oneru tal-provi, u jiġu inċentivati l-obbligi ta' diliġenza dovuta għall-kumpaniji, inkluż għall-kumpaniji omm marbutin mal-prestazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fis-sussidjarji jew fil-ktajjen tal-provvista;

S.  billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE timponi fuq l-Istati obbligi kemm domestiċi kif ukoll extraterritorjali fir-rigward tad-dmirijiet tagħhom biex jipprovdu aċċess għal rimedji ġudizzjarji għall-vittmi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

T.  billi sistema ta' responsabbiltà korporattiva għall-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem bħalissa qed tiġi nnegozjata fin-NU, fil-grupp ta' ħidma intergovernattiv miftuħ tal-UNHRC dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħrajn fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (OEIGWG), stabbilit mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fl-2014; billi kemm l-UE kif ukoll l-Istati Membri tagħha għandhom rwol fl-OEIGWG, iżda l-Kummissjoni m'għandhiex mandat mill-Kunsill biex tmexxi negozjati f'isem l-UE dwar il-parteċipazzjoni tagħha fl-OEIGWG;

1.  Josserva li l-globalizzazzjoni u l-internazzjonalizzazzjoni dejjem tikber tal-attivitajiet kummerċjali u tal-katini tal-provvista jżidu l-importanza tar-rwol li jiżvolġu l-korporazzjonijiet fl-iżgurar tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, billi diġà ħolqu sitwazzjoni li fiha l-istandards, ir-regoli u l-kooperazzjoni internazzjonali huma kruċjali biex jiġu evitati l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi;

2.  Huwa tal-fehma li l-korporazzjonijiet transnazzjonali għandhom iżommu lura milli jiffinanzjaw jew jinvolvu ruħhom f'attivitajiet, kummerċjali jew mhux kummerċjali, li jistgħu jħeġġu r-radikaliżmu jew l-estremiżmu, b'mod partikolari meta dan jinvolvi l-manipulazzjoni ta' twemmin reliġjuż, kif ukoll iżommu lura milli jagħtu kwalunkwe appoġġ dirett jew indirett lil kull grupp li jippromwovi, jappoġġa jew jiġġustifika l-vjolenza;

3.  Jemmen bis-sħiħ li s-settur privat huwa sieħeb importanti fil-ksib tal-Għanjiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u fil-mobilizzazzjoni ta' riżorsi ulterjuri għall-iżvilupp; jisħaq fuq il-fatt li, meta jitqies ir-rwol dejjem akbar fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp, l-atturi tas-settur privat għandhom jikkonformaw mal-prinċipji tal-effettività tal-iżvilupp u jirrispettaw il-prinċipji tar-responsabbiltà korporattiva matul iċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja tal-proġetti;

4.  Ifakkar li d-diliġenza dovuta hija komponent ewlieni tat-tieni pilastru tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar ir-responsabbiltà korporattiva u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li prattiki effettivi ta' diliġenza dovuta jistgħu jgħinu wkoll biex jissaħħaħ l-aċċess għal rimedju; iħeġġeġ lill-UE u l-Istati Membri tagħha jfittxu l-adozzjoni ta' qafas koerenti li jistabbilixxi rekwiżiti obbligatorji ta' diliġenza dovuta fejn jidħlu d-drittijiet tal-bniedem għall-intrapriżi;

5.  Ifakkar li l-proċess tal-iżvilupp tal-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali, jekk ikun imfassal tajjeb u aġġustat għall-kuntest lokali, jista' jikkontribwixxi mhux biss biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effiċjenti tal-UNGPs, iżda wkoll għat-tisħiħ tal-mekkaniżmi nazzjonali għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;

6.  Itenni l-appell tiegħu sabiex il-UNGPs u standards internazzjonali oħrajn ta' responsabbiltà korporattiva jiġu konsistentement invokati mir-rappreżentanti tal-UE fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi;

7.  Jappoġġa bil-qawwa l-implimentazzjoni sħiħa, fl-UE u barra minnha, tal-UNGPs, kif approvati unanimament mill-Kunsill f'Ġunju 2011, u jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jelaboraw u jadottaw pjanijiet ta' azzjoni ambizzjużi u operattivi kemm fil-livell tal-UE kif ukoll fil-livell nazzjonali, li jistabbilixxu aspettattivi ċari għall-gvernijiet u t-tipi kollha ta' intrapriżi kummerċjali għall-implimentazzjoni rapida, effettività u komprensiva tal-prinċipji msemmija; huwa tal-fehma li l-NAPs għandhom jinkludu indikaturi li jkejlu r-riżultati miksuba; jenfasizza wkoll li l-UE għandha tiżgura evalwazzjoni bejn il-pari indipendenti u regolari tan-NAPs tal-Istati Membri u l-progress imwettaq, b'mod partikolari biex tiffaċilita l-aċċess għal rimedju; ifakkar li l-UNGPs jistgħu jiġu kkumplimentati b'inizjattivi vinkolanti paralleli biex ikopru n-nuqqasijiet tagħhom;

8.  Iqis li huwa ta' dispjaċir li għad m'hemmx approċċ globali għall-mod kif il-korporazzjonijiet transnazzjonali jikkonformaw mal-liġi dwar id-drittijiet tal-bniedem u jiżguraw mekkaniżmi ta' rimedju oħrajn, li jista' jikkontribwixxi għall-impunità tat-TNCs għall-każijiet ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u b'hekk ikun ta' detriment għad-drittijiet u d-dinjità tal-persuni; jiddispjaċih li l-UNGPs mhumiex inkorporati fi strumenti infurzabbli; ifakkar li l-implimentazzjoni ħażina tal-UNGPs, bħal fil-każ ta' standards oħrajn rikonoxxuti internazzjonalment, ġiet fil-biċċa l-kbira attribwita għall-karattru mhux vinkolanti tagħhom;

9.  Jinnota bi tħassib li għad hemm jippersistu ħafna ostakli fir-rigward tal-aċċess għal rimedju ġudizzjarju, partikolarment fil-każ tal-korporazzjonijiet transnazzjonali, minħabba, pereżempju, diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom il-vittmi biex jidentifikaw il-qorti kompetenti, in-nuqqas ta' kodifikazzjoni ta' ċerti abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fil-kodiċijiet penali, jew korruzzjoni, li jistgħu jxekklu l-proċedimenti legali fil-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp; ifakkar li rimedji mhux ġudizzjarji adegwati huma wkoll ta' importanza kruċjali, iżda ħafna drabi huma neqsin; jistieden lill-gvernijiet nazzjonali jsaħħu l-isforzi tagħhom biex jiżguraw, permezz ta' mezzi ġudizzjarji, amministrattivi, leġiżlattivi jew mezzi xierqa oħrajn, li meta jseħħu abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fit-territorju u/jew il-ġurisdizzjoni tagħhom, dawk affettwati jkollhom aċċess għal rimedju effettiv;

10.  Jafferma mill-ġdid il-bżonn urġenti ta' azzjoni effettiva u koerenti fil-livelli kollha, inklużi dawk nazzjonali, Ewropej u internazzjonali, sabiex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem minn korporazzjonijiet transnazzjonali, biex jingħata aċċess għal rimedji, biex jiġu indirizzati problemi legali li jirriżultaw mill-karattru transnazzjonali tal-attivitajiet tal-intrapriżi kummerċjali u tat-TNCs u l-kumplessità dejjem tikber tal-katini tal-valur globali u d-dimensjoni extraterritorjali tal-kumpaniji transnazzjonali, kif ukoll l-inċertezza relatata dwar fejn taqa' r-responsabbiltà għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem; itenni l-ħtieġa li l-obbligi extraterritorjali tal-Istati jiġu implimentati b'mod sħiħ, kif stabbiliti fil-Prinċipji ta' Maastricht, u fuq il-bażi tal-istrumenti varji tal-Kunsill tal-Ewropa, b'mod partikolari l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB); b'mod aktar ġenerali, iħeġġeġ lill-UE tieħu inizjattivi biex ittejjeb l-aċċess għal rimedju f'każijiet extraterritorjali, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fl-opinjoni tal-FRA tal-2017;

11.  Jafferma mill-ġdid is-supremazija tad-drittijiet tal-bniedem fil-liġi internazzjonali, skont l-Artikolu 103 tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, u l-ħtieġa li din tiġi kkonsolidata permezz ta' sistema ċara li permezz tagħha l-obbligi tad-drittijiet tal-bniedem jieħdu preċedenza effettiva fuq tipi oħrajn ta' obbligi konfliġġenti, u jsir provvediment għal mekkaniżmi xierqa għall-infurzar tal-liġi tad-drittijiet tal-bniedem, għall-monitoraġġ u għar-rimedji, flimkien ma' penali u kumpens xieraq fil-każ ta' ksur; jinsisti li dan huwa essenzjali biex jingħelbu l-iżbilanċi tal-globalizzazzjoni u biex id-drittijiet tal-persuni u tal-pjaneta jitpoġġew fuq quddiem nett; jenfasizza li l-koordinazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni u prattiki tajba se jikkontribwixxu b'mod pożittiv għall-inizjattivi meħuda mill-intrapriżi li ddeċidew li jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali;

12.  Jenfasizza li r-responsabbiltà soċjali korporattiva fuq bażi volontarja qed tirriskja li toħloq kompetizzjoni inġusta għal dawk li jagħżlu li jikkonformaw mal-istandards internazzjonali; jenfasizza li mhuwiex biżżejjed li tiġi żgurata l-konformità sħiħa mal-istandards u l-obbligi internazzjonali, f'rabta mal-implimentazzjoni tad-dmir għad-diliġenza;

13.  Jilqa' b'sodisfazzjon, f'dan il-kuntest, il-ħidma mibdija fin-Nazzjonijiet Uniti permezz tal-OEIGWG biex toħloq strument vinkolanti tan-NU dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħrajn fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u jqis li dan huwa pass 'il quddiem fil-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;

14.  Jenfasizza li t-trattat li jorbot għandu jibni fuq il-qafas tal-UNGPs u jinkludi: id-definizzjoni tal-obbligi ta' diliġenza dovuta obbligatorji għat-TNCs u intrapriżi kummerċjali oħrajn, inkluż fir-rigward tas-sussidjarji tagħhom, ir-rikonoxximent tal-obbligi extraterritorjali tad-drittijiet tal-bniedem tal-Istati, ir-rikonoxximent tar-responsabbiltà kriminali korporattiva, il-mekkaniżmi għall-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni fost l-istati dwar l-investigazzjoni, il-prosekuzzjoni u l-infurzar ta' każijiet transfruntiera, u t-twaqqif ta' mekkaniżmi ġudizzjarji u mhux ġudizzjarja internazzjonali għas-superviżjoni u l-infurzar; huwa tal-fehma li l-istrument il-ġdid għandu jimponi fuq l-Istati l-obbligu li jadottaw miżuri regolatorji li jirrikjedu li l-kumpaniji japplikaw politiki u proċeduri ta' diliġenza dovuta fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, u jipproponi li dan l-obbligu jkun infurzat billi l-kumpaniji jkunu responsabbli quddiem il-ġurisdizzjoni fejn ġiet ikkawżata l-ħsara, jew quddiem dik fejn l-kumpanija omm tkun inkorporata jew fejn ikollha preżenza sostanzjali;

15.  Jistieden lill-istati membri tan-NU jipproteġu n-negozjati minn interessi kummerċjali u interessi akkwiżiti oħrajn, billi jsegwu l-eżempju tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) u l-Artikolu 5.3 tal-Konvenzjoni ta' Qafas tad-WHO dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk (WHO FCTC), inklużi regoli etiċi b'saħħithom għall-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess u ta' lobbying mhux etiku, u billi jirrikjedu t-trasparenza sħiħa rigward l-interazzjonijiet tal-industrija mal-partijiet involuti fin-negozjati;

16.  Ifakkar fil-ħtieġa li jiġi adottat approċċ sensittiv għall-ġeneru matul il-proċess kollu u li tingħata attenzjoni speċjali lill-gruppi vulnerabbli bħall-popli indiġeni u t-tfal;

17.  Ifakkar li l-Parlament, fi tmien riżoluzzjonijiet differenti, esprima s-sostenn inekwivoku tiegħu favur dan il-proċess multilaterali tal-OEIGWG;

18.  Jenfasizza l-importanza li l-UE u l-Istati Membri tagħha jkunu involuti b'mod attiv f'dan il-proċess intergovernattiv permezz tal-ħolqien ta' grupp ta' ħidma li jinkludi d-dipartimenti rilevanti kollha tal-Kummissjoni, is-SEAE, il-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (COHOM) u l-kumitati rilevanti tal-Parlament, abbażi tal-prinċipju tal-PCD;

19.  Itenni għal darb'oħra l-appell tiegħu sabiex l-UE u l-Istati Membri tagħha jinvolvu ruħhom b'mod ġenwin u kostruttiv f'dawn in-negozjati u fil-proċess intergovernattiv bil-għan li jitwettaq il-mandat tal-OEIGWG; jenfasizza l-importanza fuq kollox li l-UE tikkontribwixxi b'mod kostruttiv għall-kisba ta' Trattat vinkolanti li jindirizza b'mod effettiv l-kwistjoni tar-responsabbiltà korporattiva għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u l-isfidi relatati;

20.  Jistieden lill-istati membri tan-NU jiżguraw li n-negozjati li jwasslu għat-trattat jitmexxew b'mod trasparenti, b'konsultazzjoni ma' firxa wiesgħa ta' detenturi ta' drittijiet li potenzjalment jistgħu jintlaqtu minn dan it-trattat, inklużi l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-pjattaformi tal-vittmi; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jintegraw approċċ sinifikanti għall-kwistjonijiet marbuta mas-sessi fil-pożizzjoni ta' negozjar tagħhom;

21.  Jistieden lill-UE tiżgura li kwalunkwe reviżjoni jew dokument ta' strateġija futur li għandu x'jaqsam mal-Qafas Strateġiku tal-UE u mal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija jinkludu objettivi ċari u punti ta' riferiment li jistgħu jitkejlu għall-parteċipazzjoni tal-UE fin-negozjati tat-trattat tan-NU;

22.  Jiddeċiedi li jkompli jsegwi mill-qrib il-proċess tan-negozjati tal-OEIGWG;

23.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

(1) ĠU C 101, 16.3.2018, p. 19.
(2) Testi adottati, P8_TA(2018)0230.
(3) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en
(4) http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-opinion-01-2017-business-human-rights_en.pdf
(5) http://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
(6) https://www.unglobalcompact.org/
(7) ĠU L 351, 20.12.2012, p. 1.
(8) ĠU L 330, 15.11.2014, p. 1.
(9) ĠU L 130, 19.5.2017, p. 1.
(10) Testi adottati, P8_TA(2018)0066.
(11) Testi adottati, P8_TA(2017)0494.
(12) Testi adottati, P8_TA(2017)0448.
(13) ĠU C 298, 23.8.2018, p. 100.
(14) ĠU C 252, 18.7.2018, p. 62.
(15) ĠU C 337, 20.9.2018, p. 33.
(16) ĠU L 295, 12.11.2010, p. 23.
(17) ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 101.
(18) ĠU C 238, 6.7.2018, p. 57.
(19) ĠU C 224, 27.6.2018, p. 36.
(20) ĠU C 215, 19.6.2018, p. 125.
(21) ĠU C 101, 16.3.2018, p. 47.
(22) ĠU C 58, 15.2.2018, p. 209.
(23) ĠU C 399, 24.11.2017, p. 151.
(24)http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf
(25) http://www.oecd.org/corporate/mne/48004323.pdf

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Ottubru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza