Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2853(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0444/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/10/2018 - 7.9
CRE 04/10/2018 - 7.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0383

Hyväksytyt tekstit
PDF 133kWORD 49k
Torstai 4. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Jemenin tilanne
P8_TA(2018)0383RC-B8-0444/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. lokakuuta 2018 Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä ja erityisesti 25. helmikuuta 2016(1) ja 15. kesäkuuta 2017(2) antamansa päätöslauselmat Jemenin humanitaarisesta tilanteesta sekä 9. heinäkuuta 2015(3) ja 30. marraskuuta 2017(4) antamansa päätöslauselmat Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 28. elokuuta 2018 julkistetun YK:n ihmisoikeusneuvoston alaisen merkittävistä kansainvälisistä ja alueellisista Jemenin asiantuntijoista koostuvan ryhmän raportin Jemenin ihmisoikeustilanteesta, mukaan lukien rikkomukset ja väärinkäytökset syyskuusta 2014 lähtien,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Christos Stylianidesin 13. kesäkuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman viimeaikaisista tapahtumista Hodeidan ympäristössä Jemenissä ja 4. elokuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman ilmaiskuista Hodeidan kaupunkiin,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 24. syyskuuta 2018 esittämän vuosikertomuksen Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 15. maaliskuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Jemenin erityislähettilään 6. syyskuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon Maailman elintarvikeohjelman pääjohtajan 19. syyskuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston Jemen-päätöslauselmat ja etenkin päätöslauselmat 2216 (2015), 2201 (2015) ja 2140 (2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että Jemenin konflikti jatkuu jo neljättä vuotta ja että yli 22 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa; ottaa huomioon, että yli 17 miljoonaa ihmistä kärsii puutteellisesta ruokaturvasta ja että heistä yli kahdeksan miljoonaa kärsii äärimmäisen puutteellisesta ruokaturvasta ja on vaarassa kuolla nälkään; toteaa, että nykyinen konfliktin sirpaloituminen osoittaa selvästi, että maan yhtenäisyys on rapautunut; toteaa, että Jemenin tilanne vaarantaa vakavalla tavalla koko alueen vakauden;

B.  toteaa, että konflikti alkoi vuonna 2015, kun Iranin tukemat huthi-kapinalliset syrjäyttivät maan kansainvälisesti tunnustetun presidentin, joka kutsui sen jälkeen avukseen Saudi‑Arabian johtaman monikansallisen liittoutuman taistelemaan kapinallisia ja heidän kanssaan liittoutuneita joukkoja vastaan;

C.  toteaa, että Saudi-Arabian johtaman liittoutuman marraskuussa 2017 aloittaman saarron johdosta kaikki tuonti huthien valvomalle alueelle on keskeytynyt ”kiireellisiä humanitaarisia ja hätäapumateriaaleja” lukuun ottamatta; ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston (OCHA) mukaan saarron aikana Jemen on vastaanottanut vain 21 prosenttia tarvitsemastaan polttoaineesta ja 68 prosenttia tarvitsemastaan elintarviketuonnista; toteaa, että huthi-kapinalliset ovat eräissä tapauksissa estäneet keskeisten lääkintä- ja elintarvikkeiden sekä humanitaarisen avun toimitukset hallituksen valvomiin kaupunkeihin;

D.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien johtama liittoutuma käynnisti kesäkuussa 2018 hyökkäyksen vallatakseen Hodeidan kaupungin; toteaa, että Pelastakaa lapset -järjestö on raportoinut satojen siviilien saaneen surmansa operaation aikana; ottaa huomioon, että Hodeida on Jemenin tärkein satama ja yli 70 prosenttia maan kriittisestä humanitaarisesta ja elintarvikeavusta kulkee sen kautta; toteaa, että YK:n mukaan Hodeidan hallintoalueelta on paennut kesäkuun 2018 alusta lähtien liki 470 000 ihmistä; ottaa huomioon, että uudella hyökkäyksellä Hodeidaan olisi katastrofaalisia seurauksia siviilien kannalta; ottaa huomioon, että konfliktin osapuolet ovat velvollisia sallimaan ja mahdollistamaan humanitaarisen avun, mukaan luettuina lääkkeet, elintarvikkeet ja muut selviytymisessä tarvittavat tuotteet, nopean ja esteettömän kulun;

E.  ottaa huomioon, että YK:n Jemenin erityislähettilään Martin Griffithsin johtamissa tulitaukoneuvotteluissa saavutettiin hyökkäyksen tilapäinen keskeyttäminen; ottaa huomioon, että kun viimeisin yritys rauhanneuvottelujen järjestämiseksi Genevessä kariutui, vihollisuudet käynnistyivät uudelleen 7. syyskuuta 2018; ottaa huomioon, että hyökkäyksen käynnistymisen jälkeen siviiliuhrien määrä on kasvanut 164 prosenttia; panee merkille, että huolimatta kansainvälisestä painostuksesta vakaan ja osallistavan poliittisen ratkaisun aikaansaamiseksi kriisiin konfliktin osapuolet ja niiden alueelliset ja kansainväliset tukijat, muun muassa Saudi-Arabia ja Iran, eivät ole onnistuneet saamaan aikaan tulitaukoa tai minkäänlaista ratkaisua ja että taistelut ja summittaiset pommitukset jatkuvat edelleen yhtä kiivaina;

F.  toteaa, että Saudi-Arabian johtama liittoutuma teki 9. elokuuta 2018 maan pohjoisosassa sijaitsevassa Saadan maakunnassa ilmaiskun, joka osui torilla olevaan koulubussiin ja vaati useita kuolonuhreja, joista ainakin 40 oli lapsia, ja että useimmat kuolleista lapsista olivat alle kymmenvuotiaita; toteaa, että Saudi-Arabian johtama liittoutuma teki kahta viikkoa myöhemmin 24. elokuuta jälleen iskun, jossa kuoli 27 siviiliä, joista useimmat olivat lapsia ja pakenemassa maan eteläosassa sijaitsevan saarretun Hodeidan kaupungin väkivaltaisuuksia;

G.  toteaa, että Saudi-Arabian johtama kampanja ja kiivaat ilmapommitukset, kuten tiiviisti asutuille alueille tehdyt summittaiset iskut, pahentavat entisestään sodan humanitaarisia vaikutuksia; toteaa, että sodankäynnin säännöt kieltävät tahalliset ja summittaiset iskut siviileihin ja siviilikohteisiin, kuten kouluihin ja sairaaloihin; toteaa merkittävistä kansainvälisistä ja alueellisista asiantuntijoista koostuvan riippumattoman asiantuntijaryhmän havaintojen perusteella, että tällaiset iskut saattavat olla sotarikoksia, joiden tekijät voivat joutua niistä syytteeseen; toteaa, että Saudi-Arabian johtaman liittoutuman omat tutkimukset näistä väitetyistä sotarikoksista eivät ole olleet uskottavia eikä siviiliuhreille ole tarjottu oikeussuojakeinoja;

H.  toteaa, että maaliskuun 2015 jälkeen on surmattu yli 2 500 lasta, yli 3 500 lasta on vammautunut tai loukkaantunut ja paikalla olevien asejoukkojen värväämien lasten määrä kasvaa jatkuvasti; toteaa, että jatkuvat vihamielisyydet koettelevat erityisesti naisia ja lapsia; toteaa, että Unicefin mukaan lähes kaksi miljoonaa lasta ei pysty käymään koulussa, mikä vaarantaa kokonaisen lapsisukupolven tulevaisuuden Jemenissä, koska heillä on vain rajatusti tai ei lainkaan mahdollisuuksia koulutukseen, jolloin he altistuvat sotilasvärväykselle ja seksuaaliselle ja sukupuoleen perustuvalle väkivallalle;

I.  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun elokuussa 2018 esittämän raportin päätelmän, jonka mukaan on ”perusteltuja syitä uskoa”, että kaikki konfliktin osapuolet ovat saattaneet syyllistyä sotarikoksiin; ottaa huomioon, että konfliktin kummankin osapuolen joukkoja on syytetty rakennettujen ja tiheään asuttujen alueiden tulittamisesta raskailla aseilla sekä iskuista sairaaloihin ja muihin siviilikohteisiin;

J.  toteaa, että sota on johtanut infrastruktuurin tuhoutumiseen ja Jemenin talouden romahtamiseen ja aiheuttanut laajamittaisia katkoksia perushyödykkeiden, palvelujen ja puhtaan juomaveden saantiin sekä jätehuoltoon; toteaa, että jopa 1,4 miljoonalle Jemenin julkisen sektorin siviilityöntekijälle ei käytännössä ole maksettu palkkaa vuoden 2016 lopun jälkeen;

K.  toteaa, että kansainvälisiä tiedotusvälineitä ja ihmisoikeusjärjestöjä on estetty käyttämästä YK:n lentoja, mikä estää riippumattoman ja uskottavan raportoinnin Jemenin tilanteesta ja vaikuttaa osaltaan siihen, että maailma laiminlyö konfliktin;

L.  ottaa huomioon, että sukupuoleen perustuva seksuaalinen väkivalta on lisääntynyt eksponentiaalisesti konfliktin puhkeamisen jälkeen; ottaa huomioon, että rikosoikeusjärjestelmän jo valmiiksi rajallinen kyky puuttua seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan on romahtanut ja ettei ole toteutettu mitään tutkimuksia, jotka liittyvät sellaisiin käytäntöihin kuten naisten kaappaukset ja raiskaaminen tai niillä uhkaaminen keinona kiristää rahaa näiden perheiltä ja yhteisöiltä;

M.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajiin on kohdistettu säälimätöntä ahdistelua, uhkailua ja parjauskampanjoita kaikkien konfliktin osapuolien taholta; ottaa huomioon, että naispuolisiin ihmisoikeuksien puolustajiin, toimittajiin ja aktivisteihin on kohdistettu erityistä painostusta heidän sukupuolensa perusteella;

N.  toteaa, että huthien tosiasialliset viranomaiset ovat kampanjoineet järjestelmällisesti ihmisoikeuksien puolustajia, toimittajia ja uskonnollisia vähemmistöjä vastaan, tehneet mielivaltaisia ja perusteettomia pidätyksiä, aiheuttaneet tahdonvastaisia katoamisia ja käyttäneet kidutusta; toteaa, että 24:ää bahá’í-vähemmistöön kuuluvaa Jemenin kansalaista, joista yksi on lapsi, vastaan esitettiin heidän vakaumustensa ja rauhanomaisten toimiensa takia syytteitä, jotka voivat johtaa kuolemantuomioon;

O.  toteaa, että huthi-kapinallisia on syytetty siitä, että niiden ylläpitämä Jemenin kolmanneksi suurimman kaupungin Taizin saarto on aiheuttanut suuren määrän siviiliuhreja; toteaa, että kapinalliset ovat käyneet näännytyssotaa siviiliväestöä vastaan hallituksen hallinnassa olevilla alueilla; toteaa joukkojen käyttäneen kiellettyjä jalkaväkimiinoja ja värvänneen lapsia;

P.  toteaa, että riippumattoman asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Kamel Jendoubi, joka luovutti 28. elokuuta 2018 Jemenin ihmisoikeustilannetta käsittelevän raportin ihmisoikeusneuvostolle, on joutunut lokakampanjan kohteeksi ja että kyseisellä kampanjalla pyritään pelottelemaan ryhmää ja kyseenalaistamaan sen tekemät havainnot;

Q.  ottaa huomioon, että Jemen on allekirjoittanut kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön mutta se ei ole vielä ratifioinut sitä; ottaa huomioon, että lukuisat Rooman perussäännön määräykset, mukaan luettuina sotarikoksiin liittyvät määräykset, heijastelevat tavanomaista kansainvälistä oikeutta;

R.  ottaa huomioon, että helmikuussa 2018 Venäjä kaatoi YK:n turvallisuusneuvostossa veto‑oikeudellaan päätöslauselman, jossa korostettiin Iranin osallisuutta konfliktiin;

S.  ottaa huomioon, että Iranin tukemiin huthi-kapinallisiin kohdistuu kansainvälinen asevientikielto ja että kahdeksannentoista EU:n vuosikertomuksen aseviennistä mukaan EU:n jäsenvaltiot ovat edelleen sallineet aseiden siirtämisen Saudi-Arabiaan konfliktin yltymisen jälkeenkin, mikä on vastoin sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8. joulukuuta 2008 annettua neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP(5); toteaa, että eräät unionin jäsenvaltiot keskeyttivät viime vuonna osittain tai kokonaan asesiirrot Saudi-Arabiaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin; toteaa pyytäneensä useaan otteeseen varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa käynnistämään aloitteen, jolla Saudi-Arabia asetettaisiin EU:n asevientikieltoon yhteisen kannan 2008/944/YUTP mukaisesti;

T.  panee merkille, että suurin osa Yhdysvaltojen joukkojen Jemenissä tekemistä tappavista iskuista on tehty miehittämättömien ilma-alusten avulla; ottaa huomioon, että päätökset tiettyjen henkilöiden lisäämisestä miehittämättömien ilma-alusten avulla tehtävien iskujen kohteiden luetteloon tehdään usein ilman tuomioistuimen määräystä tai tuomiota; toteaa, että tiettyjen henkilöiden ottaminen kohteeksi ja sen jälkeen tappaminen voidaan tietyissä oloissa katsoa laittomaksi teloitukseksi;

U.  ottaa huomioon, että Jemenin sota on antanut ääriryhmille, kuten Arabian niemimaan al‑Qaidalle, mahdollisuuden laajentaa toiminta-aluettaan ja siten uhata koko lähialuetta; katsoo, että vakaalla ja turvallisella Jemenillä, jolla on asianmukaisesti toimiva hallitus, on ratkaisevan tärkeä merkitys sellaisten kansainvälisten toimien kannalta, joilla pyritään torjumaan ääriliikkeitä ja väkivaltaa laajemmalla alueella ja muualla, sekä rauhan ja vakauden kannalta itse Jemenissä;

V.  toteaa, että laajemman alueen vakaus on erittäin tärkeää unionille; toteaa unionin sitoutuneen kokonaisvaltaiseen ja strategiseen toimintatapaan, joka kattaa kaikki asiaankuuluvat alueelliset toimijat; katsoo, että Jemenin konfliktia koskevan poliittisen ratkaisun löytymisen YK:n rauhanaloitteen puitteissa olisi oltava EU:n ja koko kansainvälisen yhteisön ensisijainen tavoite;

W.  toteaa unionin olevan edelleen sitoutunut elintärkeän avun toimittamiseen kaikille avuntarvitsijoille Jemenissä; toteaa, että samaan aikaan unioni yhtyy YK:n ja muiden avunantajien huoleen humanitaarisen toimintatilan jatkuvasta kutistumisesta; ottaa huomioon, että EU on vuodesta 2015 alkaen myöntänyt Jemenille tähän mennessä yli 233 miljoonaa euroa humanitaarista rahoitusta;

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin Jemenissä jatkuvan väkivallan sekä kaikki hyökkäykset siviiliväestöä ja siviili-infrastruktuuria vastaan; korostaa huoltaan konfliktista, josta on kehittymässä yksi tämän hetken vakavimmista humanitaarisista, poliittisista ja taloudellisista kriiseistä; muistuttaa kaikkia asian osapuolia ja niiden alueellisia ja kansainvälisiä tukijoita siitä, että siviilien ja siviili-infrastruktuurin, kuten sairaaloiden ja lääkintähenkilöstön, vesijärjestelmien, satamien, lentoasemien ja torien tahallinen kohteeksi ottaminen merkitsee kansainvälisen oikeuden räikeää loukkaamista;

2.  pitää erittäin valitettavina konfliktin aiheuttamia ihmishenkien menetyksiä ja taistelujen keskelle joutuneiden kärsimyksiä ja ilmaisee osanottonsa uhrien perheille; vahvistaa olevansa edelleen sitoutunut tukemaan Jemeniä ja Jemenin kansaa;

3.  kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia lopettamaan vihollisuudet välittömästi; kehottaa Saudi-Arabiaa ja muita toimijoita jatkamaan Jemeniin kohdistettujen pakotteiden lieventämistä; kehottaa kaikkia suoraan tai välillisesti mukana olevia valtioita ja asianomaisia toimijoita, myös Irania, painostamaan kaikin mahdollisin tavoin kaikkia osapuolia eskaloitumisen pysäyttämiseksi ja lopettamaan välittömästi paikalla olevien sotilaallisten toimijoiden poliittisen, sotilaallisen ja taloudellisen tukemisen riippumatta siitä, onko tämä tuki suoraa tai välikäsien kautta järjestettyä;

4.  korostaa, että vain poliittinen, osallistava ja neuvotteluilla aikaansaatu ratkaisu konfliktiin voi palauttaa rauhan ja säilyttää Jemenin yhtenäisyyden, suvereniteetin, itsenäisyyden sekä alueellisen eheyden; kehottaa kaikkia kansainvälisiä ja alueellisia toimijoita ryhtymään rakentavaan yhteistyöhön jemeniläisten osapuolten kanssa konfliktin liennyttämiseksi ja neuvotteluratkaisun löytämiseksi;

5.  antaa tukensa YK:n pääsihteerin Jemenin erityislähettilään Martin Griffithsin pyrkimyksille saada poliittinen prosessi uudelleen käyntiin; panee merkille hänen YK:n turvallisuusneuvostossa 11. syyskuuta 2018 antamansa lausuman, että vaikka yksi Geneven neuvottelujen osapuolista oli poissa edellisviikolla ja vaikka kaikki ei suinkaan mennyt suunnitelmien mukaisesti, poliittinen prosessi onnistuttiin silti käynnistämään uudelleen Jemenin kansan ja kansainvälisen yhteisön selvästi antamalla vankalla tuella; panee tyytyväisenä merkille Griffithsin vierailun Sanaahan 16. syyskuuta 2018; kehottaa antamaan erityslähettiläälle täyden ja esteettömän mahdollisuuden päästä Jemenin alueen kaikkiin osiin; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja kaikkia unionin jäsenvaltioita antamaan Griffithsille poliittista tukea neuvotteluihin perustuvaa ja osallistavaa ratkaisua haettaessa;

6.  tuomitsee mitä jyrkimmin kaikki terrori-iskut; on erittäin huolissan siitä, että rikollis- ja terroristiryhmät, kuten Arabian niemimaan al-Qaida ja ISIS/Da’esh ovat voimistaneet läsnäoloaan Jemenissä; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia ryhtymään päättäväisiin toimiin näitä ryhmiä vastaan; tuomitsee ulkomaisten taistelijoiden läsnäolon ja kehottaa poistamaan kaikki tällaiset taistelijat Jemenistä;

7.  kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia sallimaan välittömästi täysimääräisen humanitaarisen avun pääsyn konfliktialueille, jotta niiden väestö saisi tarvitsemaansa apua; kehottaa neuvostoa ja YK:n turvallisuusneuvostoa nimeämään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2216(2015) täytäntöönpanon yhteydessä henkilöt, jotka estävät humanitaarisen avun toimittamisen Jemeniin ja määräämään heille kohdennettuja seuraamuksia;

8.  korostaa, että YK:n turvallisuusneuvosto on ilmaissut tukensa YK:n valvonta- ja tarkastusmekanismille (UNVIM) ja että EU antaa täyden tukensa UNVIMin jatkolle ja sille, että sen toimeksianto pannaan täytäntöön kaikilta osin ja esteittä;

9.  vaatii kaikkia osapuolia välittömästi lopettamaan kaikki sananvapauteen kohdistuvat hyökkäykset sekä vapauttamaan kaikki toimittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat, jotka ovat vangittuina ainoastaan ihmisoikeuksiensa harjoittamisen vuoksi; vaatii kaikkia osapuolia lopettamaan kansainvälisten tiedotusvälineiden ja humanitaarisen henkilöstön työn häiritsemisen konfliktin suhteen;

10.  kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia ryhtymään tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki väitetyt ihmisoikeusloukkaukset ja -väärinkäytökset sekä väitetyt kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset tutkitaan tehokkaasti, puolueettomasti ja riippumattomasti kansainvälisten normien mukaisesti; on syvästi huolissaan raportoiduista uskonnon- tai vakaumuksenvapauden kieltämisistä, joihin on liittynyt syrjintää, laittomia vangitsemisia, väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkauksia, mukaan lukien naisiin, miehiin, tyttöihin ja poikiin kohdistettu seksuaalinen ja muu väkivalta ja jotka ovat kansainvälisten normien vastaisia;

11.  kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia lopettamaan lasten värväämisen tai käyttämisen sotilaina sekä muut vakavat lapsiin kohdistuvat, sovellettavan kansainvälisen oikeuden ja normien vastaiset loukkaukset; kehottaa kaikkia osapuolia vapauttamaan jo värväämänsä lapset ja tekemään yhteistyötä YK:n kanssa lasten kuntouttamiseksi ja uudelleensopeuttamiseksi omiin yhteisöihinsä; antaa tukensa Unicefin elintärkeälle työlle Jemenissä;

12.  kehottaa huthien valvomalla alueella Sanaassa toimivaa erityistä rikostuomioistuinta vapauttamaan syytteistä ja päästämään vapaaksi Asmaa al-Omeissyn, Saeed al‑Ruwaishedin ja Ahmed Bawazeerin, jotka siepattiin, joita kidutettiin ja jotka tuomittiin kuolemaan räikeästi epäoikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä, jossa heitä syytettiin vihollismaan auttamisesta;

13.  kehottaa Sanaan erityisrikostuomioistuinta vapauttamaan välittömästi bahá’í-uskon tunnustajat, joita pidetään tällä hetkellä vangittuina uskontonsa rauhanomaisen harjoittamisen vuoksi ja joita uhkaavat kuolemalla rangaistavat syytteet;

14.  muistuttaa kaikkia konfliktin osapuolia siitä, että niiden katsotaan olevan vastuussa kansainvälisen oikeuden vastaisista rikoksista; kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin väitettyjen tekijöiden saattamiseksi vastuuseen etenkin asettamalla tällaisiin loukkauksiin syyllistyneet henkilöt, ryhmät tai organisaatiot kansalliseen tai kansainväliseen syytteeseen tai soveltamalla yleistoimivallan periaatetta sekä tutkimalla Jemenissä julmiin rikoksiin syyllistyneet henkilöt ja asettamalla heidät syytteeseen;

15.  antaa tunnustusta Jemeniä käsittelevän YK:n riippumattoman asiantuntijaryhmän tekemälle työlle ja antaa täyden tukensa sen puheenjohtajalle Kamel Jendoubille; on tyytyväinen YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 24. syyskuuta 2018 julkistamaan vuosikertomukseen Jemenin tilanteesta sekä siinä vahvistettuun YK:n ihmisoikeusneuvoston päätökseen jatkaa merkittävistä kansainvälisistä ja alueellisista Jemenin asiantuntijoista koostuvan riippumattoman ryhmän toimikautta vuodella ja ottaa käyttöön järjestely, jonka mukaan ihmisoikeusneuvosto voi valtuuttaa toimikauden jatkamisen, jotta voidaan kerätä näyttöä Jemenissä tehdyistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan ja asettaa niiden perusteella syytteitä ja rangaista tekijöitä; kehottaa viemään Jemenin tilanteen Kansainväliseen rikostuomioistuimeen; kehottaa Jemeniä liittymään Kansainväliseen rikostuomioistuimeen, jolloin konfliktin aikana tehdyistä rikoksista vastuussa olevat voitaisiin asettaa syytteeseen ilman YK:n turvallisuusneuvoston käsittelyä;

16.  kehottaa Euroopan unionia ja kaikkia jäsenvaltioita tarjoamaan Yhdistyneiden kansakuntien riippumattomalle asiantuntijaryhmälle johdonmukaista, nopeaa ja tehokasta apua kaikissa asiaan liittyvissä YK:n elimissä ja etenkin ihmisoikeusneuvostossa;

17.  kehottaa neuvostoa, varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita vastustamaan laittomia teloituksia, mukaan lukien miehittämättömien ilma-alusten käyttö, muistuttamaan EU:n kansainvälisen oikeuden mukaisesta kannasta ja varmistamaan, että jäsenvaltiot eivät syyllisty laittomiin tappaviin operaatioihin eivätkä tue niitä tai muulla tavoin osallistu niihin; kehottaa neuvostoa hyväksymään miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskevan yhteisen kannan;

18.  vaatii unionia tekemään seuraavassa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa aloitteen, jolla nostettaisiin esiin ihmisoikeushistorialtaan hyvin kyseenalaisten valtioiden jäsenyys;

19.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita jatkamaan Saudi-Arabian kanssa vuoropuhelua ihmisoikeuksista ja perusvapauksista; ilmaisee olevansa valmis käymään rakentavaa ja avointa vuoropuhelua alueen maiden viranomaisten kanssa kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten täytäntöönpanosta; edellyttää oikeuslaitosta ja oikeudellisia kysymyksiä koskevaa asiantuntijavaihtoa, jotta alueen maissa voidaan lujittaa yksilön oikeuksien suojaa;

20.  kehottaa neuvostoa edistämään tehokkaasti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista asiaa koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti; toistaa eritoten, että unionin kaikkien jäsenvaltioiden on sovellettava tiukasti yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP vahvistettuja sääntöjä; palauttaa tässä yhteydessä mieliin 25. helmikuuta 2016 ja 30. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselmat Jemenin tilanteesta; kehottaa tässä yhteydessä unionin kaikkia jäsenvaltioita pidättymään aseiden ja sotilastarvikkeiden myymisestä Saudi-Arabialle, Yhdistyneille arabiemiirikunnille ja millekään kansainvälisen liittoutuman jäsenelle tai Jemenin hallitukselle ja muille konfliktin osapuolille;

21.  paheksuu Saudi-Arabian johtaman liittoutuman ilmaiskujen aiheuttamaa tuhoa Jemenin kulttuuriperinnölle, mukaan luettuina Sanaan vanha kaupunki sekä Zabidin historiallinen kaupunki; pitää valitettavana ja muistuttamisen arvoisena, että liittoutuma on syyllistynyt tähän tuhoamiseen, ja korostaa, että sitä pidetään myöhemmin vastuussa tällaisista teoista; vaatii YK:n pääsihteeriä viemään kaikkien Jemenin konfliktin uhkaamien kulttuurikohteiden suojelun turvallisuusneuvoston käsittelyyn, jotta asiasta voitaisiin antaa päätöslauselma;

22.  panee tyytyväisenä merkille Jemenin humanitaarista toimintaa koskevan YK:n suunnitelman vuodelle 2018 sekä vuonna 2018 järjestetyn Jemenin humanitaarista kriisiä koskeneen korkean tason avunantajien tapahtuman, jossa kansainväliset avunantajat sitoutuivat lahjoittamaan yli kaksi miljardia dollaria; pitää kuitenkin valitettavana, että Jemenille suunnattavassa rahoituksessa on edelleen vajetta; pitää myönteisenä, että unioni on sitoutunut avustamaan Jemenin konfliktista kärsiviä ja lahjoittamaan 107,5 miljoonaa euroa; kehottaa kaikkia avunantajia maksamaan lupaamansa lahjoitukset nopeasti; pitää myönteisenä, että unioni jatkaa kehitysavun toimittamista Jemenille asettaen etusijalle toimet, joilla vakautetaan maata, ja että unioni toimii vakailla alueilla yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa edistääkseen selviytymiskykyä, auttaakseen peruspalvelujen tarjonnan ylläpitämisessä ja edistääkseen yhteisöjen kestäviä elinkeinoja;

23.  pitää itsellään oikeuden harkita asiaa uudelleen, kunnes on päästy neuvotteluratkaisuun; suosittelee, että ihmisoikeuksien alivaliokunta seuraa Jemenin ihmisoikeustilanteen kehittymistä sekä laatii raportin maassa todetuista ihmisoikeuksien ja kansalaisoikeuksien rikkomuksista;

24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.

(1) EUVL C 35, 31.1.2018, s. 142.
(2) EUVL C 331, 18.9.2018, s. 146.
(3) EUVL C 265, 11.8.2017, s. 93.
(4) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0473.
(5)EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö