Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0904(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0312/2018

Indgivne tekster :

A8-0312/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/10/2018 - 7.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0396

Vedtagne tekster
PDF 113kWORD 48k
Tirsdag den 23. oktober 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI
P8_TA(2018)0396A8-0312/2018

Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2018 om forslag om udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (N8-0101/2018 – C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslaget fra styringsrådet for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) af 19. juli 2018 om udnævnelse af fondens viceadministrerende direktør (C8-0424/2018),

–  der henviser til artikel 7, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122a,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0312/2018),

A.  der henviser til, at det i artikel 7, stk. 6, i forordning (EU) nr. 2015/1017 bestemmes, at den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør for EFSI udnævnes af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) for en periode af tre år, der kan forlænges én gang, efter godkendelse fra Europa-Parlamentet, ved en åben og gennemsigtig udvælgelsesproces i overensstemmelse med EIB's procedurer, hvorunder Europa-Parlamentet holdes behørigt og rettidigt informeret på alle trin;

B.  der henviser til, at styringsrådet for EFSI den 19. juli 2018 vedtog et forslag om genudnævnelse af den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør for EFSI og fremsendte forslaget til Europa-Parlamentet;

C.  der henviser til, at Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget den 25. september 2018 foretog en høring af Iliyana Tsanova, den indstillede kandidat til stillingen som viceadministrerende direktør for EFSI, hvorunder hun fremsatte en indledende erklæring og derefter besvarede spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne;

1.  godkender udnævnelsen af Iliyana Tsanova til stedfortrædende administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1.

Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik