Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2853(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0444/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/10/2018 - 7.9
CRE 04/10/2018 - 7.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0383

Priimti tekstai
PDF 142kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d. - Strasbūras
Padėtis Jemene
P8_TA(2018)0383RC-B8-0444/2018

2018 m. spalio 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene (2018/2853(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į 2016 m. vasario 25 d.(1) ir 2017 m. birželio 15 d.(2) rezoliucijas dėl humanitarinės padėties Jemene bei 2015 m. liepos 9 d.(3) ir 2017 m. lapkričio 30 d.(4) rezoliucijas dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į JT žmogaus teisių tarybos žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupės Jemeno klausimais 2018 m. rugpjūčio 28 d. paskelbtą ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties Jemene, įskaitant nuo 2014 m. rugsėjo mėn. įvykdytus pažeidimus ir piktnaudžiavimo atvejus,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir Komisijos nario Christoso Stylianideso 2018 m. birželio 13 d. bendrą pareiškimą dėl pastarojo meto įvykių šalia Chudaidos (Jemenas) ir 2018 m. rugpjūčio 4 d. bendrą pareiškimą dėl antskrydžių Chudaidoje,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2018 m. rugsėjo 24 d. metinę ataskaitą dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 25 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos pirmininko 2018 m. kovo 15 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemenui 2018 m. rugsėjo 6 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus 2018 m. rugsėjo 19 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į rezoliucijas Nr. 2216 (2015), 2201 (2015) ir 2140 (2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi konfliktas Jemene tęsiasi jau ketvirtus metus ir daugiau kaip 22 mln. žmonių būtina humanitarinė pagalba; kadangi maisto trūksta daugiau nei 17 mln. žmonių, o 8 mln. iš jų patiria kritinį maisto stygių ir jiems gresia bado pavojus; kadangi dabartinis konflikto skilimas – aiškus yrančios valstybės vienybės ženklas; kadangi dėl padėties Jemene smarkiai rizikuojama ir stabilumu regione;

B.  kadangi konfliktas prasidėjo 2015 m., kai Irano remiami husių sukilėliai pašalino tarptautiniu mastu pripažintą šalies prezidentą, kuris tuomet į kovą su sukilėliais ir jų šalininkų pajėgomis įtraukė Saudo Arabijos vadovaujamą tarptautinę koaliciją;

C.  kadangi nuo 2017 m. lapkričio mėn. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija vykdo visų prekių importo į husių kontroliuojamą teritoriją blokadą ir išimtį taiko tik skubiems humanitariniams ir pagalbos reikmenims; kadangi, Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) duomenimis, nuo blokados pradžios Jemenas užsitikrina tik 21 proc. jam reikalingo kuro ir 68 proc. jam būtinų importuojamų maisto prekių; kadangi kai kuriais atvejais husių sukilėliai neleidžia į vyriausybės kontroliuojamus miestus pristatyti svarbiausių medicininių prekių, maisto ir humanitarinės pagalbos;

D.  kadangi 2018 m. birželio mėn. Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų vadovaujama koalicija pradėjo puolimą, siekdama užimti Chudaidos miestą; kadangi organizacija „Save the Children“ praneša, kad šios operacijos aukomis tapo šimtai civilių; kadangi Chudaida yra svarbiausias Jemeno uostas ir net 70 proc. šaliai nepaprastai reikalingų maisto prekių ir humanitarinės pagalbos tranzito vieta; kadangi, JT duomenimis, nuo 2018 m. birželio pradžios Chudaidos guberniją paliko beveik 470 000 žmonių; kadangi dar vieno Chudaidos puolimo pasekmės būtų pražūtingos civiliams gyventojams; kadangi konflikto šalys turi pareigą leisti ir padėti greitai ir nekliudomai teikti humanitarinę pagalbą, įskaitant vaistus, maistą ir kitus išgyventi būtinus reikmenis;

E.  kadangi per derybas dėl ugnies nutraukimo, kurioms vadovauja JT specialusis pasiuntinys Jemenui Martin Griffiths, buvo susitarta dėl laikino puolimo nutraukimo; kadangi, nepavykus paskutiniajam mėginimui surengti taikos derybas Ženevoje, 2018 m. rugsėjo 7 d. buvo atnaujinti kovos veiksmai; kadangi nuo tada, kai buvo pradėtas puolimas, civilių mirties atvejų padaugėjo 164 proc.; kadangi, nepaisant tarptautinio spaudimo rasti tvirtą ir įtraukų politinį krizės sprendimą, konflikto šalims ir jų regioniniams bei tarptautiniams rėmėjams, įskaitant Saudo Arabiją ir Iraną, nepavyko susitarti dėl ugnies nutraukimo ar kaip nors išspręsti konflikto, taigi kovos ir bombardavimai ir toliau neslūgsta;

F.  kadangi antskrydžio, kurį Saudo Arabijos vadovaujama koalicija įvykdė 2018 m. rugpjūčio 9 d., taikiniu tapo mokyklos autobusas Saados šiaurinės provincijos turgavietėje: žuvo daugybė žmonių, įskaitant mažiausiai 40 vaikų, kurių dauguma buvo jaunesni nei 10 metų amžiaus; kadangi rugpjūčio 24 d., praėjus dviem savaitėms po šio išpuolio, per dar vieną Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos antskrydį žuvo 27 civiliai, daugiausia vaikai, bėgę nuo smurto pietinėje šalies dalyje apsiaustame Chudaidos mieste;

G.  kadangi dėl Saudo Arabijos vadovaujamos kampanijos ir intensyvaus bombardavimo iš oro, įskaitant puolimą be atrankos tankiai gyvenamose vietovėse, dar labiau gilėja karo sukelta humanitarinė krizė; kadangi, remiantis karo įstatymais, tyčinis civilių puolimas be atrankos ir išpuoliai prieš civilinius taikinius, pvz., mokyklas ir ligonines, draudžiamas; kadangi, remiantis žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupės išvadomis, tokie išpuoliai gali būti prilyginami karo nusikaltimams, o juos įvykdę asmenys gali būti už juos persekiojami baudžiamąja tvarka; kadangi Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos atlikti tariamų karo nusikaltimų Jemene tyrimai neįtikina, be to, juos atlikus nukentėjusiems civiliams nebuvo sudarytos galimybės apginti savo teises;

H.  kadangi nuo 2015 m. kovo mėn. daugiau nei 2 500 vaikų žuvo, per 3 500 buvo suluošinti arba sužaloti ir vis daugiau vaikų yra užverbuojami vietos ginkluotųjų pajėgų; kadangi per užsitęsusias kovas ypač nukenčia moterys ir vaikai; kadangi, UNICEF duomenimis, mokyklos nelanko beveik 2 mln. vaikų, o tai kelia grėsmę visos Jemeno vaikų kartos ateičiai, nes dėl riboto švietimo arba nesant galimybių mokytis jie tampa pažeidžiami karinio verbavimo ir seksualinės prievartos bei smurto dėl lyties požiūriais;

I.  kadangi 2018 m. rugpjūčio mėn. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro parengtoje ataskaitoje daroma išvada, jog esama pagrįstų priežasčių tikėti, kad visos konflikto Jemene šalys gali būti įvykdžiusios karo nusikaltimų; kadangi abiejų konflikto šalių pajėgos kaltinamos užstatytų teritorijų ir gausiai gyvenamų vietų, įskaitant ligonines ir kitus nekarinius objektus, apšaudymu naudojant sunkiąją ginkluotę;

J.  kadangi per karą buvo sugriauta infrastruktūra, griuvo Jemeno ekonomika, daug kur sutriko pagrindinių prekių tiekimas, taip pat viešųjų ir sanitarinių paslaugų teikimas bei švaraus geriamojo vandens tiekimas; kadangi atlyginimai Jemeno viešojo sektoriaus darbuotojams, kurie nėra kariškiai, reguliariai nebemokami faktiškai nuo 2016 m. pabaigos;

K.  kadangi, neleidžiant naudotis JT skrydžiais tarptautinės žiniasklaidos priemonių ir žmogaus teisių organizacijų atstovams, trukdoma nepriklausomai nušviesti padėtį Jemene, o dėl to konfliktas sulaukia dar mažiau pasaulio dėmesio;

L.  kadangi nuo konflikto pradžios proporcingai daugėjo seksualinio smurto dėl lyties atvejų; kadangi nebeliko jau ir anksčiau riboto baudžiamosios teisenos sistemos pajėgumo spręsti seksualinės prievartos ir smurto dėl lyties klausimus, taigi nevykdomi jokie tyrimai, susiję su tokia praktika, kaip moterų grobimas ir žaginimas arba grasinimai tai padaryti siekiant išgauti pinigų iš jų šeimų ir bendruomenių;

M.  kadangi žmogaus teisių gynėjai susiduria su nepaliaujamu visų konflikto šalių vykdomu bauginimu, grasinimais ir šmeižto kampanijomis; kadangi moterys žmogaus teisių gynėjos, žurnalistės ir aktyvistės patiria ypatingas represijas dėl savo lyties;

N.  kadangi husių de facto valdžios institucijos vykdo sisteminę žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų ir religinių mažumų atstovų bauginimo, savavališko sulaikymo ir sulaikymo piktnaudžiaujant padėtimi, taip pat priverstinio dingimo ir kankinimo kampaniją; kadangi 24-iems bahajų mažumai priklausantiems Jemeno gyventojams, įskaitant vieną vaiką, pateikti kaltinimai, kuriais remiantis jiems gali būti skirta mirties bausmė dėl tikėjimo ir taikiai vykdytos veiklos;

O.  kadangi husių pajėgų sukilėliai buvo apkaltinti tuo, kad po jų įvykdytos Taizo – trečio pagal dydį Jemeno miesto – apsiausties aukos buvo skaičiuojamos masiškai; kadangi jie yra įsitraukę į sekinantį karą prieš civilius gyventojus vyriausybės kontroliuojamose vietovėse; kadangi jie naudoja uždraustas priešpėstines minas ir verbuoja vaikus;

P.  kadangi žinomų ekspertų grupės pirmininkas Kamel Jendoubi, 2018 m. rugpjūčio 28 d. pateikęs Žmogaus teisių tarybai ataskaitą dėl žmogaus teisių padėtis Jemene, yra šmeižto kampanijos, kurios tikslas yra įbauginti žinomų ekspertų grupę ir priversti suabejoti jos išvadomis, auka;

Q.  kadangi Jemenas yra pasirašęs Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, bet dar nėra jo ratifikavęs; kadangi ne viena Romos statuto nuostata, įskaitant susijusias su karo nusikaltimais, atspindi tarptautinę paprotinę teisę;

R.  kadangi 2018 m. vasario mėn. Rusija vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, kurioje nušviečiamas Irano dalyvavimas konflikte;

S.  kadangi Irano remiamiems husių sukilėliams paskelbtas tarptautinis ginklų embargas ir kadangi, remiantis 18-ąja ES metine ginklų eksporto ataskaita, paaštrėjus konfliktui ES valstybės narės toliau leido perduoti ginklus Saudo Arabijai, pažeisdamos 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP, nustatančią bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę(5); kadangi pernai kai kurios ES valstybės narės iš dalies arba visiškai sustabdė ginklų perdavimą Saudo Arabijai ir JAE; kadangi Parlamentas ne kartą ragino Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę imtis iniciatyvos, siekiant paskelbti ES ginklų embargą Saudo Arabijai, laikantis Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP;

T.  kadangi dauguma antskrydžių, kuriuos Jemene vykdo JAV pajėgos, yra mirtį nešantys bepiločių orlaivių antskrydžiai; kadangi sprendimai į bepiločių orlaivių operacijų taikinių sąrašus įtraukti tam tikrus asmenis dažnai priimami be teismo sutikimo ar orderio; kadangi tam tikromis aplinkybėmis konkretaus asmens paskelbimas taikiniu ir tuomet jo eliminavimas gali būti laikomas neteismine egzekucija;

U.  kadangi karas Jemene atvėrė galimybes ekstremistinėms grupuotėms, įskaitant „Arabijos pusiasalio Al Kaidą“, plėsti savo veiklą ir, savo ruožtu, kelti grėsmę didesnėje regiono dalyje; kadangi stabilus, saugus Jemenas, įskaitant tinkamai veikiančią vyriausybę, nepaprastai svarbus tarptautinėms pastangoms kovoti su ekstremizmu ir smurtu didesnėje regiono dalyje ir už jo ribų bei taikai ir stabilumui pačiame Jemene;

V.  kadangi stabilumas didesnėje regiono dalyje nepaprastai svarbus ES; kadangi ES yra įsipareigojusi laikytis visapusiško strateginio požiūrio, apimančio visus susijusius regioninius subjektus; kadangi siekis rasti politinį konflikto sprendimą JT taikos iniciatyvos Jemene pagrindu turėtų būti ES ir visos tarptautinės bendruomenės prioritetas;

W.  kadangi ES tebėra įsipareigojusi toliau teikti gyvybiškai svarbią pagalbą visiems Jemeno žmonėms, kuriems ji būtina; kadangi tuo pat metu ES, kaip ir JT bei kitas paramos teikėjas, neramina tai, kad nuolat traukiasi humanitarinės veiklos vykdymo galimybės; kadangi humanitarinė finansinė pagalba, kurią ES Jemenui yra skyrusi nuo 2015 m. iki dabar, viršija 233 mln. EUR;

1.  kuo griežčiausiai smerkia Jemene užsitęsusį smurtą ir visus išpuolius prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą; pabrėžia esąs susirūpinęs dėl konflikto, kuris vis labiau išsigimsta ir virsta viena didžiausių šių dienų humanitarinių, politinių ir ekonominių krizių; primena visoms susijusioms šalims, įskaitant jų regioninius ir tarptautinius rėmėjus, kad tyčiniai tiksliniai veiksmai prieš civilius ir civilinę infrastruktūrą, įskaitant ligonines ir medikus, vandens sistemas, uostus, oro uostus ir prekybos vietas, yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas;

2.  nepaprastai apgailestauja dėl gyvybių, kurias pasiglemžė konfliktas, ir kančių, kurias patiria tapusieji kovų įkaitais, bei reiškia užuojautą aukų šeimoms; pakartoja esąs įsipareigojęs toliau remti Jemeną ir Jemeno gyventojus;

3.  ragina visas konflikto šalis nedelsiant nutraukti kovas; ragina Saudo Arabiją ir kitus susijusius subjektus toliau dėti pastangas siekiant nutraukti Jemeno blokadą; ragina visas tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias valstybes ir atitinkamus subjektus, įskaitant Iraną, daryti maksimalų spaudimą visoms šalims, kad būtų siekiama deeskalavimo ir kad būtų nedelsiant nutrauktas politinės, karinės ir finansinės paramos teikimas – ir tiesioginis, ir pagal įgaliojimą – kariniams subjektams vietoje;

4.  pabrėžia, kad tik politinis, įtraukus ir derybomis pasiektas konflikto sprendimas gali atkurti taiką ir išsaugoti Jemeno vienybę, suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą; ragina visus tarptautinius ir regioninius subjektus konstruktyviai bendradarbiauti su šalimis Jemene, kad konfliktas būtų deeskaluotas ir išspręstas derybų keliu;

5.  remia JT generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemenui Martino Griffithso pastangas atnaujinti politinį procesą; atkreipia dėmesį į jo 2018 m. rugsėjo 11 d. pareiškimą JT Saugumo Tarybai, kad, nors viena iš šalių nedalyvavo savaite anksčiau Ženevoje vykusiose konsultacijose, nors jos tikrai nevyko taip, kaip buvo planuojama, vis tiek pavyko iš naujo pradėti politinį procesą, kurį neabejotinai tvirtai remia Jemeno žmonės ir tarptautinė bendruomenė; palankiai vertina M. Griffithso 2018 m. rugsėjo 16 d. vizitą Sanoje; ragina sudaryti visas sąlygas specialiajam pasiuntiniui netrukdomai nuvykti į bet kurią Jemeno teritorijos dalį; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę bei visas ES valstybes nares užtikrinti M. Griffithsui politinę paramą, kad derybomis būtų pasiektas įtraukus susitarimas;

6.  kuo griežčiausiai smerkia visus teroristinius išpuolius; reiškia gilų susirūpinimą dėl to, kad Jemene daugėja nusikalstamų ir teroristinių grupuočių, įskaitant „Arabijos pusiasalio Al Kaidą“ ir ISIL / „Da'esh“; ragina visas konflikto šalis imtis ryžtingų veiksmų prieš šias grupuotes; smerkia užsienio kovotojų buvimą šalyje ir ragina išsiųsti iš Jemeno visus šiuo kovotojus;

7.  ragina visas konflikto šalis nedelsiant sudaryti visas galimybes pristatyti humanitarinę pagalbą į konflikto apimtas zonas, siekiant padėti gyventojams, kuriems ji būtina; ragina Tarybą ir JT Saugumo Tarybą įgyvendinant JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2216 (2015) įvardyti asmenis, kurie trukdo pristatyti humanitarinę pagalbą į Jemeną, ir taikyti jiems tikslines sankcijas;

8.  atkreipia ypatingą dėmesį į tai, kad JT Saugumo Taryba pabrėžė remianti JT tikrinimo ir patikrų mechanizmą (UNVIM) ir kad ES visapusiškai remia tolesnę UNVIM veiklą bei visapusišką ir netrukdomą jo įgaliojimų vykdymą;

9.  ragina visas šalis nedelsiant nutraukti visus išpuolius prieš saviraiškos laisvę ir išlaisvinti visus žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus, sulaikytus vien už tai, kad jie naudojosi savo žmogaus teisėmis; ragina visas šalis liautis trukdžius tarptautinės žiniasklaidos ir humanitarinės pagalbos darbuotojų darbui, susijusiam su konfliktu;

10.  ragina visas konflikto šalis imtis būtinų priemonių ir užtikrinti, kad būtų atliekami veiksmingi, nešališki ir nepriklausomi visų tariamų žmogaus teisių pažeidimų ir piktnaudžiavimo jomis bei tariamų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų tyrimai, laikantis tarptautinių standartų; reiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų apie draudimą naudotis religijos ar tikėjimo laisve, kuris apima diskriminaciją, neteisėtą kalinimą ir smurto naudojimą, bei apie žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant seksualinę ir kitokią prievartą prieš moteris, vyrus, mergaites ir berniukus, paminant tarptautinius standartus;

11.  ragina visas konflikto šalis nutraukti vaikų verbavimą karui ar naudojimąsi jais kaip kariais bei sustabdyti kitus šiurkščius pažeidimus jų atžvilgiu, vykdomus paminant taikytiną tarptautinę teisę ir standartus; ragina visas šalis išlaisvinti visus jau užverbuotus vaikus ir bendradarbiauti su JT jų reabilitacijos ir reintegracijos į jų bendruomenes tikslu; remia gyvybiškai svarbų UNICEF darbą Jemene;

12.  ragina specializuotą baudžiamųjų bylų teismą, veikiantį husių kontroliuojamoje teritorijoje Sanoje, išteisinti ir išlaisvinti priverstinai dingusius Asmaą al-Omeissy, Saeedą al-Ruwaishedą ir Ahmedą Bawazeerą, kurie buvo kankinami ir po neleistinai neteisingo bylos nagrinėjimo nuteisti mirties bausme už tariamą pagalbą priešiškai valstybei;

13.  ragina specializuotą baudžiamųjų bylų teismą Sanoje nedelsiant išlaisvinti 25 bahajų tikėjimo sekėjus, kurie šiuo metu kalinami dėl to, kad taikiai išpažino savo religiją, ir kuriems pateikti kaltinimai, už kuriuos baudžiama mirtimi;

14.  primena visoms konflikto šalims, kad pagal tarptautinę teisę jos atskaitingos už visus padarytus nusikaltimus; primygtinai ragina valstybes nares imtis visų reikiamų priemonių, siekiant patraukti įtariamus nusikaltėlius atsakomybėn – visų pirma vykdant nacionalinį ir tarptautinį asmenų, grupių ir organizacijų, įtariamų tokiais pažeidimais, baudžiamąjį persekiojimą arba taikant visuotinės jurisdikcijos principą ir atliekant tyrimą dėl asmenų, atsakingų už Jemene padarytus žiaurius nusikaltimus, bei patraukiant juos baudžiamojon atsakomybėn;

15.  teigiamai vertina JT žinomų ekspertų grupės veiklą, susijusią su Jemenu, ir visapusiškai solidarizuojasi su jos pirmininku Kameliu Jendoubi; teigiamai vertina JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2018 m. rugsėjo 24 d. metinę ataskaitą dėl padėties Jemene, kurioje JT žmogaus teisių taryba nusprendė pratęsti žinomų ekspertų grupės įgaliojimus dar vienų metų laikotarpiui, atnaujinamam Žmogaus teisių tarybos leidimu, siekiant įtraukti Jemene įvykdytų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui įrodymus ir baudžiamąja tvarka persekioti bei nubausti šių nusikaltimų vykdytojus; ragina perduoti Jemeno atvejį Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT); ragina Jemeną prisijungti prie TBT, nes, nesant JT Saugumo Tarybos nuomonės šiuo klausimu, tai leistų patraukti baudžiamojon atsakomybėn visus asmenis, atsakingus už konflikto metu padarytus nusikaltimus;

16.  ragina Europos Sąjungą ir visas valstybes nares teikti darnią, greitą ir veiksmingą paramą žinomų ekspertų grupėms visuose susijusiuose JT organuose ir ypač Žmogaus teisių taryboje;

17.  ragina Tarybą, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares nepritarti neteisminėms egzekucijoms, įskaitant bepiločių orlaivių naudojimą, pakartoti ES poziciją pagal tarptautinę teisę ir užtikrinti, kad valstybės narės nevykdytų ir nepadėtų vykdyti neteisėtų mirtį nešančių operacijų bei jose nedalyvautų kitais būdais; ragina Tarybą priimti bendrąją poziciją dėl ginkluotų bepiločių orlaivių naudojimo;

18.  ragina ES kitame Žmogaus teisių tarybos posėdyje imtis iniciatyvos ir iškelti klausimą dėl valstybių, kuriose žmogaus teisų padėtis kelia didelių abejonių, narystės;

19.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę, EIVT ir valstybes nares ir toliau vykdyti dialogą su regiono valstybėmis žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių klausimais; pareiškia, kad yra pasirengęs vykdyti konstruktyvų ir atvirą dialogą su regiono valstybių valdžios institucijomis dėl jų tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje; ragina keistis ekspertinėmis žiniomis teismų ir teisės klausimais, kad regiono valstybėse būtų sustiprinta individualių teisių apsauga;

20.  ragina Tarybą veiksmingai skatinti laikytis tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų, kaip numatyta atitinkamose ES gairėse; pirmiausia pakartoja, kad visos ES valstybės narės turi griežtai taikyti Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytas taisykles; šiuo klausimu primena 2016 m. vasario 25 d. ir 2017 m. lapkričio 30 d. Parlamento rezoliucijas dėl padėties Jemene; atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina visas ES valstybes nares susilaikyti nuo ginklų ir bet kokios karinės įrangos pardavimo Saudo Arabijai, JAE ir bet kuriam tarptautinės koalicijos nariui, taip pat Jemeno vyriausybei ir kitoms konflikto šalims;

21.  smerkia, kad Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, vykdydama oro išpuolius, sunaikino Jemeno kultūros paveldą, įskaitant Sanos senamiestį ir istorinį Zabido miestą; apgailestauja ir primena, kad už šį sunaikinimą atsakinga koalicija, taip pat pabrėžia, kad ji turės atsakyti ir už šiuos veiksmus; ragina Jungtinių Tautų generalinį sekretorių perduoti visų kultūros vietų, kurioms kyla grėsmė dėl konflikto Jemene, apsaugos klausimą Saugumo Tarybai, siekiant patvirtinti rezoliuciją šia tema;

22.  palankiai vertina 2018 m. JT humanitarinės pagalbos teikimo Jemenui planą ir tai, kad 2018 m. aukšto lygio paramos teikėjų renginyje, skirtame humanitarinei krizei Jemene, tarptautiniai paramos teikėjai įsipareigojo skirti daugiau kaip 2 mlrd. JAV dolerių; tačiau apgailestauja dėl to, kad Jemenui vis dar trūksta finansavimo; teigiamai vertina tai, kad ES yra įsipareigojusi suteikti pagalbą nukentėjusiesiems nuo konflikto Jemene ir tuo tikslu įsipareigojo skirti 107,5 mln. EUR; ragina visus paramos teikėjus skubiai išmokėti įsipareigotas skirti sumas; teigiamai vertina tai, kad ES ir toliau teiks Jemenui paramą vystymuisi, pirmenybę skirdama intervencijoms, kuriomis siekiama stabilizuoti šalį, ir imsis veiksmų stabiliose vietovėse bendradarbiaudama su vietos valdžios institucijomis, siekdama didinti atsparumą, padėti ir toliau teikti pagrindines paslaugas ir skatinti tvarų bendruomenių pragyvenimą;

23.  pasilieka teisę vėl svarstyti šį klausimą, kol derybų proceso metu nebus pasiektas sprendimas; rekomenduoja, kad Žmogaus teisių pakomitetis stebėtų žmogaus teisių raidą Jemene ir parengtų pranešimą dėl žmogaus ir pilietinių teisių pažeidimų, įvykdytų šioje valstybėje;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Jemeno vyriausybei.

(1) OL C 35, 2018 1 31, p. 142.
(2) OL C 331, 2018 9 18, p. 146.
(3) OL C 265, 2017 8 11, p. 93.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0473.
(5) OL L 335, 2008 12 13, p. 99.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika