Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0039(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0323/2018

Ingivna texter :

A8-0323/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2018 - 7.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0387

Antagna texter
PDF 107kWORD 41k
Tisdagen den 23 oktober 2018 - Strasbourg
Elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning ***
P8_TA(2018)0387A8-0323/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2018 om utkastet till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 216/2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (14463/2017 – C8-0412/2018 – 2017/0039(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning (14463/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0412/2018),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 och artikel 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0323/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy