Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2133(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0333/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0333/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 23/10/2018 - 7.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0386

Usvojeni tekstovi
PDF 121kWORD 50k
Utorak, 23. listopada 2018. - Strasbourg
Zahtjev za ukidanje imuniteta Manolisu Kefalogiannisu
P8_TA(2018)0386A8-0333/2018

Odluka Europskog parlamenta od 23. listopada 2018. o zahtjevu za ukidanje imuniteta Manolisu Kefalogiannisu (2017/2133(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Manolisu Kefalogiannisu, koji je Glavni državni odvjetnik Vrhovnog suda Helenske Republike dostavio 31. svibnja 2017. u vezi s kaznenim postupkom pod brojem ABM:EOE 20/2017, objavljen na plenarnoj sjednici od 3. srpnja 2017.,

–  nakon saslušanja Manolisa Kefalogiannisa u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

–  saslušavši također Kristiana Knudsena, vršitelja dužnosti glavnog direktora Glavne uprave za kadrovske poslove Europskog parlamenta,

–  nakon razmjene gledišta sa zamjenikom državnog odvjetnika za borbu protiv gospodarskog kriminala Helenske Republike,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članak 62. Ustava Helenske Republike,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0333/2018),

A.  budući da je zamjenik državnog odvjetnika Vrhovnog suda Helenske Republike zatražio da se zastupniku u Europskom parlamentu Manolisu Kefalogiannisu ukine zastupnički imunitet kako bi se omogućilo provođenje kaznenog postupka protiv njega zbog navodnog počinjenja dvaju kaznenih djela;

B.  budući da se u članku 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da „članovi Europskog parlamenta ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasanja pri obnašanju svojih dužnosti”;

C.  budući da, u skladu s člankom 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije, zastupnici u Europskom parlamentu na nacionalnom teritoriju svoje države imaju isti imunitet koji se priznaje zastupnicima u parlamentu te države;

D.  budući da se, u skladu s člankom 62. Ustava Helenske Republike, tijekom trajanja zastupničkog mandata nijedan parlamentarni zastupnik ne smije kazneno goniti, uhititi, zatvoriti niti se u odnosu na njega mogu primijeniti ikakve druge mjere koje uključuju oduzimanje slobode, bez odobrenja Zastupničkog doma;

E.  budući da se zahtjev zamjenika državnog odvjetnika Vrhovnog suda Helenske Republike odnosi na postupke povezane s navodnim prekršajima u skladu s člankom 385. stavkom 1. točkom (b) grčkog kaznenog zakona i člankom 4. Zakona br. 2803/2000, od kojih se prvi odnosi na iznudu uz prijetnju, a drugi na prijevaru;

F.  budući da se Manolis Kefalogiannis tereti da je pokušao počiniti prijevaru protiv financijskih interesa Europske unije, prouzročivši štetu od više od 73 000 EUR tako što je pokušao pronevjeriti dio plaće svoje asistentice u iznosu od 4 240 EUR mjesečno između srpnja 2014. i kraja 2016. godine;

G.  budući da se u skladu s člankom 9. stavkom 8. Poslovnika Odbor za pravna pitanja ni pod kojim uvjetima ne može izjasniti o zastupnikovoj krivnji ni o tome opravdavaju li mišljenja ili postupci koji mu se pripisuju kazneni progon, čak ni u slučaju da prilikom razmatranja zahtjeva stekne podrobna saznanja o činjenicama slučaja;

H.  budući da Europski parlament ne treba zauzimati stav o krivnji zastupnika niti o tomu zahtijevaju li djela koja mu se pripisuju pokretanje kaznenog postupka niti se treba izjašnjavati o prednostima nacionalnih pravnih i pravosudnih sustava;

I.  budući da imunitet parlamentarnih zastupnika u skladu s člankom 5. stavkom 2. Poslovnika Europskog parlamenta nije osobna povlastica zastupnika već jamstvo neovisnosti Parlamenta kao cjeline i njegovih zastupnika;

J.  budući da je svrha zastupničkog imuniteta zaštititi Parlament i njegove zastupnike od pravnih postupaka u vezi s aktivnostima koje se provode pri izvršavanju zastupničkih dužnosti i koje se od tih dužnosti ne mogu odvojiti;

K.  budući da bi se, u slučajevima u kojima se predmetni postupak ne odnosi na izraženo mišljenje niti glasovanje zastupnika u smislu članka 8. Protokola br. 7. o povlasticama i imunitetima Europske unije, imunitet trebao ukinuti osim ako se pokaže da bi skrivena namjera pravnog postupka mogla biti da se našteti političkoj aktivnosti ili ugledu zastupnika, a time i neovisnosti Parlamenta (fumus persecutionis);

L.  budući da bi bilo kakav zaključak trebao biti donesen na temelju informacija i objašnjenja dostavljenih u okviru ovog predmeta, uključujući odgovore koje je pružio zamjenik državnog odvjetnika za borbu protiv gospodarskog kriminala Helenske Republike tijekom razmjene gledišta i s obzirom na okolnosti u kojima su nadležna tijela vodila postupak protiv Manolisa Kefalogiannisa, postoje nesigurnosti u pogledu elemenata na kojima se temelji zahtjev za ukidanje imuniteta i ozbiljne dvojbe u vezi s postupkom, među ostalim i u vezi s obrazloženjem na kojem se zasniva zahtjev za ukidanje imuniteta;

M.  budući da se stoga može pretpostaviti da je riječ o slučaju u kojem postoji fumus persecutionis;

N.  budući da stoga ne bi trebalo ukinuti imunitet Manolisu Kefalogiannisu;

1.  odlučuje ne ukinuti imunitet Manolisu Kefalogiannisu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora državnom odvjetniku Vrhovnog suda Helenske Republike i Manolisu Kefalogiannisu.

(1) Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner / Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra / De Gregorio i Clemente, C 200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch / Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch / Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti