Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0167(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0303/2018

Внесени текстове :

A8-0303/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2018 - 7.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0389

Приети текстове
PDF 114kWORD 48k
Вторник, 23 октомври 2018 г. - Страсбург
Споразумение между Европейския съюз и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ***
P8_TA(2018)0389A8-0303/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Мавриций за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12396/2017 – C8-0177/2018 – 2017/0167(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12396/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Република Мавриций за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12395/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, буква a) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0177/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0303/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Мавриций.

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност