Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0168(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0302/2018

Ingivna texter :

A8-0302/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2018 - 7.9

Antagna texter :

P8_TA(2018)0393

Antagna texter
PDF 110kWORD 41k
Tisdagen den 23 oktober 2018 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser ***
P8_TA(2018)0393A8-0302/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12399/2017 – C8-0172/2018 – 2017/0168(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12399/2017),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12398/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0172/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0302/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Seychellerna

Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy