Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0265(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0282/2018

Předložené texty :

A8-0282/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/10/2018 - 7.14

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0398

Přijaté texty
PDF 132kWORD 43k
Úterý, 23. října 2018 - Štrasburk
Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost ***I
P8_TA(2018)0398A8-0282/2018
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, a kterým se opravuje uvedené nařízení, pokud jde o prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost (COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0498),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0307/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A8-0282/2018),

A.  vzhledem k tomu, že z důvodu naléhavosti lze přikročit k hlasování před uplynutím lhůty osmi týdnů stanovené v článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a o prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost
P8_TC1-COD(2018)0265

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1719.)

Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí