Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0904(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0312/2018

Esitatud tekstid :

A8-0312/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2018 - 7.12

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0396

Vastuvõetud tekstid
PDF 107kWORD 48k
Teisipäev, 23. oktoober 2018 - Strasbourg
EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine
P8_TA(2018)0396A8-0312/2018

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2018. aasta otsus ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori asetäitja (N8‑0101/2018 - C8‑0424/2018 – 2018/0904(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi juhatuse 19. juuli 2018. aasta ettepanekut oma tegevdirektori asetäitja ametissenimetamise kohta (C8‑0424/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määruse (EL) 2015/1017 (mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise keskust ja Euroopa investeerimisprojektide portaali ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond)(1) artikli 7 lõiget 6,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 122a,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 55 kohaseid eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni ühisarutelusid,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8‑0312/2018),

A.  arvestades, et määruse (EL) 2015/1017 artikli 7 lõikes 6 on sätestatud, et Euroopa Investeerimispanga (EIP) president nimetab pärast Euroopa Parlamendi heakskiidu saamist Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja ametisse kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib pikendada ühe korra, tehes seda avatud ja läbipaistva ning EIP menetlustega kooskõlas oleva valikumenetluse põhjal, mille käigus Euroopa Parlamenti hoitakse valikumenetluse kõigi etappidega nõuetekohaselt ja õigeaegselt kursis;

B.  arvestades, et 19. juulil 2018 võttis EFSI juhatus vastu ettepaneku EFSI tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja ametisse tagasinimetamise kohta ja edastas selle ettepaneku Euroopa Parlamendile;

C.  arvestades, et 25. septembril 2018 korraldasid eelarvekomisjon ning majandus- ja rahanduskomisjon EFSI tegevdirektori asetäitja kandidaadi Iljana Tsanova kuulamise, kus ta esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel komisjonide liikmete küsimustele;

1.  annab nõusoleku Iljana Tsanova nimetamiseks Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori asetäitjaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, Euroopa Investeerimispangale ning liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT L 169, 1.7.2015, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika