Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2853(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0444/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/10/2018 - 7.9
CRE 04/10/2018 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0383

Antagna texter
PDF 134kWORD 49k
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg
Situationen i Jemen
P8_TA(2018)0383RC-B8-0444/2018

Europaparlamentets resolution av den 4 oktober 2018 om situationen i Jemen (2018/2853(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna av den 25 februari 2016(1) och den 15 juni 2017(2) om den humanitära situationen i Jemen, och den 9 juli 2015(3) och den 30 november 2017(4) om situationen i Jemen,

–  med beaktande av rapporten om människorättssituationen i Jemen, däribland kränkningar och övergrepp sedan september 2014, som FN:s människorättsråds grupp med framstående regionala och internationella experter på Jemen offentliggjorde den 28 augusti 2018,

–  med beaktande av de gemensamma uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionsledamoten Christos Stylianides, av den 13 juni 2018 om den senaste tidens händelser kring al-Hudayda i Jemen och av den 4 augusti 2018 om luftangreppen i al-Hudayda,

–  med beaktande av årsrapporten av den 24 september 2018 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om situationen i Jemen,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Jemen av den 25 juni 2018,

–  med beaktande av uttalandet från ordföranden för FN:s säkerhetsråd av den 15 mars 2018,

–  med beaktande av uttalandet av den 6 september 2018 från FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen,

–  med beaktande av uttalandet från den verkställande direktören för Världslivsmedelsprogrammet av den 19 september 2018,

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna 2216 (2015), 2201 (2015) och 2140 (2014),

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Konflikten i Jemen har nu gått in på sitt fjärde år, och över 22 miljoner människor behöver humanitärt bistånd. Över 17 miljoner människor lider av en osäker livsmedelsförsörjning. För 8 miljoner av dessa människor är situationen allvarlig och de riskerar svält. Den pågående fragmenteringen av konflikten är ett tydligt tecken på urholkningen av den statliga sammanhållningen. Situationen i Jemen innebär också stora risker för stabiliteten i regionen.

B.  Konflikten började under 2015, då iranskstödda huthirebeller störtade landets internationellt erkända president, som senare tog in en multinationell koalition under ledning av Saudiarabien för att bekämpa rebellerna och deras allierade styrkor.

C.  Sedan november 2017 har koalitionen under saudisk ledning upprättat en blockad mot all import till det huthikontrollerade territoriet, med undantag för brådskande humanitära och andra hjälpartiklar. Enligt Ocha har Jemen, efter det att blockaden inleddes, mottagit bara 21 procent av den mängd bränsle som behövs, och 68 procent av landets behov när det gäller import av livsmedel. I vissa fall har huthirebeller blockerat leveranser av nödvändiga medicinska förnödenheter, livsmedel och humanitärt bistånd till städer kontrollerade av regeringen.

D.  I juni 2018 inledde koalitionen under ledning av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten en offensiv för att inta staden al-Hudayda. Rädda Barnen har rapporterat om hundratals civila dödsoffer under denna operation. al-Hudayda är i dag Jemens viktigaste hamn och är transiteringspunkt för hela 70 % av landets kritiskt viktiga livsmedels- och humanitärbistånd. Enligt FN har närmare 470 000 människor flytt från al-Hudayda-guvernementet sedan början av juni 2018. Ännu ett angrepp mot al-Hudayda skulle få förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Parterna i konflikten är skyldiga att tillåta och underlätta snabb och obehindrad transport av humanitärt bistånd, däribland läkemedel, livsmedel och andra varor som befolkningen behöver för sin överlevnad.

E.  Förhandlingarna om eldupphör, som leddes av FN:s särskilda sändebud Martin Griffiths, resulterade i ett tillfälligt upphörande av offensiven. När de senaste försöken till fredssamtal bröt samman i Genève blossade stridigheterna upp igen den 7 september 2018. Sedan offensiven inleddes har dödssiffrorna bland civilbefolkningen ökat med 164 procent. Trots internationella påtryckningar för att hitta en stabil och inkluderande politisk lösning på krisen har konfliktparterna och deras regionala och internationella anhängare, bland dem Saudiarabien och Iran, inte lyckats uppnå vapenvila eller någon form av uppgörelse, och striderna och de urskillningslösa bombningarna fortsätter med oförminskad styrka.

F.  Vid ett luftangrepp den 9 augusti 2018 utfört av den saudiskledda koalitionen träffades en skolbuss på en marknad i den nordliga Saadaprovinsen. Åtskilliga tiotals människor miste livet, däribland minst 40 barn, de flesta under 10 år. Attacken följdes två veckor senare, den 24 augusti, av ett nytt angrepp av den saudiskledda koalitionen, med 27 civila dödsoffer som följd, av vilka de flesta var barn som försökte fly undan våldet i den belägrade staden al-Hudayda.

G.  Den saudiskledda kampanjen och de intensiva flygbombningarna, bland annat urskillningslösa angrepp på tättbefolkade områden, förvärrar krigets humanitära effekter. Krigslagarna förbjuder avsiktliga och urskillningslösa angrepp mot civilbefolkningen och mot civila mål, t.ex. skolor och sjukhus. Mot bakgrund av resultaten från gruppen med oberoende och framstående internationella och regionala experter kan sådana angrepp utgöra krigsförbrytelser, och de personer som begår dem kan åtalas för förbrytelserna. Den saudiskledda koalitionens utredningar av påstådda krigsförbrytelser i Jemen har saknat trovärdighet och misslyckats med att ge upprättelse till civila offer.

H.  Över 2 500 barn har dödats och över 3 500 barn har lemlästats eller kommit till skada på annat sätt sedan mars 2015, samtidigt som allt fler barn har rekryterats av de väpnade styrkorna på plats. Kvinnor och barn drabbas särskilt hårt av de pågående fientligheterna. Enligt Unicef går nästan två miljoner barn inte i skola. Detta äventyrar framtiden för en hel generation jemenitiska barn som har begränsad eller ingen tillgång till utbildning och gör dem sårbara för militärrekrytering och sexuellt och könsrelaterat våld.

I.  I en rapport från augusti 2018 som sammanställts av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter dras slutsatsen att det finns ”rimliga skäl att anta” att samtliga parter i Jemenkonflikten har begått krigsförbrytelser. Styrkor på bägge sidor i konflikten har anklagats för att använda tunga vapen i bebyggda och tätbefolkade områden, bland annat angrepp mot sjukhus och andra icke-militära strukturer.

J.  Kriget har lett till att infrastruktur har förstörts och Jemens ekonomi kollapsat samt orsakat omfattande brist på basvaror och tillgång till allmännyttiga tjänster, sanitet och rent dricksvatten. Den regelbundna utbetalningen av löner för upp till 1,4 miljoner icke‑militära tjänstemän i Jemen upphörde i praktiken i slutet av 2016.

K.  Att FN-flyg inte kan användas för internationella medier och människorättsorganisationer hindrar en oberoende bevakning av situationen i Jemen, vilket bidrar till den globala försummelsen av konflikten.

L.  Könsrelaterat sexuellt våld har ökat exponentiellt sedan konfliktens början. Det straffrättsliga systemets redan begränsade kapacitet att ta itu med sexuellt och könsrelaterat våld har kollapsat, och inga utredningar har genomförts av metoder som bortförande och våldtäkt av kvinnor, eller hot om sådana handlingar, som används för att pressa deras familjer och samhällen på pengar.

M.  Människorättsförsvarare har utsatts för skoningslösa trakasserier, hot och smutskastningskampanjer från alla parter i konflikten. Kvinnliga människorättsförsvarare, journalister och aktivister har utsatts för särskilt förtryck på grund av sitt kön.

N.  Huthirörelsens de facto-myndigheter har genomfört en systematisk kampanj med trakasserier, godtyckliga och oskäliga frihetsberövanden och påtvingade försvinnanden och tortyr mot människorättsförsvarare, journalister och religiösa minoriteter. 24 jemeniter från bahaiminoriteten, däribland ett barn, har enbart på grund av sin övertygelse och sina fredliga aktioner blivit anklagade och riskerar att dömas till döden.

O.  Huthirebellerna har anklagats för att ligga bakom ett stort antal dödsfall under sin belägring av Taizz, Jemens tredje största stad. De har utkämpat ett utmattningskrig mot civilbefolkningen i regeringskontrollerade områden. De har också placerat ut förbjudna antipersonella minor (truppminor) och rekryterat barn.

P.  Kamel Jendoubi, ordförande för gruppen med oberoende och framstående internationella och regionala experter, vilken den 28 augusti 2018 utfärdade en rapport riktad till FN:s råd för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Jemen, har blivit föremål för en smutskastningskampanj avsedd att skrämma gruppen och väcka tvivel om dess slutsatser.

Q.  Jemen har undertecknat Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, men har ännu inte ratificerat den. Åtskilliga bestämmelser i Romstadgan, däribland de som rör krigsförbrytelser, återspeglar internationell sedvanerätt.

R.  I februari 2018 lade Ryssland in sitt veto mot en resolution där FN:s säkerhetsråd framhöll Irans inblandning i konflikten.

S.  Det råder ett internationellt vapenembargo mot de Iranunderstödda huthirebellerna, och enligt EU:s 18:e årliga rapport om vapenexport har EU-medlemsstaterna fortsatt att godkänna överföringar av vapen till Saudiarabien även efter det att konflikten eskalerade, i strid med rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel(5). Förra året ställde vissa av EU:s medlemsstater helt eller delvis in vapenöverföringarna till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Parlamentets har upprepade gånger uppmanat vice ordföranden/den höga representanten att ta initiativ till att införa ett EU‑vapenembargo mot Saudiarabien, i linje med den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp.

T.  De flesta av anfallen som utförs av USA:s styrkor i Jemen är dödliga drönarattacker. Beslut om att lägga till vissa personer i förteckningen över mål för drönaroperationer fattas oftast utan domstolsbeslut eller rättsliga avgöranden. Inriktningen på och dödandet av vissa personer kan i vissa fall betraktas som utomrättsliga avrättningar.

U.  Kriget i Jemen har gjort det möjligt för extremistgrupper, bland annat al-Qaida på Arabiska halvön, att breda ut sig och därmed hota hela regionen. Ett stabilt och säkert Jemen med en välfungerande regering är av avgörande betydelse för de internationella insatser som görs för att bekämpa extremism och våld både i regionen i stort och utanför den, och även för freden och stabiliteten inom landet.

V.  Stabilitet i hela regionen är av kritisk betydelse för EU. EU har förbundit sig till ett övergripande och strategiskt tillvägagångssätt som omfattar alla relevanta regionala aktörer. Både EU och världssamfundet överlag bör prioritera arbetet med att inom ramen för FN:s fredsinitiativ för Jemen finna en politisk lösning på konflikten.

W.  EU står fortsatt fast vid sitt engagemang att ge livräddande bistånd till alla behövande människor i Jemen. Samtidigt delar EU FN:s och andra givares farhågor angående det fortsatt krympande utrymmet för humanitär verksamhet. Från 2015 framåt har EU bidragit med mer än 233 miljoner euro i humanitärt bistånd till Jemen.

1.  Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag det pågående våldet i Jemen och alla angrepp på civilpersoner och civil infrastruktur. Parlamentet framhåller sin oro över konflikten, som fortsätter att urarta och håller på att bli en av dagens allvarligaste humanitära, politiska och ekonomiska kriser. Parlamentet påminner alla inblandade parter, däribland deras regionala och internationella anhängare, om att avsiktliga angrepp på civilpersoner och civil infrastruktur, däribland sjukhus och sjukvårdpersonal, vattensystem, hamnar, flygplatser och marknader, utgör en allvarlig kränkning av internationell rätt.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt den förlust av människoliv som konflikten har vållat och det lidande som de som drabbats av striderna tvingas utstå, och uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga. Parlamentet bekräftar ånyo sitt åtagande om fortsatt stöd till Jemen och det jemenitiska folket.

3.  Europaparlamentet uppmanar samtliga parter i konflikten att omedelbart upphöra med fientligheterna. Parlamentet uppmanar eftertryckligen Saudiarabien och andra inblandade aktörer att ytterligare häva den pågående blockaden mot Jemen. Parlamentet uppmanar alla direkt eller indirekt inblandade stater och berörda aktörer, däribland Iran, att utöva maximala påtryckningar på samtliga parter för att de ska arbeta för en nedtrappning och att omedelbart sluta tillhandahålla politiskt, militärt och ekonomiskt stöd till militära aktörer på plats, vare sig direkt eller genom ombud.

4.  Europaparlamentet betonar att endast en politisk, inkluderande och framförhandlad lösning på konflikten kan återupprätta freden och bevara Jemens enhet, suveränitet, oberoende och territoriella integritet. Parlamentet uppmanar alla internationella och regionala aktörer att på ett konstruktivt sätt föra en dialog med de jemenitiska parterna för att möjliggöra en nedtrappning av konflikten och en förhandlingslösning.

5.  Europaparlamentet stöder de insatser som FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen, Martin Griffiths, gjort för att återuppta den politiska processen. Parlamentet noterar Martin Griffiths uttalande i FN:s säkerhetsråd den 11 september 2018 om att man trots frånvaron av en av parterna vid samråden i Genève veckan innan, och även om det verkligen inte hade gått som planerat, lyckades återuppta den politiska processen med ett starkt och tydligt stöd från det jemenitiska folket och det internationella samfundet. Parlamentet välkomnar Martin Griffiths besök i Sana den 16 september 2018. Parlamentet begär att det särskilda sändebudet ska säkras fullständiga och obehindrade kontakter med alla parter på Jemens territorium. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och samtliga EU‑medlemsstater att ge Griffiths politisk uppbackning för att nå en framförhandlad och inkluderande uppgörelse.

6.  Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag alla terrorattacker. Parlamentet är djupt oroat över den ökade närvaron i Jemen av kriminella grupper och terroristgrupper, däribland al-Qaida på Arabiska halvön och IS/Daish. Parlamentet uppmanar alla parter i konflikten att ta krafttag mot sådana grupper. Parlamentet fördömer närvaron av utländska stridande och kräver att alla sådana stridande avvisas från Jemen.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla konfliktparter att ge omedelbart och fullt humanitärt tillträde till de konfliktdrabbade områdena för att bistå den behövande befolkningen. Parlamentet uppmanar rådet och FN:s säkerhetsråd att vid genomförandet av säkerhetsrådets resolution 2216 (2015), utpeka de personer som hindrar leveranser av humanitärt bistånd i Jemen och införa riktade sanktioner mot dem.

8.  Europaparlamentet betonar att FN:s säkerhetsråd har bekräftat sitt stöd åt FN:s mekanism för kontroll och inspektion, och att EU till fullo stöder en fortsatt tillämpning av denna mekanism samt ett fullständigt och obehindrat genomförande av dess mandat.

9.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att omedelbart upphöra med alla former av angrepp mot yttrandefriheten och att frige journalister och människorättsförsvarare som frihetsberövats endast för att de har utövat sina mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar alla parter att upphöra med att störa internationella mediers och biståndsarbetares arbete i konflikten.

10.  Europaparlamentet uppmanar samtliga parter i konflikten att vidta alla de åtgärder som krävs för att säkerställa ändamålsenliga, opartiska och oberoende utredningar av alla påstådda kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna och påstådda kränkningar av internationell humanitär rätt, i enlighet med internationella normer. Parlamentet är djupt oroat över rapporter om kränkningar av religions- och trosfriheten, däribland diskrimination, olaga frihetsberövande och användning av våld, och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, däribland sexuellt och annat våld mot kvinnor, män, flickor och pojkar, i strid med internationella normer.

11.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att avbryta rekryteringen eller användningen av barn som soldater och sätta stopp för andra grova brott som begåtts mot dem i strid med tillämplig internationell rätt och internationella normer. Parlamentet uppmanar alla parter att frige alla barn som redan rekryterats och att samarbeta med FN i samband med deras rehabilitering och återintegrering i samhället. Parlamentet stöder Unicefs viktiga arbete i Jemen.

12.  Europaparlamentet uppmanar den särskilda brottmålsdomstolen i det huthikontrollerade territoriet i Sana att frikänna och släppa Asmaa al-Omeissy, Saeed al-Ruwaished och Ahmed Bawazeer, som föll offer för påtvingade försvinnanden, torterades och dömdes till döden i en gravt orättvis rättegång för att de ska ha hjälpt ett fiendeland.

13.  Europaparlamentet uppmanar den särskilda brottmålsdomstolen i Sana att omedelbart släppa de 25 anhängare av bahaireligionen som i nuläget hålls i förvar för att under fredliga former ha utövat sin religion och som står anklagade för handlingar belagda med dödsstraff.

14.  Europaparlamentet påminner samtliga parter i konflikten att de är ansvariga enligt internationell rätt för alla begångna brott. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att misstänkta förövare ska ställas till svars, särskilt genom nationell eller internationell lagföring av enskilda, grupper och organisationer som misstänks för sådana övergrepp eller genom att tillämpa principen om universell jurisdiktion samt genom att utreda och lagföra misstänkta förövare av grymma brott i Jemen.

15.  Europaparlamentet lovordar det arbete som utförts av FN:s grupp med oberoende och framstående internationella och regionala experter och uttrycker sin fulla solidaritet med gruppens ordförande, Kamel Jendoubi. Parlamentet välkomnar årsrapporten av den 24 september 2018 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om situationen i Jemen, där FN:s råd för mänskliga rättigheter beslutade att förlänga gruppens mandat med ytterligare en period av ett år, som kan förnyas efter godkännande från rådet för mänskliga rättigheter, för att det även ska omfatta insamling av bevis på krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts i Jemen, i syfte att lagföra och straffa dem som gjort sig skyldiga till sådana brott. Parlamentet begär att frågan om läget i Jemen ska hänskjutas till Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Parlamentet uppmanar eftertryckligen Jemen att ansluta sig till ICC, vilket skulle göra det möjligt att lagföra alla ansvariga för brott som begåtts under konflikten, i avsaknad av ett hänskjutande från FN:s säkerhetsråd.

16.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och samtliga medlemsstater att skyndsamt tillhandahålla enhetligt och ändamålsenligt stöd till gruppen med framstående internationella och regionala experter i alla relevanta FN-organ, särskilt rådet för mänskliga rättigheter.

17.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen rådet, vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna att motsätta sig utomrättsliga avrättningar, inklusive användningen av drönare, att bekräfta EU:s ståndpunkt enligt internationell rätt och att se till att medlemsstaterna inte utför, underlättar eller på annat sätt deltar i olagliga dödliga insatser. Parlamentet uppmanar med kraft rådet att anta en gemensam ståndpunkt i frågan om användningen av bestyckade drönare.

18.  Europaparlamentet uppmanar EU att vid människorättsrådets nästa möte ta initiativ till att ta upp frågan om medlemskap för stater där situationen för de mänskliga rättigheterna är mycket tvivelaktig.

19.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen vice ordföranden/den höga representanten, utrikestjänsten och medlemsstaterna att fortsatt föra en dialog med länderna i regionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Parlamentet är redo att föra en konstruktiv och öppen dialog med myndigheterna i länderna i regionen om fullgörandet av deras åtaganden i fråga om internationella mänskliga rättigheter. Parlamentet efterlyser ett utbyte av sakkunskap avseende rättsliga och juridiska frågor, för att stärka skyddet av individens rättigheter i länderna i regionen.

20.  Europaparlamentet uppmanar rådet att effektivt främja efterlevnaden av internationell humanitär rätt, i enlighet med de relevanta EU-riktlinjerna. Parlamentet upprepar framför allt att samtliga EU-medlemsstater strikt måste följa de regler som fastställs i den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp. Parlamentet påminner i detta avseende om sina resolutioner av den 25 februari 2016 och den 30 november 2017 om situationen i Jemen. I detta sammanhang uppmanar parlamentet med kraft samtliga EU‑medlemsstater att avstå från att sälja vapen och alla typer av militär utrustning till Saudiarabien, Förenade Arabemiraten eller någon medlem av den internationella koalitionen, samt till den jemenitiska regeringen och andra parter i konflikten.

21.  Europaparlamentet fördömer förstörelsen av jemenitiskt kulturarv, däribland Sanas gamla stadskärna och den historiska staden Zabid, genom den saudiskledda koalitionens luftangrepp. Parlamentet beklagar denna förstörelse och påminner om koalitionens ansvar för den samt betonar att den kommer att ställas till svars även för sådana handlingar. Parlamentet uppmanar FN:s generalsekreterare att uppmana säkerhetsrådet att utfärda en resolution till försvar för alla kulturella platser som hotas av konflikten i Jemen.

22.  Europaparlamentet välkomnar FN:s åtgärdsplan för humanitärt bistånd till Jemen för år 2018 och givarkonferensen på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen, där internationella givare utfäste sig att ge över två miljarder US-dollar. Parlamentet beklagar dock djupt att det fortfarande saknas finansiering till Jemen. Parlamentet ser positivt på att EU har åtagit sig att hjälpa offren för konflikten i Jemen och lovat bidra med 107,5 miljoner euro. Parlamentet uppmanar alla givare att snabbt uppfylla sina löften. Parlamentet ser positivt på att EU kommer att fortsätta att ge utvecklingsstöd till Jemen, med prioritet åt insatser som syftar till att stabilisera landet, och arbeta i stabila områden med lokala myndigheter för att främja motståndskraft, bidra till att grundläggande tjänster kan fortsätta att tillhandahållas och främja hållbara försörjningsmöjligheter för samhällena.

23.  Europaparlamentet förbehåller sig rätten att ompröva frågan tills en förhandlingslösning har nåtts. Parlamentet rekommenderar att dess underutskott för mänskliga rättigheter övervakar utvecklingen på människorättsområdet i Jemen och utarbetar en rapport om de kränkningar av mänskliga och medborgerliga rättigheter som begåtts i landet.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Förenta nationernas generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.

(1) EUT C 35, 31.1.2018, s. 142.
(2) EUT C 331, 18.9.2018, s. 146.
(3) EUT C 265, 11.8.2017, s. 93.
(4) Antagna texter, P8_TA(2017)0473.
(5) EUT L 335, 13.12.2008, s. 99

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy