Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0176(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0306/2018

Ingediende teksten :

A8-0306/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/10/2018 - 7.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0391

Aangenomen teksten
PDF 113kWORD 47k
Dinsdag 23 oktober 2018 - Straatsburg
Overeenkomst EU-Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
P8_TA(2018)0391A8-0306/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2018 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federatie van Saint Kitts en Nevis tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12393/2017 – C8-0176/2018 – 2017/0176(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12393/2017),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Federatie van Saint Kitts en Nevis tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12391/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 77, lid 2, onder a), en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0176/2018),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0306/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Federatie van Saint Kitts en Nevis.

Laatst bijgewerkt op: 10 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid