Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2853(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0444/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/10/2018 - 7.9
CRE 04/10/2018 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0383

Vedtagne tekster
PDF 135kWORD 52k
Torsdag den 4. oktober 2018 - Strasbourg
Situationen i Yemen
P8_TA(2018)0383RC-B8-0444/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 4. oktober 2018 om situationen i Yemen (2018/2853(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, navnlig beslutningerne af hhv. 25. februar 2016(1) og 15. juni 2017(2) om den humanitære situation i Yemen og beslutningerne af hhv. 9. juli 2015(3) og 30. november 2017(4) om situationen i Yemen,

–  der henviser til den rapport, der blev offentliggjort den 28. august 2018 af FN's Menneskerettighedsråds Gruppe af Fremtrædende Regionale og Internationale Eksperter om Yemen vedrørende menneskerettighedssituationen i Yemen, herunder krænkelser og overtrædelser siden september 2014,

–  der henviser til de fælles erklæringer fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, og kommissær Christos Stylianides, af hhv. 13. juni 2018 om den seneste udvikling omkring Hodeidah i Yemen og af 4. august 2018 om luftangrebene i Hodeidah,

–  der henviser til årsberetningen af 24. september 2018 fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Yemen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 25. juni 2018 om Yemen,

–  der henviser til erklæringen af 15. marts 2018 fra formanden for FN's Sikkerhedsråd,

–  der henviser til erklæringen af 6. september 2018 fra FN's generalsekretærs særlige udsending for Yemen,

–  der henviser til erklæringen af 19. september 2018 fra den administrerende direktør for Verdensfødevareprogrammet,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Yemen, navnlig resolution 2216 (2015), 2201 (2015) og 2140 (2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at den igangværende konflikt i Yemen er gået ind i sit fjerde år, og at mere end 22 mio. mennesker har behov for humanitær bistand; der henviser til, at over 17 mio. mennesker lider under fødevareusikkerhed, hvoraf mere end 8 mio. mennesker lider under alvorlig fødevareusikkerhed og er i fare for at sulte; der henviser til, at den aktuelle fragmentering af konflikten er et klart tegn på, at der er tale om en nedbrydning af den statslige enhed; der henviser til, at situationen i Yemen også indebærer alvorlige risici for stabiliteten i regionen;

B.  der henviser til, at konflikten begyndte i 2015, da iranskstøttede houthi-oprørere fordrev landets internationalt anerkendte præsident, som derefter hentede en multinational koalition under ledelse af Saudi-Arabien ind for at bekæmpe oprørerne og deres allierede tropper;

C.  der henviser til, at den saudiskledede koalition siden november 2017 har opretholdt en blokade af al import til det houthi-kontrollerede område med undtagelse af akut humanitær bistand og nødhjælpsremedier; der henviser til, at Yemen ifølge OCHA kun har modtaget 21 % af sit brændstofbehov og 68 % af behovet for import af fødevarer, siden blokaden begyndte; der henviser til, at houthi-oprørere i visse tilfælde har blokeret leveringen af livsvigtige lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer og humanitær bistand til regeringskontrollerede byer;

D.  der henviser til, at den koalition, som ledes af Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, i juni 2018 indledte en offensiv med henblik på at indtage byen Hodeidah; der henviser til, at Red Barnet har rapporteret om hundredvis af dødsfald blandt civile under denne operation; der henviser til, at Hodeidah er Yemens vigtigste havn og transitpunkt for ikke mindre end 70 % af landets vigtige fødevarebistand og humanitære bistand; der henviser til, at næsten 470 000 mennesker ifølge FN er flygtet fra Hodeidah-guvernoratet siden begyndelsen af juni 2018; der henviser til, at et nyt angreb på Hodeidah ville have katastrofale følger for civilbefolkningen; der henviser til, at parterne i konflikten er forpligtet til at tillade og fremme en hurtig og uhindret passage af nødhjælpsforsyninger, herunder lægemidler, fødevarer og andre varer, som er nødvendige for at overleve;

E.  der henviser til, at våbenhvileforhandlingerne under ledelse af FN's særlige udsending for Yemen, Martin Griffiths, førte til en midlertidig pause i offensiven; der henviser til, at sammenbruddet i det seneste forsøg på at afholde fredsforhandlinger i Genève førte til en genoptagelse af fjendtlighederne den 7. september 2018; der henviser til, at antallet af civile dødsfald, siden offensiven blev indledt, er steget med 164 %; der henviser til, at konfliktens parter og deres regionale og internationale støtter, herunder Saudi-Arabien og Iran, på trods af det internationale pres for at opnå en holdbar og inkluderende politisk løsning på krisen ikke har kunnet nå frem til en våbenhvile eller nogen form for løsning, og at kampene og de vilkårlige bombninger fortsætter med uformindsket styrke;

F.  der henviser til, at et luftangreb, som blev begået af den saudiskledede koalition den 9. august 2018, ramte en skolebus på et marked i den nordlige provins Saada og dræbte snesevis af mennesker, herunder mindst 40 børn, hvoraf de fleste var under 10 år gamle; der henviser til, at dette angreb to uger senere blev efterfulgt af et nyt angreb, den 24. august, udført af den saudiskledede koalition, som dræbte 27 civile, hovedsagelig børn, der flygtede fra volden i den belejrede sydlige by Hodeidah;

G.  der henviser til, at den saudiskledede militæraktion og de intense luftbombardementer, herunder vilkårlige angreb i tætbefolkede områder, forværrer de humanitære konsekvenser af krigen; der henviser til, at krigens love forbyder forsætlige og vilkårlige angreb på civile og civile mål som skoler og hospitaler; der henviser til, at sådanne angreb i lyset af konklusionerne fra Gruppen af Uafhængige Fremtrædende Internationale og Regionale Eksperter (GEE) kan udgøre krigsforbrydelser, og at de personer, der begår dem, kan retsforfølges for disse forbrydelser; der henviser til, at den saudiskledede koalitions undersøgelser af påståede krigsforbrydelser i Yemen har været utroværdige og ikke har givet de civile ofre oprejsning;

H.  der henviser til, at mere end 2 500 børn er blevet dræbt siden marts 2015, mere end 3 500 børn er blevet invalideret eller såret, og et stigende antal børn er blevet rekrutteret af de væbnede styrker på stedet; der henviser til, at kvinder og børn er særligt berørt af de igangværende fjendtligheder; der henviser til, at der ifølge UNICEF er næsten 2 millioner børn, der ikke går i skole, hvilket bringer fremtiden for en hel generation af børn i Yemen i fare som følge af begrænset eller ingen adgang til uddannelse og gør dem udsatte for militær rekruttering og seksuel og kønsbaseret vold;

I.  der henviser til, at en rapport udarbejdet af FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder i august 2018 konkluderede, at der "er rimelig grund til at tro", at alle parter i konflikten i Yemen kan have begået krigsforbrydelser; der henviser til, at styrker på begge sider af konflikten er blevet beskyldt for at affyre tunge våben ind i tæt bebyggede og tæt befolkede områder, herunder angreb på hospitaler og andre ikke-militære strukturer;

J.  der henviser til, at krigen har ført til ødelæggelse af infrastruktur og til et kollaps af Yemens økonomi og har forårsaget omfattende afbrydelser af leverancen af basale varer og leveringen af offentlige forsyningsydelser, sanitet og rent drikkevand; der henviser til, at den regelmæssige lønudbetaling til op mod 1,4 mio. ikkemilitære yemenitiske offentlige arbejdstagere reelt ophørte i slutningen af 2016;

K.  der henviser til, at det vanskeliggør en uafhængig dækning af situationen i Yemen og bidrager til den verdensomspændende ligegyldighed over for konflikten, at internationale medier og menneskerettighedsorganisationer forhindres i at benytte FN-fly;

L.  der henviser til, at kønsbaseret seksuel vold er steget eksponentielt, siden konflikten begyndte; der henviser til, at den allerede begrænsede kapacitet til at bekæmpe seksuel og kønsbaseret vold i det strafferetlige system er brudt sammen, og at der er ikke foretaget nogen efterforskninger i forbindelse med handlinger såsom at bortføre og voldtage kvinder – eller at true med det – som en måde at afpresse penge fra deres familier og lokalsamfund på;

M.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere har været udsat for vedvarende chikane, trusler og smædekampagner fra alle konfliktens parter; der henviser til, at kvindelige menneskerettighedsforkæmpere, journalister og aktivister har været udsat for særlig undertrykkelse på grundlag af deres køn;

N.  der henviser til, at houthiernes de facto-myndigheder har gennemført en systemisk kampagne af chikane, vilkårlige og voldelige tilbageholdelser samt tvungne forsvindinger og tortur mod menneskerettighedsforkæmpere, journalister og religiøse mindretal; der henviser til, at 24 yemenitter fra Baha’i-mindretallet, herunder et barn, er anklaget for lovovertrædelser, der kan føre til dødsstraf, alene på grund af deres tro og gennemførelsen af fredelige aktioner;

O.  der henviser til, at houthi-oprørere er blevet beskyldt for at stå bag massedødsfald blandt civile under deres belejring af Taiz, Yemens tredjestørste by; der henviser til, at de har ført en udmattelseskrig imod civilbefolkningen i regeringskontrollerede områder; der henviser til, at de også har anvendt forbudte personelminer og rekrutteret børn;

P.  der henviser til, at Kamel Jendoubi, formanden for GEE, som den 28. august 2018 afgav en rapport til Menneskerettighedsrådet om menneskerettighedssituationen i Yemen, er offer for en smædekampagne, der sigter mod at intimidere GEE og så tvivl om gruppens konklusioner;

Q.  der henviser til, at Yemen har undertegnet Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol, men endnu ikke har ratificeret den; der henviser til, at en række bestemmelser i Romstatutten, herunder bestemmelserne vedrørende krigsforbrydelser, afspejler den folkeretlige sædvaneret;

R.  der henviser til, at Rusland i februar 2018 nedlagde veto imod en resolution fra FN's Sikkerhedsråd, der satte fokus på Irans indblanding i konflikten;

S.  der henviser til, at der er indført en international våbenembargo mod de iranskstøttede houthi-oprørere, og til, at EU-medlemsstater ifølge EU's 18. årsberetning om våbeneksport fortsat har tilladt overførsler af våben til Saudi-Arabien, siden konflikten eskalerede, i strid med Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr(5); der henviser til, at nogle EU-medlemsstater i løbet af det seneste år helt eller delvis har suspenderet våbenoverførsler til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater; der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har opfordret NF/HR til at iværksætte et initiativ til indførelse af en EU-våbenembargo over for Saudi-Arabien i overensstemmelse med fælles holdning 2008/944/FUSP;

T.  der henviser til, at størstedelen af de angreb, der udføres af amerikanske styrker i Yemen, er dødbringende droneangreb; der henviser til, at beslutningen om at opføre bestemte personer på lister over mål for droneangreb ofte træffes uden en retsafgørelse eller dommerkendelse; der henviser til, at angreb og efterfølgende drab på bestemte personer under visse omstændigheder kan betragtes som udenretslige henrettelser;

U.  der henviser til, at krigen i Yemen har skabt plads til, at ekstremistiske grupper, herunder al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP), har kunnet udvide deres aktionsradius og nu truer hele regionen; der henviser til, at et stabilt og sikkert Yemen med en ordentligt fungerende regering er af afgørende betydning for de internationale bestræbelser på at bekæmpe ekstremisme og vold i og uden for regionen og for fred og stabilitet i selve Yemen;

V.  der henviser til, at stabilitet i hele regionen er af afgørende betydning for EU; der henviser til, at EU har forpligtet sig til en omfattende og strategisk tilgang, der omfatter alle relevante regionale aktører; der henviser til, at det bør være en prioritet for EU og det samlede internationale samfund at finde en politisk løsning på konflikten inden for rammerne af FN's fredsinitiativ i Yemen;

W.  der henviser til, at EU stadig er fast besluttet på at fortsætte med at yde livsvigtig bistand til alle nødstedte i Yemen; der henviser til, at EU samtidig deler FN's og andre donorers bekymringer over den vedvarende indskrænkelse af det humanitære rum; der henviser til, at EU fra 2015 og til i dag har bidraget med over 233 mio. EUR i humanitær bistand til Yemen;

1.  fordømmer på det kraftigste den fortsatte vold i Yemen og alle angreb på civile og civil infrastruktur; understreger sin bekymring over konflikten, der fortsat udarter sig til en af de værste igangværende humanitære, politiske og økonomiske kriser; minder alle de involverede parter i konflikten, inklusive deres regionale og internationale støtter, om, at det er en grov overtrædelse af folkeretten forsætligt at angribe civile og civil infrastruktur, herunder hospitaler og sundhedspersonale, vandforsyning, havne, lufthavne og markedspladser;

2.  beklager dybt tabet af menneskeliv som følge af konflikten og lidelserne for dem, der befinder sig midt i kamphandlingerne, og giver udtryk for sin medfølelse med ofrenes familier; bekræfter på ny sin vilje til fortsat at støtte Yemen og det yemenitiske folk;

3.  opfordrer alle konfliktens parter til øjeblikkeligt at indstille fjendtlighederne; opfordrer indtrængende Saudi-Arabien og andre involverede aktører til i større udstrækning at hæve den igangværende blokade mod Yemen; opfordrer alle direkte eller indirekte involverede stater og relevante aktører, herunder Iran, til at lægge maksimalt pres på alle parter for at arbejde frem mod en deeskalering og omgående ophøre med at yde politisk, militær og finansiel støtte til militære aktører i landet, hvad enten det er direkte eller pr. stedfortræder;

4.  understreger, at kun en politisk, inkluderende og forhandlet løsning på konflikten kan genoprette freden og bevare Yemens enhed, suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet; opfordrer alle internationale og regionale aktører til at samarbejde konstruktivt med parterne i Yemen for at muliggøre en nedtrapning af konflikten og en forhandlet løsning;

5.  støtter op om FN's generalsekretærs særlige udsending for Yemen, Martin Griffiths', bestræbelser på at genstarte den politiske proces; noterer sig hans udsagn til FN's Sikkerhedsråd af 11. september 2018, om at "vi på trods at den ene af parternes fravær ved høringerne i Genève i sidste uge – og selv om det bestemt ikke gik som planlagt – stadig har været i stand til at genoptage den politiske proces med klar støtte fra den yemenitiske befolkning og det internationale samfund"; glæder sig over Griffiths besøg i Sanaa den 16. september 2018; opfordrer til, at den særlige udsending gives fuld og uhindret adgang til alle dele af Yemens territorium; opfordrer NF/HR og alle EU's medlemsstater til at give Martin Griffiths politisk opbakning med henblik på at nå frem til en forhandlet og inkluderende løsning;

6.  fordømmer på det kraftigste alle terrorangreb; er dybt bekymret over den tiltagende tilstedeværelse i Yemen af kriminelle grupper og terrorgrupper, herunder AQAP og ISIS/Daesh; opfordrer alle konfliktens parter til at skride håndfast ind over for sådanne grupper; fordømmer tilstedeværelsen af udenlandske krigere og kræver, at alle disse krigere fjernes fra Yemen;

7.  opfordrer alle konfliktens parter til at tillade øjeblikkelig og fuld humanitær adgang til de konfliktramte områder med henblik på at hjælpe den nødlidende befolkning; opfordrer Rådet og FN's Sikkerhedsråd til med henblik på gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 2216 (2015) at udpege de enkeltpersoner, der forhindrer leveringen af humanitær bistand i Yemen, og til at indføre målrettede sanktioner mod dem;

8.  fremhæver, at FN's Sikkerhedsråd har understreget sin støtte til FN's verificerings- og inspektionsmekanisme for Yemen (UNVIM), og at EU fuldt ud støtter videreførelsen af UNVIM og en fuld og uhindret gennemførelse af dens mandat;

9.  opfordrer alle parter til øjeblikkeligt at standse alle angreb på ytringsfriheden og løslade alle journalister og menneskerettighedsforkæmpere, der er tilbageholdt udelukkende for at have udøvet deres menneskerettigheder; opfordrer alle parter til at høre op med at obstruere de internationale mediers og nødhjælpsarbejdernes arbejde i relation til konflikten;

10.  opfordrer alle konfliktens parter til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre effektive, upartiske og uafhængige undersøgelser af alle påståede krænkelser og overtrædelser af menneskerettighederne og de påståede krænkelser af den humanitære folkeret i overensstemmelse med internationale standarder; er dybt bekymret over rapporter om fratagelse af folks ret til religions- og trosfrihed, hvilket omfatter diskrimination, ulovlig tilbageholdelse, voldsanvendelse og overtrædelse af menneskerettighederne, herunder seksuel vold og andre former for vold mod kvinder, mænd, piger og drenge i strid med internationale normer;

11.  opfordrer alle konfliktens parter til at sætte en stopper for rekruttering eller brug af børn som soldater og andre alvorlige krænkelser, der begås mod dem i strid med gældende folkeret og internationale normer; opfordrer alle parter til at frigive alle børn, som allerede er blevet rekrutteret, og til at samarbejde med FN om rehabilitering og reintegration af dem i deres lokalsamfund; støtter det livsvigtige arbejde, der udføres af UNICEF i Yemen;

12.  opfordrer Den Særlige Straffedomstol i det houthi-kontrollerede område Sanaa til at frifinde og løslade Asmaa al-Omeissy, Saeed al-Ruwaished og Ahmed Bawazeer, som er blevet bortført med magt, tortureret og idømt dødsstraf efter en klart uretfærdig retssag for angiveligt at have hjulpet et fjendtligt land;

13.  opfordrer Den Særlige Straffedomstol i Sanaa til straks at løslade de 25 tilhængere af Baha’i-troen, som for øjeblikket tilbageholdes for på fredelig vis at dyrke deres religion, og som er anklaget for lovovertrædelser, for hvilke der gælder dødsstraf;

14.  minder alle konfliktens parter om, at de er ansvarlige i henhold til folkeretten for alle forbrydelser, de begår; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at drage påståede gerningsmænd til ansvar, navnlig gennem national og international retsforfølgning af enkeltpersoner, grupper og organisationer, der mistænkes for sådanne lovovertrædelser, eller gennem anvendelse af princippet om universel jurisdiktion og ved at efterforske og retsforfølge de formodede gerningsmænd bag masseforbrydelser i Yemen;

15.  roser det arbejde, der er udført af FN's GEE om Yemen, og udtrykker sin fulde solidaritet med formanden, Kamel Jendoubi; glæder sig over årsberetningen af 24. september 2018 fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder om situationen i Yemen, hvoraf det fremgår, at FN's Menneskerettighedsråd har besluttet at forlænge GEE's mandat med en yderligere periode på et år, som kan fornys efter Menneskerettighedsrådets godkendelse, så det kommer til at omfatte indsamling af beviser for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået i Yemen, således at de skyldige i sådanne forbrydelser kan blive retsforfulgt og straffet; opfordrer til, at situationen i Syrien indbringes for Den Internationale Straffedomstol (ICC); opfordrer indtrængende Yemen til at tiltræde ICC, hvilket ville gøre det muligt at retsforfølge alle dem, som er ansvarlige for de forbrydelser, der er begået under konflikten, hvis ikke FN's Sikkerhedsråd indbringer situationen for ICC;

16.  opfordrer Den Europæiske Union og alle medlemsstater til at yde sammenhængende, øjeblikkelig og effektiv støtte til GEE i alle relevante FN-organer, og navnlig i Menneskerettighedsrådet;

17.  opfordrer indtrængende Rådet, NF/HR og medlemsstaterne til at bekæmpe udenretslige henrettelser, herunder brugen af droner, til på ny at bekræfte EU's holdning i henhold til folkeretten og til at sikre, at medlemsstaterne ikke begår, fremmer eller deltager i ulovlige dødbringende operationer; opfordrer indtrængende Rådet til at vedtage en fælles holdning om anvendelsen af bevæbnede droner;

18.  opfordrer EU til på det næste møde i Menneskerettighedsrådet at tage initiativ til at rejse spørgsmålet om, hvorvidt stater med dybt tvivlsomme menneskerettighedsforhold bør kunne være medlemmer;

19.  opfordrer indtrængende NF/HR, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til fortsat at føre en dialog med landene i regionen om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; udtrykker sin vilje til at føre en konstruktiv og åben dialog med myndighederne i regionens lande om opfyldelsen af deres internationale menneskerettighedsforpligtelser; opfordrer til udveksling af ekspertviden om retslige og lovgivningsmæssige anliggender med henblik på at styrke beskyttelsen af individets rettigheder i landene i regionen;

20.  opfordrer Rådet til reelt at fremme overholdelsen af den humanitære folkeret som fastsat i de relevante EU-retningslinjer; gentager navnlig, at det er nødvendigt, at alle EU-medlemsstater holder sig strengt til de regler, der er fastsat i fælles holdning 2008/944/FUSP; minder i denne forbindelse om Europa-Parlamentets beslutninger om situationen i Yemen af hhv. 25. februar 2016 og 30. november 2017; opfordrer på denne baggrund indtrængende alle EU's medlemsstater til at afholde sig fra at sælge våben og nogen form for militært udstyr til Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater eller noget andet medlem af den internationale koalition samt til Yemens regering og andre parter i konflikten;

21.  fordømmer ødelæggelsen af yemenitisk kulturarv som følge af den saudiskledede koalitions luftangreb, herunder Sanaas gamle bydel og den historiske by Zabid; beklager og minder om koalitionens ansvar for disse ødelæggelser og understreger, at den også vil blive draget til ansvar for sådanne handlinger; opfordrer FN's generalsekretær til at forelægge Sikkerhedsrådet spørgsmålet om beskyttelse af alle steder af kulturel interesse, der trues af konflikten i Yemen, med henblik på vedtagelse af en resolution herom;

22.  ser med tilfredshed på FN's humanitære beredskabsplan for Yemen 2018 og FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen 2018, hvor internationale donorer gav tilsagn om mere end 2 mia. USD; beklager imidlertid dybt, at der stadig er et finansieringsunderskud for så vidt angår Yemen; glæder sig over, at EU er fast besluttet på at hjælpe dem, der er berørt af konflikten i Yemen, og har givet tilsagn om 107,5 mio. EUR; opfordrer alle donorer til hurtigt at udbetale de beløb, de har givet tilsagn om; glæder sig over, at EU fortsat vil yde udviklingsbistand til Yemen, idet der gives prioritet til indgreb med sigte på at stabilisere landet, og vil samarbejde med lokale myndigheder i stabile områder for at fremme modstandsdygtigheden, bidrage til leveringen af grundlæggende tjenester og fremme holdbare udkommer for lokalsamfundene;

23.  forbeholder sig ret til at genoverveje sagen, indtil der er opnået en forhandlet løsning; henstiller, at Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder følger udviklingen af menneskerettighedssituationen i Yemen og udarbejder en betænkning om de krænkelser af menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder, der er begået og stadig begås i landet;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Golfens Samarbejdsråd, generalsekretæren for Den Arabiske Liga og Yemens regering.

(1) EUT C 35 af 31.1.2018, s. 142.
(2) EUT C 331 af 18.9.2018, s. 146.
(3) EUT C 265 af 11.8.2017, s. 93.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0473.
(5) EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik