Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0179(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0301/2018

Внесени текстове :

A8-0301/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2018 - 7.8

Приети текстове :

P8_TA(2018)0392

Приети текстове
PDF 113kWORD 48k
Вторник, 23 октомври 2018 г. - Страсбург
Споразумение между Европейския съюз и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ***
P8_TA(2018)0392A8-0301/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно предложението за проекта на решение на Съвета относно сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Барбадос за изменение на Споразумението между Европейската общност и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12386/2017– C8-0175/2018 – 2017/0179(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12386/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Барбадос за изменение на Споразумението между Европейската общност и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12385/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква a) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0175/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0301/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Барбадос.

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност