Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0904(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0312/2018

Texte depuse :

A8-0312/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/10/2018 - 7.12

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0396

Texte adoptate
PDF 113kWORD 48k
Marţi, 23 octombrie 2018 - Strasbourg
Numirea directorului executiv adjunct al FEIS
P8_TA(2018)0396A8-0312/2018

Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2018 privind propunerea de numire a directorului executiv adjunct al Fondului european pentru investiții strategice (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comitetului director al Fondului european pentru investiții strategice din 19 iulie 2018 privind renumirea în funcție a directorului executiv adjunct al acestuia (C8-0424/2018),

–  având în vedere articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice(1),

–  având în vedere articolul 122a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0312/2018),

A.  întrucât, la articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2015/1017, se prevede că directorul executiv și directorul executiv adjunct ai FEIS trebuie să fie numiți pentru un termen fix de trei ani, care poate fi prelungit o singură dată, în urma aprobării de către Parlamentul European și a unui proces de selecție deschis și transparent desfășurat în conformitate cu procedurile BEI, în timpul căruia Parlamentul European este informat în mod corespunzător și în timp util în toate etapele procedurii de selecție;

B.  întrucât, la 19 iulie 2018, Comitetul director al FEIS a adoptat o propunere privind renumirea în funcție a directorului executiv și a directorului executiv adjunct ai FEIS și a transmis propunerea în cauză Parlamentului European;

C.  întrucât, la 25 septembrie 2018, Comisia pentru bugete și Comisia pentru afaceri economice și monetare au organizat o audiere cu Iliiana Țanova, candidatul propus pentru funcția de director executiv adjunct al FEIS, în cadrul căreia aceasta a rostit o declarație de deschidere și a răspuns apoi la întrebările adresate de membrii celor două comisii,

1.  aprobă numirea Iliianei Țanova în calitate de director executiv al Fondului european pentru investiții strategice;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, Băncii Europene de Investiții, precum și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 169, 1.7.2015, p. 1.

Ultima actualizare: 9 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate