Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0903(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0314/2018

Внесени текстове :

A8-0314/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2018 - 7.11

Приети текстове :

P8_TA(2018)0395

Приети текстове
PDF 117kWORD 48k
Вторник, 23 октомври 2018 г. - Страсбург
Назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции
P8_TA(2018)0395A8-0314/2018

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно предложението за назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на управителния съвет на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) от 19 юли 2018 г. за преназначаването на изпълнителния директор на ЕФСИ на поста му (C8‑0423/2018),

—  като взе предвид член 7, параграф 6 от Регламент (EС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 – Европейски фонд за стратегически инвестиции(1),

—  като взе предвид член 122а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0314/2018),

А.  като има предвид, че съгласно член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2015/1017 изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор на ЕФСИ се назначават от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с мандат от три години, който може да бъде подновен еднократно, след получаване на одобрението на Европейския парламент и след провеждането на открит и прозрачен процес на подбор в съответствие с процедурите на ЕИБ, по време на който Европейският парламент бива надлежно и своевременно информиран за всички етапи на процедурата за подбор;

Б.  като има предвид, че на 19 юли 2018 г. управителният съвет на ЕФСИ прие предложение за преназначаването на изпълнителния директор и на заместник изпълнителния директор на ЕФСИ на постовете им и предаде предложението на Европейския парламент;

В.  като има предвид, че на 25 септември 2018 г. комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси проведоха изслушване на Вилхелм Молтерер, предложения кандидат за длъжността изпълнителен директор на ЕФСИ, по време на което той направи встъпително изявление, след което отговори на въпроси на членовете на двете комисии;

1.  дава своето одобрение за назначаването на Вилхелм Молтерер за изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, на Комисията, на Европейската инвестиционна банка, както и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност