Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0903(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0314/2018

Ingivna texter :

A8-0314/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2018 - 7.11

Antagna texter :

P8_TA(2018)0395

Antagna texter
PDF 111kWORD 42k
Tisdagen den 23 oktober 2018 - Strasbourg
Utnämning av den verkställande direktören för Efsi
P8_TA(2018)0395A8-0314/2018

Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 2018 om förslaget till utnämning av verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av förslaget av den 19 juli 2018 från styrelsen för Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) om utnämning av Efsis verkställande direktör (C8‑0423/2018),

–  med beaktande av artikel 7.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar(1),

–  med beaktande av artikel 122a i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0314/2018), och av följande skäl:

A.  I enlighet med artikel 7.6 i förordning (EU) nr 2015/1017 ska Efsis verkställande direktör och biträdande verkställande direktör utses av EIB för en period av tre år, som kan förnyas en gång, efter godkännande av Europaparlamentet och efter ett öppet och transparent urvalsförfarande i enlighet med EIB-förfarandena, under vilket Europaparlamentet i vederbörlig ordning och vid rätt tidpunkt ska informeras om alla etapper.

B.  Den 19 juli 2018 antog Efsis styrelse ett förslag till återutnämning av verkställande direktören och biträdande verkställande direktören för Efsi och överlämnade detta förslag till Europaparlamentet.

C.  Budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor höll den 25 september 2018 en utfrågning med Wilhelm Molterer, den föreslagna kandidaten till befattningen som verkställande direktör för Efsi, där han höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker utnämningen av Wilhelm Molterer till verkställande direktör för Europeiska fonden för strategiska investeringar.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska investeringsbanken och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 169, 1.7.2015, s. 1.

Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy