Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2853(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0444/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/10/2018 - 7.9
CRE 04/10/2018 - 7.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0383

Vastuvõetud tekstid
PDF 137kWORD 53k
Neljapäev, 4. oktoober 2018 - Strasbourg
Olukord Jeemenis
P8_TA(2018)0383RC-B8-0444/2018

Euroopa Parlamendi 4. oktoobri 2018. aasta resolutsioon olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta, eelkõige 25. veebruari 2016. aasta(1) ja 15. juuni 2017. aasta(2) resolutsioone humanitaarolukorra kohta Jeemenis ning 9. juuli 2015. aasta(3) ja 30. novembri 2017. aasta(4) resolutsioone olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO Jeemeni väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühma 28. augustil 2018. aastal avaldatud aruannet inimõiguste olukorra kohta Jeemenis, sh alates 2014. aasta septembrist aset leidnud rikkumiste ja kuritarvitamiste kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning Euroopa Komisjoni voliniku Christos Stylianidese 13. juuni 2018. aasta ühisavaldust viimaste arengute kohta Jeemenis Al‑Ḩudaydah’ linna ümbruses ja 4. augusti 2018. aasta ühisavaldust õhurünnakute kohta Al‑Ḩudaydah’ linnale,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 24. septembri 2018. aasta aastaaruannet olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2018. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 15. märtsi 2018. aasta avaldust,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri Jeemeni erisaadiku 6. septembri 2018. aasta avaldust,

–  võttes arvesse Maailma Toiduprogrammi tegevdirektori 19. septembri 2018. aasta avaldust,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Jeemeni kohta, eelkõige resolutsioone 2216 (2015), 2201 (2015) ja 2140 (2014),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et konflikt Jeemenis jätkub juba neljandat aastat ning enam kui 22 miljonit inimest vajab humanitaarabi; arvestades, et üle 17 miljoni inimese kannatab toiduga kindlustamatuse all, neist üle 8 miljoni inimese kannatab väga rängalt ning on näljaohus; arvestades, et konflikti praegune killustatus on selge märk riigi ühtsuse lagunemisest; arvestades, et olukord Jeemenis ohustab tõsiselt ka kogu piirkonna stabiilsust;

B.  arvestades, et konflikt sai alguse 2015. aastal, kui al‑Houthi mässulised, keda toetas Iraan, kukutasid riigi rahvusvaheliselt tunnustatud presidendi, kes seejärel tõi mässuliste ja nende liitlaste vägede vastu võitlema Saudi Araabia juhitud rahvusvahelise koalitsiooni;

C.  arvestades, et 2017. aasta novembris kehtestas Saudi Araabia juhitav koalitsioon blokaadi kõikidele al-Houthi mässuliste kontrolli all olevale alale imporditavatele kaupadele, v.a kiireloomuline humanitaar- ja katastroofiabi; arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo andmetel on Jeemen saanud alates blokaadi kehtestamisest vaid 21 % oma kütusenõudlusest ja 68 % imporditavate toidukaupade vajadusest; arvestades, et on juhtumeid, kus al-Houthi mässulised on pidanud kinni hädavajalikud meditsiinitarvete, toidu- ja humanitaarabi saadetised valitsusvägede kontrolli all olevatesse linnadesse;

D.  arvestades, et 2018. aasta juunis alustas Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide juhitud koalitsioon rünnakut Al‑Ḩudaydah’ linna vallutamiseks; arvestades, et organisatsioon „Save the Children“ on teatanud, et selles operatsioonis hukkus sadu tsiviilisikuid; arvestades, et Al‑Ḩudaydah’ on Jeemeni kõige tähtsam sadam, mille kaudu saabub 70 % riigile hädavajalikust toidu- ja humanitaarabist; arvestades, et ÜRO andmetel on Al‑Ḩudaydah’ kubermangust alates 2018. aasta juuni algusest põgenenud ligi 470 000 inimest; arvestades, et Al‑Ḩudaydah’ edasisel ründamisel oleksid tsiviilelanike jaoks hävitavad tagajärjed; arvestades, et konflikti osapooled on kohustatud võimaldama ja hõlbustama humanitaarabi, sealhulgas ravimite, toiduainete ja muu hädavajaliku kiiret ja takistusteta läbipääsu;

E.  arvestades, et ÜRO Jeemeni erisaadiku Martin Griffithsi juhitud läbirääkimiste tulemusena rünnak ajutiselt peatati; arvestades, et kui viimane katse rahuläbirääkimisteks Genfis ebaõnnestus, algas vaenutegevus 7. septembril 2018 uuesti; arvestades, et rünnaku algusest alates on hukkunud tsiviilisikute arv kasvanud 164 %; arvestades, et hoolimata rahvusvahelisest survest kriisile stabiilse ja kaasava poliitilise lahenduse leidmiseks ei ole konfliktiosalised ning nende piirkondlikud ja rahvusvahelised toetajad, sealhulgas Saudi Araabia ja Iraan, suutnud saavutada relvarahukokkulepet ega ka mingit muud lahendust, ning lahingutegevus ja valimatu pommitamine jätkuvad endises ulatuses;

F.  arvestades, et 9. augustil 2018 tabas Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnak Jeemeni põhjaosas Saada provintsis turuväljakul koolibussi, tappes kümneid inimesi, nende seas vähemalt 40 last, kellest enamik olid alla 10 aastased; arvestades, et kaks nädalat hiljem, 24. augustil, hukkus sama koalitsiooni rünnakus riigi lõunaosas asuvale Al‑Ḩudaydah’ linnale 27 tsiviilisikut, enamasti lapsed, kes püüdsid põgeneda ümberpiiratud linnas valitseva vägivalla eest;

G.  arvestades, et Saudi Araabia juhitud kampaania ja ägedad õhurünnakud, sealhulgas valimatud rünnakud tihedasti asustatud aladel, teravdavad sõja humanitaartagajärgi; arvestades, et sõjaõigus keelab tsiviilisikute ja -objektide, nagu koolide ja haiglate sihiliku ja valimatu ründamise; arvestades, et väljapaistvate sõltumatute rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühma uurimistulemuste kohaselt võivad need rünnakud endast kujutada sõjakuritegusid ja neid sooritanud isikud võidakse sõjakurjategijatena kohtu alla anda; arvestades, et Saudi Araabia juhitud koalitsiooni korraldatud uurimised Jeemeni arvatavate sõjakuritegude asjus ei ole usaldusväärsed ega ole taganud tsiviilohvritele õiguskaitset;

H.  arvestades, et alates 2015. aasta märtsist on tapetud rohkem kui 2500 last, üle 3500 lapse on sandistunud või saanud vigastada ning üha rohkem lapsi värvatakse kohapealsete relvastatud vägede liikmeteks; arvestades, et jätkuv vaenutegevus mõjutab eriti naisi ja lapsi; arvestades, et ÜRO Lastefondi (UNICEF) andmetel ei saa ligi kaks miljonit last koolis käia ja piiratud või puuduvate haridusvõimaluste tõttu on terve Jeemeni lastepõlvkonna tulevik ohus ja nad võivad kergesti sattuda sõttavärbamise ning seksuaalse ja soolise vägivalla ohvriks;

I.  arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 2018. aasta augusti aruande kohaselt „on põhjendatult alust arvata“, et kõik Jeemeni konflikti osapooled on toime pannud sõjakuritegusid; arvestades, et mõlemaid konfliktis osalevaid pooli on süüdistatud hoonestatud ja tiheasustusega alade tulistamises raskerelvadest, sealhulgas rünnakutes haiglatele ja muudele mittesõjalistele struktuuridele;

J.  arvestades, et sõda on toonud kaasa taristu hävimise ja Jeemeni majanduse kokkuvarisemise ning on põhjustanud laialdasi häireid esmatarbekaupade, kommunaal- ja kanalisatsiooniteenuste ning puhta joogiveega varustamises; arvestades, et kuni 1,4 miljonile Jeemeni mittesõjalise avaliku sektori teenistujale ei ole 2016. aasta lõpust alates regulaarselt palka makstud;

K.  arvestades, et keeldumine lubamast rahvusvahelistel meedia- ja inimõigusorganisatsioonidel kasutada ÜRO lendusid takistab Jeemeni olukorra sõltumatut kajastamist ning soodustab maailmas ükskõikset suhtumist sellesse konflikti;

L.  arvestades, et konflikti algusest saadik on soopõhine seksuaalne vägivald järsult sagenenud; arvestades, et kriminaalõigussüsteemi juba varemgi vähene suutlikkus seksuaalse ja soopõhise vägivallaga tegeleda on nüüd täiesti kadunud ning keegi ei ole uurinud selliseid tegusid nagu naiste röövimine ja vägistamine või sellega ähvardamine nende peredelt ja kogukondadelt raha väljapressimise eesmärgil;

M.  arvestades, et kõik konflikti osapooled on inimõiguslasi lakkamatult ahistanud, ähvardanud ja laimanud; arvestades, et naissoost inimõiguslased, ajakirjanikud ja aktivistid on oma soo tõttu eriti tugeva surve all;

N.  arvestades, et al‑Houthi mässuliste de facto ametivõimud on inimõiguste kaitsjaid, ajakirjanikke ja usuvähemusi süstemaatiliselt ahistanud, meelevaldselt ja kuritarvituslikult kinni pidanud, kaduma sundinud ja piinanud; arvestades, et 24 bahaide vähemusse kuuluvale Jeemeni elanikule, sh ühele lapsele, on esitatud ainuüksi nende usuliste veendumuste ja rahumeelse tegevuse eest süüdistused, mille eest võib nad surma mõista;

O.  arvestades, et al-Houthi mässulisi on süüdistatud selles, et nad on Jeemeni suuruselt kolmanda linna Taizi piiramise käigus põhjustanud massiliselt tsiviilohvreid; arvestades, et nad on pidanud valitsuse kontrolli all olevates piirkondades tsiviilelanikkonna vastu väljakurnamissõda; arvestades, et nad on kasutanud ka keelustatud jalaväemiine ja värvanud lapsi;

P.  arvestades, et 28. augustil 2018. aastal ÜRO Inimõiguste Nõukogule inimõiguste olukorra kohta Jeemenis aruande esitanud väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühma esimehe Kamel Jendoubi vastu on alustatud laimukampaaniat, mille eesmärk on eksperdirühma liikmeid hirmutada ja nende tähelepanekud kahtluse alla seada;

Q.  arvestades, et Jeemen on allkirjastanud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi, kuid ei ole seda veel ratifitseerinud; arvestades, et Rooma statuudi mitmed, muu hulgas sõjakuritegusid puudutavad sätted kajastavad rahvusvahelist tavaõigust;

R.  arvestades, et 2018. aasta veebruaris pani Venemaa veto ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile, milles rõhutati Iraani osalemist konfliktis;

S.  arvestades, et Iraani toetatavate al-Houthi mässuliste suhtes kehtib rahvusvaheline relvaembargo ja vastavalt relvaeksporti käsitlevale 18. ELi aastaaruandele on ELi liikmesriigid ka pärast konflikti teravnemist jätkuvalt lubanud Saudi Araabiasse relvi tarnida, millega rikutakse nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühist seisukohta 2008/944/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad(5); arvestades, et eelmisel aastal peatasid mõned ELi liikmesriigid osaliselt või täielikult relvatarned Saudi Araabiale ja Araabia Ühendemiraatidele; arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt palunud, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja käivitaks ühisele seisukohale 2008/944/ÜVJP vastava algatuse, eesmärgiga kehtestada Saudi Araabia suhtes ELi relvaembargo;

T.  arvestades, et enamik USA relvajõudude korraldatud rünnakuid Jeemenis on surmavad droonirünnakud; arvestades, et otsus lisada teatavad isikud droonioperatsioonide sihtmärkide nimekirja tehakse sageli ilma kohtukorralduse või -määruseta; arvestades, et teatavate isikute sihtmärgiks võtmist ja sellele järgnevat tapmist võib teatavatel tingimustel käsitada kohtuvälise hukkamisena;

U.  arvestades, et Jeemeni sõda on avardanud tegevusruumi äärmusrühmitustele, sealhulgas Araabia poolsaare Al Qaedale (AQAP), kes on saanud oma haaret laiendada, ohustades seeläbi laiemat piirkonda; arvestades, et toimiva valitsusega stabiilne ja turvaline Jeemen on ülimalt oluline rahvusvaheliste pingutuste seisukohast võitluses äärmusluse ja vägivalla vastu piirkonnas laiemalt ja ka mujal, samuti Jeemeni enda rahu ja stabiilsuse jaoks;

V.  arvestades, et stabiilsuse saavutamine piirkonnas laiemalt on ELi jaoks otsustava tähtsusega; arvestades, et ELi eesmärk on igakülgne ja strateegiline lähenemisviis, mis kaasaks kõik asjaomased piirkondlikud osalejad; arvestades, et ELi ja kogu rahvusvahelise kogukonna peamine eesmärk peaks olema ÜRO Jeemeni rahualgatuse raames konfliktile poliitilise lahenduse leidmine;

W.  arvestades, et EL on kindlalt otsustanud jätkata elupäästva abi osutamist kõikidele abivajavatele inimestele Jeemenis; arvestades, et samal ajal jagab EL ÜRO ja teiste abiandjate muret humanitaarruumi jätkuva kahanemise pärast; arvestades, et alates 2015. aastast kuni tänaseni on EL eraldanud Jeemenile humanitaartoetusena üle 233 miljoni euro;

1.  mõistab kõige karmimalt hukka Jeemenis jätkuva vägivalla ning kõik rünnakud tsiviilelanike ja tsiviiltaristu vastu; rõhutab oma muret konflikti pärast, mis on süvenemas üheks tänapäeva kõige tõsisemaks humanitaar-, poliitiliseks ja majanduskriisiks; tuletab kõigile asjaosalistele ning nende piirkondlikele ja rahvusvahelistele toetajatele meelde, et tsiviilisikute ja -taristu, sealhulgas haiglate ja meditsiinitöötajate, veevärgi, sadamate, lennuväljade ja turgude sihilik ründamine kujutab endast rahvusvahelise õiguse tõsist rikkumist;

2.  väljendab sügavat kahetsust konflikti põhjustatud inimohvrite ja kõigi sõjategevusele jalgu jäänud inimeste kannatuste pärast ning avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; kinnitab oma otsusekindlust jätkata Jeemeni ja jeemenlaste toetamist;

3.  nõuab, et kõik konfliktiosalised viivitamata vaenutegevuse lõpetaksid; nõuab tungivalt, et Saudi Araabia ja teised asjaosalised jätkaksid Jeemeni blokaadi lõdvendamist; palub kõigil otseselt ja kaudselt seotud riikidel ja osalistel, sh Iraanil avaldada kõigile konfliktiosalistele maksimaalset survet pinge vähendamiseks ja viivitamata lõpetada sõjategevuses osalejate otsene ning vahendatud poliitiline, sõjaline ja rahaline toetamine;

4.  rõhutab, et üksnes konflikti poliitilise, kaasava ja läbirääkimistel põhineva lahenduse kaudu on võimalik taastada rahu ning säilitada Jeemeni ühtsus, suveräänsus, sõltumatus ja territoriaalne terviklikkus; kutsub kõiki rahvusvahelisi ja piirkondlikke osalejaid üles tegema Jeemeni konflikti osapooltega konstruktiivset koostööd, mis võimaldaks konflikti leevendada ja läbirääkimiste teel kokkuleppele jõuda;

5.  toetab ÜRO peasekretäri Jeemeni erisaadiku Martin Griffithsi jõupingutusi poliitilise protsessi taaskäivitamise nimel; võtab teadmiseks tema 11. septembri 2018. aasta avalduse ÜRO Julgeolekunõukogule, milles ta märkis, et „vaatamata ühe poole puudumisele möödunud nädalal Genfis toimunud konsultatsioonidelt, ja olenemata sellest, et kõnelused ei läinud kindlasti plaanitult, suutsime siiski poliitilise protsessi taaskäivitada Jeemeni rahva ja rahvusvahelise üldsuse tugeva ja selge toetusega“; väljendab heameelt seoses Martin Griffithsi 16. septembril 2018 toimunud visiidiga Sanaasse; nõuab, et erisaadikule võimaldataks täielik ja takistamatu juurdepääs kõigile Jeemeni territooriumi osadele; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja kõiki ELi liikmesriike üles hr Griffithsit poliitiliselt toetama, et läbirääkimiste teel saavutada kõikehõlmav lahendus;

6.  mõistab kõige karmimalt hukka kõik terrorirünnakud; väljendab sügavat muret kuritegelike ja terroristlike rühmituste, nende seas Araabia poolsaare Al Qaeda (AQAP) ja ISISe/Daeshi kasvava kohaoleku pärast Jeemenis; palub konflikti kõikidel osalistel võtta resoluutseid meetmeid selliste rühmituste vastu; mõistab hukka välisvõitlejate kohalolu ja nõuab kõigi selliste võitlejate väljasaatmist Jeemenist;

7.  kutsub kõiki konfliktiosalisi üles võimaldama humanitaarabi vahetut ja täielikku juurdepääsu konfliktist mõjutatud piirkondadele, et abi vajavat elanikkonda aidata; palub nõukogul ja ÜRO Julgeolekunõukogul teha ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2216 (2015) rakendamisel kindlaks isikud, kes takistavad humanitaarabi kohaletoimetamist Jeemenisse, ja kehtestada nende suhtes sihipärased sanktsioonid;

8.  rõhutab, et ÜRO Julgeolekunõukogu on toonitanud oma toetust ÜRO kontrolli- ja inspekteerimismehhanismile ning et EL toetab täielikult selle tegevust ja volituste täielikku ja takistamatut rakendamist;

9.  kutsub kõiki osalisi üles viivitamata lõpetama kõik väljendusvabaduse vastu suunatud rünnakud ning vabastama kõik ajakirjanikud ja inimõiguste kaitsjad, kes on kinni peetud üksnes seetõttu, et nad kasutasid oma inimõigusi; kutsub kõiki pooli üles lõpetama rahvusvahelise meedia ja humanitaartöötajate töö takistamist seoses konfliktiga;

10.  palub konflikti kõikidel osalistel võtta vajalikke meetmeid kõigi inimõiguste väidetavate rikkumiste ja kuritarvituste, samuti rahvusvahelise humanitaarõiguse väidetavate rikkumiste tõhusaks, erapooletuks ja sõltumatuks uurimiseks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega; väljendab sügavat muret teadete pärast usu- ja veendumusvabaduse takistamise kohta, mis hõlmavad diskrimineerimist, ebaseaduslikku kinnipidamist, vägivalla kasutamist ning inimõiguste rikkumist, sealhulgas seksuaalset ja muud naiste, meeste ja laste kallal toimepandud vägivalda, ning millega rikutakse rahvusvahelisi standardeid;

11.  kutsub konflikti kõiki osalisi üles lõpetama laste värbamise sõduriteks ja teised laste vastu toime pandud rasked rikkumised, millega rikutakse kehtivat rahvusvahelist õigust ja standardeid; kutsub kõiki osapooli üles vabastama lapsed, kes on juba sõduriteks värvatud, ning tegema ÜROga koostööd nende rehabiliteerimiseks ja oma kogukondadesse taasintegreerimiseks; toetab UNICEFi elutähtsat tegevust Jeemenis;

12.  palub al-Houthi mässuliste kontrollitaval alal Sanaas tegutseval kriminaalasjade erikohtul õigeks mõista ja vabastada Asmaa al-Omeissy, Saeed al-Ruwaished ja Ahmed Bawazeer, kes jäid sunniviisiliselt kadunuks, keda piinati ja kes mõisteti pärast äärmiselt ebaõiglast kohtuprotsessi vaenuliku riigi väidetava abistamise eest surma;

13.  palub Sanaas tegutseval kriminaalasjade erikohtul viivitamata vabastada 25 bahaisti, keda peetakse praegu kinni oma usu rahumeelse järgimise pärast ja kes võidakse neile esitatud süüdistuste alusel surma mõista;

14.  tuletab kõigile konfliktiosalistele meelde, et rahvusvahelise õiguse kohaselt vastutavad nad kõigi sooritatud kuritegude eest; nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed, et võtta kuritegude väidetavad toimepanijad vastutusele, eelkõige mõistes riiklikul või rahvusvahelisel tasandil kohut kõigis sellistes kuritegudes kahtlustatud üksikisikute, rühmituste ja organisatsioonide üle või kohaldades üldise kohtualluvuse põhimõtet, ning uurides Jeemenis toime pandud jõhkraid massikuritegusid ja esitades väidetavatele toimepanijatele süüdistuse;

15.  tunnustab tööd, mida on teinud ÜRO väljapaistvate ekspertide rühm Jeemeni küsimuses, ning väljendab oma täielikku solidaarsust selle esimehe Kamel Jendoubiga; väljendab heameelt seoses 24. septembril 2018. aastal esitatud ÜRO inimõiguste ülemvoliniku aastaaruandega olukorra kohta Jeemenis, milles ÜRO Inimõiguste Nõukogu otsustas pikendada väljapaistvate ekspertide rühma volitusi veel üheks aastaks (kusjuures Inimõiguste Nõukogu loal võib volitusi veelgi pikendada), et need hõlmaksid ka tõendite kogumist Jeemenis toime pandud sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude kohta, et oleks võimalik selliste kuritegude toimepanijate üle kohut mõista ja neid karistada; nõuab, et Jeemeni olukord suunataks lahendamiseks Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse; nõuab tungivalt, et Jeemen liituks Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, sest see võimaldaks kõik konflikti kestel kuritegusid sooritanud kohtu alla anda ka ilma ÜRO Julgeolekunõukogu poolse suunamiseta;

16.  nõuab, et Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid tagaksid väljapaistvate ekspertide rühmale sidusa, kiire ja tõhusa toetuse kõigis vastavates ÜRO organites, eelkõige Inimõiguste Nõukogus;

17.  nõuab tungivalt, et nõukogu, komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja liikmesriigid avaldaksid vastuseisu kohtuvälistele tapmistele, sh droonide abil, kinnitaksid ELi seisukohta, mis põhineb rahvusvahelisel õigusel, ja tagaksid, et liikmesriigid ei pane toime ebaseaduslikke surmavaid operatsioone, ei toeta neid ega osale neis ühelgi moel; nõuab tungivalt, et nõukogu võtaks vastu ühise seisukoha relvastatud droonide kasutamise kohta;

18.  palub, et EL tõstataks Inimõiguste Nõukogu järgmisel kohtumisel äärmiselt kaheldava inimõigustealase taustaga riikide liikmesuse küsimuse;

19.  nõuab, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid jätkaksid piirkonna riikidega inimõigusi ja põhiõigusi käsitlevat dialoogi; väljendab oma valmisolekut astuda konstruktiivsesse ja avatud dialoogi piirkonna riikide ametivõimudega, et arutada nende rahvusvaheliste kohustuste täitmist inimõiguste valdkonnas; nõuab oskusteabe vahetamist kohtuasjadega seotud ja õiguslikes küsimustes, et tugevdada üksikisiku õiguste kaitset piirkonna riikides;

20.  palub, et nõukogu edendaks tulemuslikult rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimist, nagu on sätestatud asjakohastes ELi suunistes; rõhutab eelkõige, et kõik ELi liikmesriigid peavad rangelt kohaldama eeskirju, mis on sätestatud ühises seisukohas 2008/944/ÜVJP; osutab siinkohal veel kord Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2016. aasta ja 30. novembri 2017. aasta resolutsioonidele olukorra kohta Jeemenis; nõuab sellega seoses, et kõik ELi liikmesriigid hoiduksid relvade ja mis tahes sõjavarustuse müügist Saudi Araabiale, Araabia Ühendemiraatidele ja kõigile rahvusvahelise koalitsiooni liikmetele, samuti Jeemeni valitsusele jt konfliktiosalistele;

21.  mõistab hukka Jeemeni kultuuripärandi ning sealhulgas Sanaa vanalinna ja ajaloolise Zabidi linna hävitamise Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnakutes; väljendab kahetsust ja tuletab meelde, et koalitsioon vastutab selle hävitustöö eest, ning rõhutab, et koalitsioon võetakse ka nende tegude eest vastutusele; palub ÜRO peasekretäril tõstatada Julgeolekunõukogus küsimus kõigi Jeemeni konfliktis ohustatud kultuurimälestiste kaitsest, eesmärgiga võtta vastu asjakohane resolutsioon;

22.  kiidab heaks ÜRO 2018. aasta Jeemeni humanitaarreageerimiskava ja 2018. aasta kõrgetasemelise rahastajate konverentsi Jeemeni humanitaarkriisi leevendamiseks, kus rahvusvahelised rahastajad lubasid eraldada rohkem kui kaks miljardit USA dollarit; peab aga kahetsusväärseks, et kogu Jeemeni toetamiseks vajalikku rahastamist ei ole ikka veel suudetud leida; tervitab tõsiasja, et EL on võtnud endale kohustuse osutada abi Jeemeni konfliktis kannatavatele inimestele ja on lubanud selleks eraldada 107,5 miljonit eurot; palub kõikidel rahastajatel lubatud summad kiiresti välja maksta; väljendab rahulolu seoses tõsiasjaga, et EL jätkab Jeemenile arenguabi osutamist, seades esikohale meetmed, mis on suunatud riigi stabiliseerimisele, ning teeb stabiilsetes piirkondades kohalike võimudega koostööd, et suurendada vastupanuvõimet, aidata säilitada põhiliste teenuste osutamist ning tugevdada jätkusuutlikke elatusallikaid kogukondades;

23.  jätab endale õiguse oma seisukoha läbivaatamiseks selles küsimuses, kuni on leitud lahendus läbirääkimiste teel; soovitab parlamendi inimõiguste allkomisjonil jälgida inimõiguste olukorra arengut Jeemenis ning koostada raport inim- ja kodanikuõiguste rikkumise kohta selles riigis;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ja Jeemeni valitsusele.

(1) ELT C 35, 31.1.2018, lk 142.
(2) ELT C 331, 18.9.2018, lk 146.
(3) ELT C 265, 11.8.2017, lk 93.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0473.
(5) ELT L 335, 13.12.2008, lk 99.

Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika