Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0903(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0314/2018

Teksty złożone :

A8-0314/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/10/2018 - 7.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0395

Teksty przyjęte
PDF 121kWORD 48k
Wtorek, 23 października 2018 r. - Strasburg
Powołanie dyrektora zarządzającego EFIS
P8_TA(2018)0395A8-0314/2018

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego powołania dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek rady kierowniczej Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych z dnia 19 lipca 2018 r. dotyczący ponownego powołania dyrektora zarządzającego Funduszu (C8-0423/2018),

–  uwzględniając art. 7 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych(1),

–  uwzględniając art. 122a Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0314/2018),

A.  mając na uwadze, że art. 7 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2015/1017 stanowi, że dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora zarządzającego EFIS są powoływani przez EBI na jednokrotnie odnawialną trzyletnią kadencję, po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, na podstawie otwartej i przejrzystej procedury wyboru zgodnie z procedurami EBI, podczas której na wszystkich etapach należycie i w odpowiednim terminie informuje się Parlament Europejski;

B.  mając na uwadze, że w dniu 19 lipca 2018 r. rada kierownicza EFIS przyjęła wniosek dotyczący ponownego powołania dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS oraz przekazała ten wniosek Parlamentowi Europejskiemu;

C.  mając na uwadze, że w dniu 25 września 2018 r. Komisja Budżetowa oraz Komisja Gospodarcza i Monetarna zorganizowały wysłuchanie zaproponowanego kandydata na stanowisko dyrektora zarządzającego EFIS Wilhelma Molterera, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

1.  wyraża zgodę na powołanie Wilhelma Molterera na stanowisko dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności