Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0903(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0314/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0314/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 23/10/2018 - 7.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0395

Usvojeni tekstovi
PDF 115kWORD 48k
Utorak, 23. listopada 2018. - Strasbourg
Imenovanje glavnog direktora EFSU-a
P8_TA(2018)0395A8-0314/2018

Odluka Europskog parlamenta od 23. listopada 2018. o prijedlogu za imenovanje glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Upravljačkog odbora Europskog fonda za strateška ulaganja od 19. srpnja 2018. o ponovnom imenovanju njegova glavnog direktora (C8-0423/2018),

–  uzimajući u obzir članak 7. stavak 6. Uredbe (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja(1),

–  uzimajući u obzir članak 122.a Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0314/2018),

A.  budući da je člankom 7. stavkom 6. Uredbe (EU) 2015/1017 predviđeno da glavnog direktora i zamjenika glavnog direktora EFSU-a imenuje Europska investicijska banka (EIB) na razdoblje od tri godine koje se može jednom produžiti nakon odobrenja Europskog parlamenta i nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira u skladu s postupcima EIB-a, o čemu se Europski parlament obavješćuje pravovremeno i u svim fazama postupka;

B.  budući da je Upravljački odbor EFSU-a 19. srpnja 2018. donio prijedlog o ponovnom imenovanju glavnog direktora i zamjenice glavnog direktora EFSU-a i proslijedio ga Europskom parlamentu;

C.  budući da su Odbor za proračune i Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 25. rujna 2018. održali saslušanje s Wilhelmom Moltererom, predloženim kandidatom za dužnost glavnog direktora EFSU-a, na kojem je on održao uvodnu riječ, a zatim odgovarao na pitanja članova odborâ;

1.  daje suglasnost za imenovanje Wilhelma Molterera na dužnost glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj investicijskoj banci i vladama država članica.

(1) SL L 169, 1.7.2015., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti