Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2133(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0333/2018

Předložené texty :

A8-0333/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/10/2018 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0386

Přijaté texty
PDF 131kWORD 41k
Úterý, 23. října 2018 - Štrasburk
Žádost, aby byl Manolis Kefalogiannis zbaven imunity
P8_TA(2018)0386A8-0333/2018

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 o žádosti, aby byl Manolis Kefalogiannis zbaven imunity (2017/2133(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Manolis Kefalogiannis zbaven imunity, kterou dne 31. května 2017 předložil státní zástupce Nejvyššího soudu Řecké republiky v souvislosti se soudním řízením č. ABM:EOE 20/2017 a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 3. července 2017,

–  poté, co Manolis Kefalogiannis dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  po vyslechnutí Kristiana Knudsena, který vykonává funkci generálního ředitele Generálního ředitelství pro personál Evropského parlamentu,

–  po výměně názorů se zástupcem státního zástupce pro hospodářskou kriminalitu Řecké republiky,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 62 Ústavy Řecké republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0333/2018),

A.  vzhledem k tomu, že zástupce státního zástupce Nejvyššího soudu Řecké republiky požádal o to, aby byl poslanec Manolis Kefalogiannis zbaven imunity, aby proti němu mohlo být vedeno trestní stíhání pro údajné spáchání dvou deliktů;

B.  vzhledem k tomu, že v článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie je stanoveno, že členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají členové Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

D.  vzhledem k tomu, že podle článku 62 Ústavy Řecké republiky nelze bez souhlasu Poslanecké sněmovny stíhat, zatknout nebo zbavit svobody žádného poslance během výkonu jeho funkce, ani vůči němu nelze přijmout žádná jiná opatření omezující jeho svobodu;

E.  vzhledem k tomu, že se žádost zástupce prokurátora Nejvyššího soudu Řecké republiky týká řízení pro údajné porušení ustanovení čl. 385 odst. 1 písm. b) řeckého trestního zákoníku a článku 4 zákona č. 2803/2000, které se týkají vydírání za použití pohrůžky a podvodu;

F.  vzhledem k tomu, že Manolis Kefalogiannis je obviněn, že se pokusil spáchat podvod, který by finančním zájmům Evropské unie způsobil škodu ve výši 73 000 eur, tím, že se v období od července 2014 do konce roku 2016 pokusil zpronevěřit část platu své asistentky ve výši 4 240 EUR měsíčně;

G.  vzhledem k tomu, že podle čl. 9 odst. 8 jednacího řádu se Výbor pro právní záležitosti za žádných okolností nesmí vyslovit o vině či nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem případu;

H.  vzhledem k tomu, že Evropskému parlamentu nepřísluší zaujímat stanovisko k vině či nevině poslance nebo k tomu, zda jednání přisuzovaná poslanci opravňují k jeho trestnímu stíhání, ani ke kvalitě vnitrostátních právních a soudních systémů;

I.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu není poslanecká imunita osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho poslanců;

J.  vzhledem k tomu, že účelem poslanecké imunity je chránit Parlament a jeho poslance před stíháním v souvislosti s činnostmi, které vykonávají v rámci poslaneckých funkcí a které nelze od výkonu těchto funkcí oddělit;

K.  vzhledem k tomu, že pokud se dané stíhání netýká názorů či hlasování daného poslance ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, měl by být poslanec imunity zbaven, pokud se nezjistí, že stíhání je vedeno proto, aby poškodilo politickou činnost poslance či jeho dobré jméno, a tudíž nezávislost Parlamentu (fumus persecutionis);

L.  vzhledem k tomu, že na základě informací a vysvětlení získaných v dané záležitosti, včetně odpovědí získaných od zástupce státního zástupce pro hospodářskou kriminalitu Řecké republiky v rámci výměny názorů, a vzhledem k okolnostem, za nichž příslušné orgány vedly stíhání Manolise Kefalogiannise, k nejasnostem ohledně skutečností, na nichž se zakládá žádost o zbavení poslanecké imunity, a k vážným pochybnostem ohledně stíhání, včetně důvodů, na nichž se daná žádost o zbavení imunity zakládá, nelze vyvodit žádné závěry;

M.  vzhledem k tomu, že se podle všeho jedná o případ, kdy lze předpokládat existenci fumus persecutionis;

N.  vzhledem k tomu, že by v důsledku toho neměl být Manolis Kefalogiannis zbaven imunity;

1.  rozhodl, že se Manolis Kefalogiannis nezbavuje imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru státnímu zástupci Nejvyššího soudu Řecké republiky a Manolisi Kefalogiannisovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí